Võ Tòng Đánh Hổ Và Những Biến Cố Trước Khi Lên Lương Sơn Bạc

     
Hồi (1-70)
← Hồi 28Hồi 30 →
Hot!!! Pi Network đã ưng thuận lên mainnet! Đừng bỏ dở cơ hội như bitcoin!

Khi đó Võ Tòng trỏ vào khía cạnh Tưởng Môn Thần nhưng mà bảo rằng:

- Điều thứ nhất ngươi buộc phải đi khỏi rừng Khoái Hoạt; bao nhiêu đồ đạc để lại trên đây trao trả cho chủ củ là Kim Nhỡn Bưu Thi Ân... Ai mang lại ngươi được chỉ chiếm nhậm vùng này?

Tưởng Môn Thần lập cập kêu van rằng:

- Xin vâng... Xin vâng...

Bạn đang xem: Võ tòng đánh hổ và những biến cố trước khi lên lương sơn bạc

- Điều vật dụng hai: bây chừ ta tha ngươi, ngươi hãy đi mời tay anh hùng đầu chóp ở vùng này, để đến đây tiếp chuyện với Thi Ân.

- Vâng, cửa hàng chúng tôi xin theo được..

- Điều thiết bị ba: từ đây phải tạo lập tức trở về buôn bản nước, quán triệt ở đất dũng mạnh Châu đây. Trường hợp còn vất vưởng loanh quanh, ta chạm mặt một lần là đánh một lần, bắt gặp mười lần là đánh mười lần, dịu ra thì đánh mang đến kỳ ốm, cơ mà nặng ra thì đánh bị tiêu diệt cũng nên, ngươi suy nghĩ sao?

Tưởng Môn Thần kêu luôn luôn lên rằng:

- Được, tôi xin vâng lời không còn thảy.

Võ Tòng nghe vậy, bèn kéo Tưởng Môn Thần đứng dậy, thấy mặt mũi tái nhợt, tiết chảy váy đầm đìa, nam giới liền trỏ vào mặt nhưng mắng rằng:

- Ngươi phải biết con hổ trên núi Cảnh Dương, ta chỉ đánh tía cẳng tay cũng đủ chết, ... Nhà ngươi phía trên phổng sức lực được là bao nhiêu... ? mong mỏi sống phải trao trả ngay, lừ đừ một tý là ta tấn công chết.

Tưởng Môn Thần tìm đến đó bắt đầu hiểu ra Võ Tòng, bèn vâng dạ luôn luôn mồm nhưng xin giao trả.

Đương lúc ấy Thi Ân dẫn hai tía mươi tên quân nhân đến, định để tiến công giúp, khi thấy Võ Tòng sẽ đánh được Tưởng Môn Thần rồi, thì đem làm phấn kích vô hạn.

Võ Tòng trỏ vào Tưởng Môn Thần nhưng mà nói rằng:

- Hiện nhà cũ ở đây rồi, ngươi đề nghị mau mau trả ngay, và cho người đến nói lại, mau đi.

Tưởng Môn Thần đáp rằng:

- Xin mời hảo hán hãy vào trong hàng đã.

Nói đoạn ngay tắp lự dẫn Võ Tòng thuộc mọi fan vào trong tửu điếm. Lúc vào tới nơi, thấy rượu trà be bét cả ra nhà cửa, mấy đứa trong chum ngoi ngóp bò lên ướt như con chuột lột, còn đám tín đồ nhà thì chạy mất tăm, không hề ai dám lảng vảng sống đấy. Bấy tiếng Võ Tòng ngồi vô trong trong ghế, quát mắng bảo Tưởng Môn Thần đề nghị mau mau tích lũy hành lý, tống chị lũ bà đi trước, rồi tuyệt nhất diện không đúng bắt mấy đứa tửu bảo không xẩy ra thương, cho đi tìm kiếm mươi tín đồ đầu sỏ ngơi nghỉ quanh đấy, cho để bàn giao. Khi phần nhiều người đang đi vào đông đủ. Võ Tòng liền không đúng lấy những thứ rượu ngon ra dọn bàn, mời mọi người cùng uống. Được một lúc Võ Tòng nói với bọn chúng rằng:

- Dám thưa các vị cao lấn tôi từ lúc ở thị trấn Dương cốc sang đây, nghe nói Khoái Hoạt Lâm vốn là một chiếc cơ nghiệp của Tiểu quản lí Doanh Thi Ân ngày trước, sau bị Tưởng Môn Thần mang lại đó ỷ thế mà lấn hiếp cướp mồi. Tôi phía trên tuy không có can thiệp gì vào đó, song tính tôi bình sinh hay đánh phần nhiều kẻ tham mê vô lý giữa con đường thấy sự bất bình, tất cần ra tay trừ khử, dẫu chết cũng cam tâm. Ngày này phiên bản ý tôi mong muốn đánh bị tiêu diệt Tưởng Môn Thần, để trừ cái hại cho thiên hạ, song tôi còn vị nể những vị cao lạm đây, đề xuất đã giữ mạng anh ta sống đó. Hiện bây chừ anh ta phải lập tức đi xứ khác, bằng tôi còn chạm chán mặt ở đây thì xin theo như con hổ bên trên núi Cảnh Dương cơ mà trị.

Bấy giờ bọn chúng nghe nói, new hiểu Võ Tòng bao gồm là hero đánh hổ bên trên núi Cảnh Dương, tức khắc tề thanh vùng lên nói đỡ Tưởng Môn Thần rằng:

- Xin hảo hán thư tâm, tức tương khắc Tưởng Môn Thần đang trả lại chủ cũ.

Tưởng Môn Thần khiếp sợ vô cùng, ngay tức khắc đem toàn bộ các đồ vật trao cho Thi Ân, rồi thuê một cỗ xe, xếp một ít hành lý, và xẻn lẻn từ tạ mọi người mà đi thẳng. Đoạn rồi Võ Tòng thuộc Thi Ân mời mọi người ở đó uống rượu, mãi mang đến chiều hôm bắt đầu tan. Lão cai quản Doanh nghe tin Thi Ân lại chiếm hữu được Khoái Hoạt Lâm, ngay thức thì cưỡi ngựa chiến đi đến tửu điếm tạ ơn Võ Tòng, rồi ăn uống mừng luôn mấy hôm rất vui vẻ. Khi đó ở Khoái Hoạt Lâm gần như người phân biệt Võ Tòng, thì ai nấy đa số lấy có tác dụng kính trọng, mà lại đến chào mừng suốt lượt. Thi Ân liều lưu giữ Võ Tòng lại ngơi nghỉ đó, rồi bổ sung hàng quán mua sắm rất là u ám và mờ mịt gấp năm cấp bảy khi xưa... Từ lúc Thi Ân dựa vào được Võ Tòng báo oán trả oán, lại chiếm được lợi quyền đối với các sản phẩm rượu sòng bạc đãi hơn trước, thì trong lòng rất khâm phục Võ Tòng không không giống gì phụ huynh sinh ra.

Thấm thoát hơn một mon trời, hiện nay nắng hè vẫn nhạt, ngọn gió thu đang rải rác hơi sương cùng bề mặt đất. Một hôm Thi Ân đương ngồi trong tửu điếm, cùng Võ Tòng thủ thỉ côn quyền. đột đâu có ba tên lính dắt một con ngựa đến trước cửa điếm nhưng mà nói rằng:

- shop chúng tôi vâng lệnh Đô Giám tướng tá công, nghe nói Võ Đô Đầu nghỉ ngơi đây.

Thi Ân nhận ra mấy tên đó là người nhà Đô Giám binh mà lại Trương Mông Phương sinh hoạt đất mạnh Châu, tức khắc chạy ra mà lại hỏi rằng:

- những bác hỏi Đô Đầu có tác dụng chi?

Đám cơ trả lời:

- shop chúng tôi vâng lệnh Đô Giám tướng tá quân nghe nói Võ Đô Đầu là bậc hảo hán, cần sai chúng tôi đến trên đây để mời, hiện có thiếp của tướng mạo công làm việc đây.

Thi Ân núm lấy chiếc thiệp xem ngừng nghĩ thì thầm trong bụng: "Trương Đô Giám là Thượng Ty của thân phụ ta, thì sai khiến điều gì không được! Huống đưa ra Võ Tòng lại là 1 người bị tội mang đến đây, cũng nằm trong quyền bạn ta cai trị, có lẽ rằng nào bản thân dám bảo quản mà quán triệt đi? suy nghĩ đoạn rồi con quay vào nói cùng với Võ Tòng rằng:

- Nay có quan Trương Đô Giám sai fan mang chiến mã đến đây, để tiếp huynh trưởng, vậy huynh trưởng nghĩ sao?

Võ Tòng vốn là người cương trực xưa nay, không đề nghị chi hỏi mang lại điều ủy khúc, bèn đáp ngay rằng:

- bạn ta đã đến tìm mình, thì cứ đi một chuyến coi sao?

Nói đoạn liền cầm cố khăn áo, mang một tên nhỏ tuổi theo hầu, rồi lên ngựa chiến theo vào bạo dạn Châu.

Khi cho tới trước cửa ngõ dinh Đô Giám, Võ Tòng lập tức xuống ngựa, theo bầy lính đi vào trong dinh. Bấy giờ đồng hồ Trương Đô Giám đương ngồi sống tiền sảnh, thấy nói Võ Tòng phi vào sảnh cúi đầu lễ chào, rồi bó tay đứng ở một bên.

Trương Đô Giám hỏi Võ Tòng rằng:

- Ta nghe nói anh là một trong tay Đại trượng phu hảo phái mạnh tử nhân vật vô địch, dám vì người sống cũng liều, vậy nay trong quân ta còn thiếu một tín đồ như thế, chẳng tốt anh bao gồm chịu góp ta làm cho một tay thân mật trong phòng hay không?

Võ Tòng cúi đầu tạ ơn rằng:

- chúng tôi là một kẻ phạm nhân tội ở mặt dưới, giả dụ nay tướng mạo công lại sở hữu lòng đề cử lên cho, thì shop chúng tôi xin vâng lệnh theo hầu bên dưới trướng.

Đô Giám cúi đầu tạ ơn rằng:

- chúng tôi là một kẻ tù túng tội ở bên dưới, ví như nay tướng tá công lại có lòng đề cử lên cho, thì shop chúng tôi xin vâng lệnh theo hầu bên dưới trướng.

Đô Giám nghe nói cả mừng, bèn không đúng lấy trái cây rượu ngon lên, với từ rót mời Võ Tòng uống thực say, rồi không nên dọn một gian phòng ở trong nhà dưới nhằm Võ Tòng nghỉ. Sáng hôm sau lại sai fan đến đơn vị Thi Ân, lấy các đồ tư trang hành lý cho Võ Tòng, rồi lưu luôn ở trong dinh Đô Giám. Từ đó Đô Giám đối với Võ Tòng rất là thân mật, không lúc nào là không hotline đến luôn luôn luôn. Từ từ để đến Võ Tòng vận chuyển khắp chốn nhà trong nhà ngoài, chẳng khác chi họ sản phẩm thân say mê vậy. Đô Giám lại cho điện thoại tư vấn thợ, may áo ngày thu cho Võ Tòng mặt vô cùng tử tế.

Võ Tòng cũng lấy làm vui lòng, gặp mặt một người ơn huệ như vậy, nên hết sức trông nom, mà không chút gì trễ. Vì thế chàng cũng không có những lúc nào về bên Khoái Hoạt Lâm mà thủ thỉ với Thi Ân được nữa. Thỉnh phảng phất Thi Ân có cho người thăm hỏi Võ Tòng, song đôi lúc bị người ngăn trở sinh hoạt ngoài, nhưng mà không được gặp. Được không nhiều lâu nhiều người dân nhờ mang lại Võ Tòng nói giúp việc quan, Trương Đô Giám đầy đủ thuận tình cho cả. Nhân cố gắng mà ko bao lâu các đồ kim ngân tài bạch của dân gian tặng kèm đãi khôn xiết nhiều, Võ Tòng ngay tắp lự mua một chiếc hòm mà đựng cả vào đó.

Một hôm giữa độ Trung Thu mon tám, Trương Đô Đầu bày tiệc trông trăng ở bên dưới lầu Uyên Ương vào một khu đơn vị sâu kín, rồi mang lại Võ Tòng vào dự tiệc. Võ Tòng tất cả quyền trực thuộc Đô Giám phần nhiều ngồi ăn uống tiệc ngơi nghỉ đó, thì bao gồm ý rụt rè, uống một chén rượu, rồi đứng dậy mà cất lẻn đi.

Trương Đô Giám thấy vậy, thì hỏi rằng:

- Đương uống rượu, sao lại đi đâu thế?

Võ Tòng khép nép thưa rằng:

- Ân tướng tất cả lòng yêu, ban cho ăn uống, tuy nhiên trên bao gồm ân tướng lại có Phu Nhân cùng quý quyến làm việc đây, cửa hàng chúng tôi đâu dám mạn phép như thế!

Trương Đô Giám cười cơ mà bảo rằng:

- Anh lầm rồi, ta kính anh là một người nghĩa sĩ, phải mới đặc giải pháp mời vào đây uống rượu cũng tương tự người bên thân vậy. Sao lại khước từ như thế?

Võ Tòng bẩm rằng:

- công ty chúng tôi là một kẻ phạm tội, không khi nào dám vắt xin ân tướng tá tha cho.

Trương Đô Giám lại thở than rằng:

- Nghĩa sĩ không nên nghĩ cẩn thận làm gì, tại chỗ này có ai là người ngoài đâu! Nghĩa sĩ cứ ngồi uống rượu mang lại vui.

Võ Tòng hai bố lầm từ chối. Trương Đô Giám cố định không nghe, bắt Võ Tòng buộc phải cùng ngồi uống rượu. Võ Tòng chẳng thể nào từ chối được, đành bắt buộc xin phép, rồi bắc mẫu ghế xa xa phía bên dưới mà nghiêng mình ngồi đó.

Trương Đô Giám lập tức sai nhỏ hầu lên rót rượu mời Võ Tòng uống.

Uống được dăm tía chén, rồi Trương Đô Giám lại bảo với Võ Tòng rằng:

- Đại trượng phu uống rượu, cần gì yêu cầu dùng đến thứ chén nhỏ dại nhen này?

Nói đoạn không đúng lấy chén bát lớn rót luôn luôn mấy bát để mời Võ Tòng.

Bấy giờ đồng hồ bóng Nga vằng vặc, soi cửa bên đông. Võ Tòng uống rượu chừng đã hơi hơi chếnh choáng, dần dần quên cả lễ độ giữ gìn, nhưng mà uống tràn một lúc. Trương Đô Giám lại gọi bé tì nữ dễ thương và đáng yêu duyên dáng, là Ngọc Lan ra nhằm ca mừng tiệc rượu. Đoạn rồi lại trỏ bảo Ngọc Lan rằng:

- Ở đây không có bất kì ai xa lạ, duy gồm Võ Đô Đầu thì là 1 trong người trọng tâm phúc của ta, vậy nhân đầu năm mới Trung Thu nầy, người nên hát khúc "Trung Thu bối Nguyệt" nhằm cho bọn họ nghe.

Ngọc Lan vâng lời cụ phách gõ, rồi cất thông báo hát bài bác ca Trung Thu thủy điêu của ông đánh Đông pha rằng:

Cái nhẵn trăng kia bao gồm tự bao giờ!

Tay nâng chén rượu hỏi khật khờ dăm câu:

Chốn cung Trời muôn trượng cao cao,

Đêm ni là mẫu đêm nao hỡi trời?

Anh cũng toan cưỡi gió về chơi,

E lúc lầu ngọc xa khơi thêm giá buốt lùng:

Xênh xang múa giỡn bóng trăng trong,

Khác như thế nào vơ vẫn trong khoảng trần ai?

Buông tấm che châu thấp thoáng xa xôi,

Can chi hờn giận lựa thời em mới trốn khuôn?

Khách bên trên đời tan hợp với vui buồn,

Bóng trăng kia lúc mờ tỏ cùng với khuyết tròn kể cũng bao phen?

Trải nghìn xưa ai đã vững chu tuyền!

Lòng riêng rẽ chỉ nguyện với nhẵn thuyền đến được lâu năm lâu.

Ngọc Lan hát xong xuôi đặt phách xuống đứng ra một bên. Trương Đô Giám lại sai Ngọc Lan đi rót rượu khuyên mời. Ngọc Lan lập cập vâng lời rót một bát rượu gửi mời Đô Giám, một chén rượu gửi mời phu nhân rồi đến chén bát thứ ba đưa mời Võ Tòng.

Võ Tòng cúi đầu xa xa đứng dậy, nâng tiếp chén bát rượu mời; xin phép Đô Giám thuộc phu nhân rồi mới dám uống. Trương Đô Giám lại trỏ Ngọc Lan mà lại bảo Võ Tòng rằng:

- Con bé xíu nây thông minh lắm, không đông đảo là nằm trong biết âm nguyên lý ca hát, nhưng lại tốt nghề thêu vá nữa. Trường hợp nghĩa sĩ ko chê là khoảng thường, thì vào mấy bữa nữa ta sẽ định ngày lành mon tốt, nhưng mà cho cùng mọi người trong nhà kết lứa nhân duyên, nghĩa sĩ suy nghĩ sao?

Võ Tòng vực lên vái nhưng rằng:

- cửa hàng chúng tôi có bao giờ dám mạn phép vượt thế?

Trương Đô Giám mỉm cười rằng:

- Ta đã nói vậy tất là nên làm, anh chớ nên từ chối, không khi nào phụ lời ta new được!

Nói đoạn lại bắt Võ Tòng uống luôn ba chén bát rượu nữa.

Bây giờ đồng hồ đêm đã hơi tĩnh, Võ Tòng nghe chừng hơi rượu sẽ hăng, con trai sợ lỡ ra có điều thất lễ, bèn vùng lên xin phép cáo lui. Khi về tới phòng cánh mày râu thấy vào bụng còn no đầy chưa xuất hiện thể ngủ được, liền tháo áo bỏ khăn lấy loại gậy ra thân sân, đứng dưới bóng trăng trong mà lại múa nghịch một lúc. Hồi lâu ngửa khía cạnh nom trời, ước đã vào lúc canh ba, đại trượng phu liền cất gậy vào phòng để nghỉ.

Chợt đâu ở trong nhà trong gồm tiếng kêu cướp ầm ĩ cả lên. Võ Tòng nghe thấy vậy trong tim tự nghĩ: " Trương Đô Giám bao gồm lòng yêu thương ta như vậy, hiện hiện nay trong nhà có cướp, tất nhiên ta đề nghị vào cứu new xong" chàng nghĩ đoạn, vội vàng vớ lấy thanh gậy mà lại chạy thốc vào nhà trong.

Khi ấy chạm chán nữ Ngọc Lan, lật đật của nhà chạy ra, trỏ bảo Võ Tòng rằng:

- Một thằng cướp chạy vào lối sân vườn hoa ở đằng sau kia.

Võ Tòng nghe nói tức thì gậy chạy rảo vào vườn cửa hoa, tìm khắp lượt không thấy gì, lại con quay trở ra. Đương khi lật đật chạy dưới bóng mát nhấp nhoáng, nam nhi ta vô ý vấp váp ngay cần quãng thừng chăng ngang lối đi mà bổ đâm nhào xuống đất. Bỗng đâu thấy bẩy tám tên bộ đội đổ xô ra reo ầm lên rằng:

- cướp đây rồi, bắt lấy.

Đoạn rồi bọn chúng co giây, trói ngay Võ Tòng lại. Võ Tòng kêu gấp lên rằng:

- Tôi đây, chưa hẳn cướp đâu?

Chúng nghe nói, kệ xác cứ trói lưu lại mà ko phân đề xuất trái bỏ ra cả. Một lúc thấy sinh hoạt trên đơn vị sảnh tất cả đèn đóm sáng trưng rồi thấy Trương Đô Giám quát lác lên rằng:

- Trói cổ nó mang về đây.

Chúng nghe nói, hồ hết túm vào lôi cuốn Võ Tòng vừa đi vừa đánh, cơ mà dong lên trước sảnh.

Xem thêm: Người Sinh 17 Tháng 5 Là Cung Gì ? Tháng 5 Mệnh Gì

Võ Tòng ngay tắp lự kêu lên rằng:

- Tôi là Võ Tòng đây gồm phải giật đâu?

Trương Đô Giám nom thấy cả giận, trở thành hẳn đường nét mặt mà lại quát lên rằng:

- Quân phạm nhân tội khốn nàn kia, mi thực là một trong những thằng đôi mắt giặc, ruột giặc, gan giặc... Ta đây đề bạt cho mi được nên người dân có điều chi vô ơn với mi không? Vừa rồi ta còn cho ngồi chung uống rượu, chỉ mong sao cất nhắc cho mày được nên gianh giá con người ngờ đâu mày lại xử tệ cùng với ta như thế?

Võ Tòng kêu lên rằng:

- việc nầy có liên can gì mang lại chúng tôi? Tôi đương xua bắt cướp. Tôi đây đầu nhóm trời, chân đấm đá đất, không khi nào chịu thao tác làm việc như nạm bào giờ?

Trương Đô Giám lại quát mắng lên rằng:

- Quân tai ác này, thôi đừng xoen xoét loại mồm nữa; Bây hãy ra đi khám ở phòng nó xem có tang đồ dùng gì không.

Bọn bộ đội vâng dạ, rồi lôi Võ Tòng ra phòng nhằm khám. Lúc mở quan tài ra thấy làm việc trên tất cả ít quần áo, còn ở dưới thì toàn thị là các đồ dùng bằng vàng bội bạc cả. Võ Tòng thấy vậy ngẩn người, không biết kêu nói làm thế nào cho được. Bọn chúng lại giải Võ Tòng, và khiêng hậu sự lên trước cửa sảnh.

Trương Đô Giám thấy vậy quát lác mắng rầm rĩ lên rằng:

- Quân này vô học đến gắng thì thôi! Tang thiết bị rành rành sinh hoạt trước hôm cơ còn gượng nhẹ được không! fan ta hay nõi: "Chúng sinh còn độ được, đến người thì cực nhọc lòng nhưng mà độ được!" té ra mi chỉ có mẫu mã là người, còn trong tâm địa ruột cũng không không giống gì cầm thú... !

Nói đoạn, liền không đúng phong tang đồ vật lại, rồi mang đến đem Võ Tòng vào cơ mật hãy giam ở đó. Nhất diện sai bạn sang nói cùng với Tri Phủ, cùng đem đút lót các chốn Áp Ty, Khổng Mục để lên án Võ Tòng. Sáng hôm sau đám hộ tập quan gần cạnh bắt Võ Tòng giải sang mặt phủ, cùng đem những tang vật mang đến trình. Trương Đô Giám cũng sai fan nhà mang giấy trình sự mất cướp ở trước mặt bao phủ quan.

Tri che xem dứt quát tả hữu trói chặt Võ Tòng lại, rồi gọi lấy những hình phạt lấy ra. Võ Tòng vừa toan cất mồm lên kêu, thì quan che lại quát lên nhưng rằng:

- Thằng này nguyên là một thằng phân phát vãng mang đến đây, ni lại trông thấy các đồ vàng bạc tình thế kia, lẽ nào nhưng mà không sinh lòng cướp bóc? chúng đâu không phải hỏi nó làm gì, cứ lấy ra mà đánh rất là đi... Quân nhân nghe nói dạ dăm dắp một lượt rồi lấy roi ra tra tiến công Võ Tòng black đét như mưa rào xung quanh đất vậy.

Võ Tòng lần chần thế làm sao mà chống cự nổi, bèn liều má xưng dìm là:

- về tối hôm Rằm tháng Tám bao gồm thừa cơ vào trong nhà trong, cơ mà lấy trộm các đồ kim ngân mọi lẽ...

Quan lấp sai mang cung rồi lại mang gông, gông cổ Võ Tòng mà giam xuống đơn vị lao. Võ Tòng bị giam xuống bên lao, bấy tiếng trong bụng mới tỉnh ngộ cơ mà nghĩ âm thầm rằng: "Cái này chắc hẳn rằng thằng Trương Đô Giám bày mẹo, để hãm sợ hãi mình như vậy! nếu sau này còn có phen bay tội được ra, thì quyết nhiên phải liệu cho nói một phen mới được".

Chàng nghĩ vậy thì trong trái tim căm tức vô cùng. Còn mấy thương hiệu coi ngục những nhận được tiền của Trương Đô Giám, bắt buộc đem Võ Tòng bỏ vào nhà đại lao, rồi cùm chân khóa tay, gông cổ, trói lại nghiêm ngặt.

Hùm thiêng khi đã sa cơ,

Rừng cây chông gai giờ bao gồm ai?

Bên tê Thi Ân nghe tin Võ Tòng bị bắt, bèn nhanh nhẹn về thành bàn cùng với Lão quản lí Doanh. Lão quản ngại Doanh nói rằng:

- vấn đề này chắc là Trương Đoàn Luyện muốn phục thù cho Tưởng Môn Thần, nên mới nói cùng với Trương Đô Giám cơ mà mưu sự như thế, chắc hẳn rằng các vùng cùng môn bên trên dưới đều phải sở hữu đút lót tiền nong, mà sát hại Võ Tòng chứ không hề chơi. Cứ như bụng ta, ta tưởng Võ Tòng cũng không đến nỗi nào tử tội, vậy đề nghị ta cho những người đến nói lót cùng với hai tín đồ Ấp Lao cùng Tiết cấp cho để bảo trì tính mạng mang lại Võ Tòng, rồi ta ở kế bên mà liệu cách xoay sau:

Thi Ân nói:

- Hiện người Tiết cung cấp coi tù bây chừ là tín đồ họ Khang, vốn thân mật và gần gũi với nhỏ xưa nay, xuất xắc đến đó mà nói...

- đề xuất lắm, bạn ta vì con mà đến nỗi bị quan tứ bắt bớ, nay bé không cứu tín đồ ta, thì ngóng đến lúc nào nữa!

Thi Ân liền lấy mấy trăm lạng bạc, đem đến nhà Khang Tiết cấp để đút lót. Lúc đến nơi Thi Ân đem ngọn nguồn chuyện Võ Tòng nói mang lại Tiết cấp nghe. Khang Tiết cấp nghe nói ngay tức khắc bảo Thi Ân rằng:

- Chẳng vết gì huynh trưởng, việc này toàn mưu mẹo của Trương Đô Giám, cùng Trương Đoàn Luyện là hai anh em kết nghĩa cùng nhau đó. Bây giờ Tưởng Môn Thần vẫn ở trong nhà Trương Đoàn Luyện, sai tín đồ đem tiền đi hối lộ khắp cả các nơi, trên bao gồm quan đậy làm chủ, rồi đến công ty chúng tôi đây, ai ai cũng được chi phí cả, chỉ tính sao hiệu quả Võ Tòng nữa là xong. Duy ở chỗ này có một người Khổng Mục bọn họ Diệp, coi là có trung trực nghĩa khí, không chịu hãm sợ hãi lương dân, vì vậy mà Võ Tòng cũng đỡ được nhiều điều nguy hiểm. Nay trường hợp ngô huynh đến tương trợ Võ Tòng, thì bao nhiêu những bài toán trong ngục tù phó nhằm mặc tôi, tôi vẫn liệu đường mà khoan dung tử tế, còn ngô huynh nên nhờ bạn đến nói với Khổng Mục chúng ta Diệp, nhằm liệu nhanh chóng kết đoán đến ra! Thì mới hoàn toàn có thể cứu tính mệnh được.

Thi Ân nghe nói, bèn đưa ra một lượng bạc để tạ ơn Khang Tiếp Cấp, Tiết cấp cho hai cha lần trường đoản cú chối, mà lại Thi Ân một mực không nghe, bất đắc dĩ sau đây phải nhận. Đoạn rồi Thi Ân bái biệt Tiết cung cấp mà trở về dinh, tra cứu biết một người quen biết Diệp Khổng Mục, nhưng mà nhờ đưa một trăm lạng bạc để nói giúp.

Nguyên Diệp Khổng Mục vốn biết tiếng Võ Tòng là hảo hán, nên vẫn có lòng yêu thương nể, mà lại đem các văn án định lòng lựa thay đổi giản dị. Duy Tri lấp thì nạp năng lượng nặng, tuy nhiên chẳng qua là một tội giật trộm đồ dùng vật, không lấy gì cơ mà kết tử tội mang lại được. Nhân nắm Tri Phủ vẫn tiếp tục dùi dắng thảnh thơi chuyện. Nay Diệp Khổng Mục, thấy có tín đồ đem tiền cho nói cứu vớt mạng cho Võ Tòng, thì trong tim càng mừng rỡ, bèn hết sức đem loại văn án sút nhẹ bớt đi, rồi đến lúc mãn hạn đã thi hàn kết đoán. Ngày hôm sau Thi Ân sửa biên soạn rượu nhắn chững chạc, dựa vào Khang máu Cấp đưa vào đại lao, nhằm thiết đãi Võ Tòng. Bấy giờ đồng hồ Võ Tòng nhờ gồm Khang Tiết cấp tử tế trông nom, khoan thứ những đồ hình nặng đề xuất chàng cũng rất được ung dung không đến nỗi nguy hại như trước. Thi Ân lại đưa tiền cho các người canh gác mà dặn dò trông nom cẩn thận cho Võ Tòng. Khi cơm nước xong, Thi Ân xẹp vào tai Võ Tòng bảo thầm các câu chuyện, cùng dặn dò cứ lặng tâm, rồi sau sẽ có được ngày bay khỏi.

Võ Tòng từ ngày được Khang Tiết cung cấp khoan bí dễ dàng, thì đàn ông đã định ý toan thừa ngục, ni thấy Thi Ân nói vậy;thì rầu lòng nấn ná xem sao? phương pháp hai hôm sau, Thi Ân lại có cơm rượu chi phí nong, dựa vào Khang tiết Cấp dẫn vào lao để đưa cho Võ Tòng, và những người trông coi ở đó. Đoạn rồi Thi Ân lại nhờ bạn nói lót những nơi, nhằm mau mau sửa biên soạn văn thư đến chóng kết thúc mọi việc.

Cách mấy hôm nữa, Thi Ân lại chuẩn bị rượu thịt cùng quần áo, để mang vào mang đến Võ Tòng nhà hàng siêu thị và thay giặt. Vào mấy hôm đó, Thi Ân vào trong đơn vị lao thăm hỏi Võ Tòng được ba buổi, bất đồ vật bị bạn nhà Trương Đoàn Luyện dò biết tình hình, liền đem chuyện về báo cùng với Trương Đoàn Luyện ngay lập tức lập tức. Trương Đoàn Luyện nghe nói, bèn rước sự thực thanh lịch nói với Trương Đô Giám. Trương Đô Giám lại sai bạn đem rubi lụa mang đến đút lót Tri Phủ, cùng nói hết đều lẽ mang đến Tri tủ nghe.

Tri lấp vốn một tay tham nhũng xưa nay, khi nhận xoàn lụa rồi, tức khắc sai fan lảng vảng trông nom trên dưới nhà lao, và tra xét các người qua lại. Thi Ân nghe biết chuyện ấy đành cần chịu phép làm việc nhà, không đủ can đảm ra vào trông nom bỏ ra nữa. Bốn đó Võ Tòng dựa vào được Khang Tiết cung cấp cùng mấy tên canh chừng trông nom tử tế, còn Thi Ân thỉnh thoảng mang lại nhà Tiết cấp để điều tra tin tức nhưng thôi.

Thấm bay trong hai tháng trời, Diệp Khổng Mục hết sức đem những việc oan từ trần của Võ Tòng, để giải bày cùng Tri Phủ, và hết sức bênh vực mọi điều. Bấy giờ Tri bao phủ biết rõ việc đó là Trương Đô Giám nạp năng lượng lễ của Tưởng Môn Thần, nhưng mà thêu đặt yêu cầu chuyện, để hãm sợ Võ Tòng, thì trong bụng cũng lấy có tác dụng nản nhưng mà tự nghĩ về rằng: "Té ra bọn họ được ăn uống tiền, nhưng mà để giờ đồng hồ giết tín đồ cho ta, thì thế nào cho tiện? " Nhân vắt Tri bao phủ cũng để mặc đó, mà không lý hội gì mang đến nữa.

Dần dần mang đến hạn sáu mươi ngày, Tri lấp bắt Võ Tòng ở trong ngục tù ra, thay vứt gông trói, rồi Diệp Khổng Mục lấy án ra tuyên cáo, định tội Võ Tòng phạt nhì mươi trượng đày thanh lịch Ân Châu, còn tang vật ăn uống trộm, thì giao trả nhà cũ. Trương Đô Giám đến nhận những đồ tang vật. Đoạn rồi Tri Phủ gọi thợ, khắc kim ấn vào mặt Võ Tòng, tiến công hai mươi trượng, gông thứ gông nặng, với thảo công văn sai nhị tên công không nên đi áp mua Võ Tòng. Nguyên khi Võ Tòng bị đánh, sẽ nhờ được Lão quản ngại Doanh xuất chi phí nói lót các nơi, lại được Diệp Khổng Mục bao gồm lòng coi ngó giúp đỡ, cùng Tri đậy cũng yêu thương là oan qua đời không may, yêu cầu mấy chục trượng đòn cũng không lấy gì đau đớn. Hôm đó Võ Tòng nhịn tức theo duy trì phép công, treo gông vào cổ nhưng mà theo nhị tên công sai đi thẳng liền mạch ra thành. Đi được hơm một dặm đường, bỗng dưng thấy Thi Ân ở lân cận đường, chạy ra nghênh tiếp mà rằng:

- đái đệ chờ quan anh sẽ lâu rồi...

Võ Tòng trông thấy Thi Ân lại sở hữu quấn lụa bên trên tay, cánh mày râu liền hỏi rằng:

- new ít xưa nay không được chạm mặt Tiểu cai quản Doanh, sao vẫn lại nhức tay như thế?

Thi Ân đáp rằng:

- Chẳng vết gì Ca Ca, trường đoản cú hôm tè đệ vào thăm Ca Ca được tía lần rồi, sau quan che sai bạn cấm đoán, nên không dám vào đấy nữa. Bất thiết bị được nửa tháng trời, một hôm đái đệ đương ngơi nghỉ Khoái Hoạt Lâm, hốt nhiên thấy Tưởng Môn Thần lại đem bọn người mang lại để tiến công nhau. Tiểu đệ lại bị hắn tấn công một trận hết sức đau rồi lại chiếm giữ Khoái Hoạt Lâm và bắt tiểu đệ đề xuất tìm những người ở ko kể để nói lại. Nhân cố gắng trong mấy hôm trời, tè đệ bắt buộc nằm nghỉ ở nhà mà ko đi đâu được. Ni nghe tin huynh trưởng yêu cầu đi đày ngơi nghỉ Ân Châu, đệ rước hai tấm áo bông mang lại để Ca Ca cố gắng mặc đi đường, và gồm hầm hai nhỏ vịt chín để trong mặt hàng kia, xin mời Ca Ca vào uống mấy chén rượu rồi sẽ đi.

Nói đoạn con quay ra mời hai tín đồ công không nên vào sản phẩm một thể.

Hai thương hiệu công sai độc nhất định lắc đầu mà rằng:

- lúc nào chúng tôi lại siêu thị nhà hàng với thằng giặc tội phạm này, lỡ ra quan lại tư biết đến thì sao?

Lại quay trở về bảo với Võ Tòng rằng:

- nếu anh không muốn đánh đòn, thì yêu cầu đi ngay bắt đầu được.

Thi Ân biết nói cố không thấm tháp gì, liền đem mười lạng bạc đãi đến khuyến mãi ngay đám công sai, đám kia khăng khăng không mang rồi ra uy sừng sộ bắt Võ Tòng yêu cầu đi.

Thi Ân ngay lập tức rót hai chén rượu gửi Võ Tòng uống rồi buộc hành lí áo vào sống lưng rồi, treo hai bé vịt lên đầu gông mang đến Võ Tòng, cơ mà ghé vào tai dặn rằng:

- trong gói đó tất cả hai áo bông, một bọc tiền và mấy đôi giầy tua ở đó... Tuy nhiên đường xá xa xôi, phải đề nghị để phòng cẩn thận, mấy thằng công sai này, nghe chừng không có bụng tốt đâu?

Võ Tòng gật đầu đồng ý nói rằng:

- Bất tất cần dặn, tôi đang hiểu rồi... đến nó thêm nhị thằng nữa mang lại đây, cũng không hại gì bọn chúng nó. Chú cứ về tôi khắc tất cả xử trí.

Nói đoạn Thi Ân ngay thức thì bái biệt Võ Tòng, rồi sụt sùi gạt lệ trở ra về.

Một phen tri kỷ cùng nhau,

Vì ai bắt buộc nỗi tang hải hỡi trời?

Rồi đây non nước xa vời,

Anh hùng mang giận muôn đời bao tan!

Võ Tòng, từ khi theo hai bạn công sai lên đường, đi được khoảng vài dặm, nhị tên công sai bàn vụng với nhau rằng:

- Sao không thấy nhì thằng ấy cho đây... ?

Võ Tòng nghe biết ý chúng, liền cười thầm cơ mà tự cho là "Quân khốn nạn này, lại ước ao trêu lão gia đây!" cánh mày râu nghĩ vậy, thì tay cần sẽ rút đanh một bên gông để cởi tay trái ra, rồi để con vịt tảo vào mang đến tay bắt buộc cẩm, còn tay trái thì xé thịt để ăn. Đi được năm dặm đường, thì quý ông đã ăn hết hai nhỏ vịt chín. Bấy tiếng chừng đi khỏi thành độ tám chín dặm đường, bỗng nhiên thấy phía trước gồm hai bạn vác đao giáo đứng chờ ở đó. Lúc hai người trông thấy tụi công nhân dong Võ Tòng đến, thì thuộc đổ ra nhưng mà đi một thể.

Võ Tòng liếc mắt hai anh kia, cùng hai công sai chuyển mắt đến nhau, ra ám hiêïu bảo nhau, thì trong trái tim cũng đã hiểu ngầm ý tứ, tuy nhiên vẫn vờ làm ra mặt ko biết. Đi được vài dặm con đường nữa, thì hốt nhiên đến một vị trí bến nước mênh mông, bốn mặt toàn là bến bãi sâu sông rộng. Năm tín đồ cùng nhau tiến bước, tới một chiếc cầu lớn rộng, bên cạnh có một chiếc lầu để bia, vào bia khắc bố chữ "Phi Vân Phố" cực kỳ to.

Võ Tòng thấy vậy, bèn vờ vịt nói rằng:

- địa điểm này là nơi nào đây?

Hai thương hiệu công không nên đáp rằng:

- đôi mắt anh mù đâu! không trông mấy chữ Phi Vân Phố để ở bên tê à?

Võ Tòng đứng lại cơ mà nói rằng:

- Tôi ao ước đi cầu một chiếc đã.

Vừa nói kết thúc lời, thì hai anh đứng đón thời gian nãy tự dưng vác dao sấn ngay sát vào, Võ Tòng tức khắc quát lên một tiếng, đá thốc luôn luôn cho một chiếc ngã lăn xuống nước. Còn một anh nữa vừa toan xoay mình, thì đã bị chàng đá luôn luôn cho một chiếc nữa, bổ quay đơ ra, nhưng mà lặn tùm xuống nước. Nhị tên công sai thấy vậy vội vàng trông lối dưới ước mà toan chạy xuống. Võ Tòng thét lên rằng:

- bọn chúng bây chạy đi đâu?

Nói chấm dứt cầm gông bẻ một cái, gãy tung ra có tác dụng đôi, rồi sấn xuống dưới ước để đuổi. Một thương hiệu công không đúng thấy Võ Tòng xua đến, thì đáng sợ rụng rời, mà lại tự bổ lăn ra đất, còn tên tê thục thân cầm cố chạy, cũng bị chàng xua đuổi tới, mà đánh cho 1 cẳng tay vào sau lưng ngã lăn xuống đó.

Đoạn rồi Võ Tòng vớ rước thanh đao quăng rơi nghỉ ngơi bến nước, trở lại đâm cho từng thằng một nhát, hiệu quả tính mạng nhì tên công sai. Bấy giờ nhị anh té lăn xuống nước vừa new lóp ngóp bò lên, toan cất cẳng nhằm chạy, bất vật bị Võ Tòng xua đuổi đến, đâm bị tiêu diệt một anh, còn một anh nữa, thì nam giới ta nỗ lực đầu giữ lại lại, rồi quát tháo lên rằng:

- mong sống thì nên thực ta tha cho, ai xui mày mang lại đây như thế!

Anh kia sốt ruột mà kêu rằng:

- cửa hàng chúng tôi là môn đệ Tưởng Môn Thần, sư phụ tôi cùng Trương Đoàn Luyện bàn nhau, sai chúng tôi đến đây, để giúp hai thương hiệu công sai mà lại hại hảo hán đó.

- Sư phụ mầy là Tưởng Môn Thần, hiện hiện giờ ở đâu?

- Khi công ty chúng tôi ra đi, thì hiện đương thuộc Trương Đoàn Luyện uống rượu làm việc lầu Uyên Ương tận nơi Trương Đô Giám, để hóng tin chúng tôi về báo.

Võ Tòng nghe nói ngay thức thì bảo tên tê rằng:

- nếu vậy thì ta cấp thiết nào tha mang lại mầy được.

Nói đoạn giơ dao lên một nhát, xẻ chết còng queo ra đó.

Đao nầy bản thân định làm thịt ai?

Vì đâu tự dưng hóa ra ai giết mình!

Nực cười cợt trời khéo xoay nhanh,

Thanh đao kia để vô tình với ai... ?

Bấy giờ Võ Tòng lần những con dao lưng, chọn lấy một con cực tốt giắt vào mình. Lại e nhị tên kia chưa bị tiêu diệt hăn, liền đâm thêm cho từng anh mấy nhát, vất cả xuống bến nước, rồi lên cầu đứng vẫn vơ 1 mình mà nghĩ. đấng mày râu nghĩ thì thầm rằng: bè phái giờ ta đã giết ngừng bốn đứa này rồi, tuy vậy còn đám Trương Đô Giám, Trương Đoàn Luyện, Tưởng Môn Thần, vẫn còn ở đó thì lúc nào cho thỏa lòng khó chịu bấy nay!" đấng mày râu nghĩ vậy, thì vác đao quanh quẩn hồi lâu, rồi bất chợt định bụng, mà xăm xăm về lối to gan lớn mật Châu, new hay:

Trông giang sơn luống mắc cỡ ngùng!

Giết người mang tiếng nhằm lòng với oan,

Hay đưa ra đồng các loại tương tàn,

Mà đem giọt tiết tưới chảy khối thù,

Giận trời còn lắm phàm ngu,

Trăm năm để khách giang hồ bận tay,

Phi Vân còn bến nước đây.

Còn về còn nhớ đến ngày cọ oan...

Lời bàn của Thánh Thán:

Tác mang tả Khoái Hoạt Lâm, nhanh chóng Tưởng tối Thi, nay Thi mai Tưởng, bèn khiến cho người chẳng còn trở về khoái ý, Sử quan hữu ích cho đời, xét ra ko ít, vì không thích cho bầy cường hào tranh chiếm của trần gian với nhau.

Trương Đô Đầu mang lại Võ Tòng vận động trong nhà, nhằm lừa đến chết, ngờ đâu lại bị chết, cái cơ họa phúc ko lường, độc giả đến lạnh nhạt khiếp sợ.

Sau khi Võ Tòng giết chết chị dâu, lại tả ra không ít thú phú quý khinh bạc, như một số loại Thập từ Phi, Khoái Hoạt Lâm, lại bất chợt đâu tả ra ở bên dưới lầu Uyên Ương nhà Trương Đô Giám, giữa tết Trung Thu yến ẩm, toàn đông đảo chuyện tình, hoặc gửi đến, hoặc gợi ra vui đùa... đến đem Ngọc Lan hứa hẹn gả, khiến đồng đội Võ Đại, Võ Nhị, bao gồm Kim Liên với Ngọc Lan, bất chợt thấy yêu cầu đôi, lòng rubi gấm vóc moi ra, thực là tốt thế.

Xem thêm: Trong Trường Hợp Nào Ánh Sáng Truyền Đi Theo Đường Thẳng ? A

Tả Võ Tòng sau khi đã giết bốn người, đột nhiên dùng tư chữ "Vác dao dùng dằng", thực khéo sử dụng như Trang Tử, khiến người hâm mộ sau này, chẳng rõ là Thủy Hử dùng theo Trang Tử, xuất xắc là Trang Tử sử dụng theo Thủy Hử.

Hồi sau tả ngày tiết ngập lầu Uyên Ương, một chuyện lộn trời hòn đảo đất, mà lại trước đang tả câu tư chữ này, chợt khiến cho người gọi suy xét, ngọn cây viết thần diệu là thế, đâu phải chỉ người đời dễ biết ra ngay!