Câu 1, 2, 3 trang 9 vở bài tập toán lớp 5 tập 1

     

(4 over 10 + 7 over 10 = ………..,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,18 over 5 – 4 over 5 = ………..)

b) 

(eqalign & 5 over 7 + 4 over 9 = ……………….. cr và 4 over 5 – 2 over 3 = ……………….. cr & 9 over 11 + 3 over 8 = ………………… cr và 16 over 25 – 2 over 5 = ………………… cr )

2.

Bạn đang xem: Câu 1, 2, 3 trang 9 vở bài tập toán lớp 5 tập 1Xem thêm: Lời Bài Hát Tết Trung Thu Em Rước Đèn Đi Chơi, Lời Bài Hát Rước Đèn Tháng Tám

Tính

a) (5 + 3 over 5 = …………..)

b) (10 – 9 over 16 = ………….)

c) (2 over 3 – (1 over 6 + 1 over 8) = ………………..)

3. Một thư viện tất cả số sách là sách giáo khoa, số sách là truyện thiếu nhi, sót lại là sách giáo viên. Hỏi sách giáo viên chiến bao nhiêu xác suất số sách vào thư viện.

Xem thêm: Mùa Đông Có Hoa Quả Gì - Những Loại Quả Nên Ăn Trong Mùa Lạnh

Đáp án

1. Tính

a)

(eqalign & 4 over 10 + 7 over 10 = 4 + 7 over 10 = 11 over 10 cr và 18 over 5 – 4 over 5 = 18 – 4 over 5 = 14 over 5 cr )Quảng cáo

b)

(eqalign và MSC:63;,,,,,,5 over 7 + 4 over 9 = 5 imes 9 over 7 imes 9 + 4 imes 7 over 9 imes 7 = 45 + 28 over 63 = 73 over 63 cr và MSC:15;,,,,,,,4 over 5 – 2 over 3 = 4 imes 3 over 5 imes 3 – 2 imes 5 over 3 imes 5 = 12 – 10 over 15 = 2 over 15 cr & MSC:88;,,,,,,,9 over 11 + 3 over 8 = 9 imes 8 over 11 imes 8 + 3 imes 11 over 8 imes 11 = 72 + 33 over 88 = 105 over 88 cr & MSC:25;,,,,,,,,16 over 25 – 2 over 5 = 16 over 25 – 2 imes 5 over 5 imes 5 = 16 – 10 over 25 = 6 over 25 cr )

2. Tính

a) (5 + 3 over 5 = 5 over 1 + 3 over 5 = 5 imes 5 over 1 imes 5 = 25 + 3 over 5 = 28 over 5)

b) (10 – 9 over 16 = 10 over 1 – 9 over 16 = 10 imes 16 over 1 imes 16 – 9 over 16 = 160 – 9 over 16 = 151 over 16)

c)

(eqalign & MSC:24 cr và 2 over 3 – (1 over 6 + 1 over 8) = 2 over 3 – (1 imes 4 over 6 imes 4 + 1 imes 3 over 8 imes 3)cr &= 2 over 3 – (4 + 3 over 24) = 2 over 3 – 7 over 24 cr và = 2 imes 8 over 3 imes 8 – 7 over 24 = 16 over 24 – 7 over 24 = 9 over 24 = 3 over 8 cr )

3. 

*

Phân số chỉ tổng thể sách giáo khoa cùng truyện trẻ em là:

(60 over 100 + 25 over 100 = 85 over 100) (số sách của thư viện)

Phân số chỉ số sách giáo viên gồm trong tủ sách là:

(100 over 100 – 85 over 100 = 15 over 100) (số sách của thư viện)