SOLVE Y=3X+19 TIGER ALGEBRA SOLVER

     
Tất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânTiếng anh thí điểmĐạo đứcTự nhiên cùng xã hộiKhoa họcLịch sử với Địa lýTiếng việtKhoa học tự nhiênHoạt rượu cồn trải nghiệm, hướng nghiệpHoạt hễ trải nghiệm sáng sủa tạoÂm nhạcMỹ thuật


Bạn đang xem: Solve y=3x+19 tiger algebra solver

*


$a) xy-3x=-19$

$Leftrightarrow x(y-3)=-19 =1.(-19)=(-19).1 =(-1).19=19.(-1)$

TH1: (left{eginmatrixx=1\y-3=-19endmatrix ight.Leftrightarrowleft{eginmatrixx=1\y=-16endmatrix ight.)

TH2: (left{eginmatrixx=-19\y-3=1endmatrix ight.Leftrightarrowleft{eginmatrixx=-19\y=4endmatrix ight.)

TH3: (left{eginmatrixx=-1\y-3=19endmatrix ight.Leftrightarrowleft{eginmatrixx=-1\y=22endmatrix ight.)

TH4: (left{eginmatrixx=19\y-3=-1endmatrix ight.Leftrightarrowleft{eginmatrixx=19\y=2endmatrix ight.)


Đúng 0
comment (0)

Kẻ bảng cho bài xích này:

$b) 3x+4y-xy=16$

$Leftrightarrow 3x-xy+4y-12=16-12$

$Leftrightarrow x(3-y)+4(y-3)=4$

$Leftrightarrow (x-4)(3-y)=4$

Vì $x,y in mathbbZ Rightarrow x - 4$ và (3-yinƯleft(4 ight)=left\pm1;pm2;pm4 ight\)

Ta bao gồm bảng:

$$x-4$$$$1$$$$2$$$$4$$$$-2$$$$-4$$
$$3-y$$$$4$$$$2$$$$1$$$$-2$$$$-1$$
$$x$$$$5$$$$6$$$$8$$$$2$$$$0$$
$$y$$$$-1$$$$1$$$$2$$$$5$$$$4$$


Đúng 0
bình luận (0)
Các thắc mắc tương từ
*

tìm x,y ϵZ biết

a, xy-3x=-19

b, 3x+4y-xy=16


Lớp 6 Toán Chương II : Số nguyên
1
0

tìm kiếm x;y (in) Z biết:

a. Xy + x + y = 12

b. Xy + x + 4y = 11

c. Xy + 2x + y = -16

d. Xy - x + 3y = 13

e. Xy + 2x + 3y = 11

f. 2y - 3 + xy + 3x = 5


Lớp 6 Toán Chương II : Số nguyên
0
0

Tìm x,y ∈ Z biết :

(x+1) + (x+3) + (x+5) + . . . + (x + 99) = 0(x – 3)(2y + 1) = 7(x – 7)(x + 3)
Lớp 6 Toán Chương II : Số nguyên
0
0

Giúp cùng với m.n.

a) tìm x,y € Z biết :xy + 3x + y = 4

b) tra cứu x,y € N biết :2015^x + 2013 = y^2
Xem thêm: Mình Cứ Enjoy Cái Moment Này Nghĩa Là Gì, Enjoy Cái Moment Này Là Gì?

Lớp 6 Toán Chương II : Số nguyên
1
0

Bài 3. Kiếm tìm x, y ∈ Z, biết:a) | x + 19 | + | x + 5 | + | x + 2011 | = 4xb) xy = -31

c) (x – 2)(y + 1) = 23Bài 4. Tính tổng các số nguyên x, biết:a) -3 bài 5.1..Tìm những số nguyên n sao cho:a) n – 1 là ước của 15

b) 2n – 1 chia hết cho n – 32. Minh chứng rằng không tồn tại những số nguyên x, y, z sao cho:| x – 2y | + | 4y – 5z | + | z – 3x | = 20113.Tìm các số nguyên x sao cho:a) -7 là bội của x + 8

b) x – 2 là ước của 3x – 13Mong các bạn giúp mình


Lớp 6 Toán Chương II : Số nguyên
1
0

1. Kiếm tìm (x), (y) biết

a; (left|x ight|)(-2)(left|x ight|)+ 3(left|x ight|)= 16 +6(left|x ight|)(-19)

b; 2.(|x| - 5) - 15 = 9

c; |8 - 2x| + |4y - 16| = 0

d; |x - 14| + |2y - x| = 0

2.Tìm x, y, z biết

a; 2.|3x| + |y + 3| + |z - y| = 0

b; (x - 3y)2 + | y + 4|= 0


Lớp 6 Toán Chương II : Số nguyên
1
0

tìm x,y biết :

xy-3x-y+3=1


Lớp 6 Toán Chương II : Số nguyên
1
0

bài bác 1:tìm số nguyên x, y biết xy + 3x - 2y- 6 = 5


Lớp 6 Toán Chương II : Số nguyên
1
0

bài xích 1 :tìm số nguyên x , biết xy + y + x = 4

bài 2 : mang lại biểu thức

A = ( - a - b + c ) - ( - a - b - c)

a) rút gọn A

b) tính quý giá của A cùng với a = 2018 , b = - 1, c = - 2

bài 3 : tìm kiếm số nguyên x, y biết xy + 3x - 2y - 6 = 5


Lớp 6 Toán Chương II : Số nguyên
2
0

Khoá học tập trên OLM (olm.vn)
Xem thêm: Những Câu Đố Về Con Vật Khó, 100+Những Câu Đố Con Vật Luyện Trí Thông Minh

Khoá học tập trên OLM (olm.vn)