vẽ móng cọ bản đơn giản

Click Xem Cách Vẽ Mẫu Nail Hoa Cọ Bản 3 chiều Nhanh – Đẹp

Click Xem Cách Vẽ Mẫu Nail Hoa Cọ Bản 3 chiều Nhanh – Đẹp


1

Hướng dẫn vẽ móng Click Xem Cách Vẽ Mẫu Nail Hoa Cọ Bản 3 chiều Nhanh – Đẹp Cách 1

Sơn chân móng màu sắc đen

2

Sử dụng cọ và bột vẽ phiên bản 3 chiều màu sắc tím, xanh rớt dương, white vẽ canh hoa thứ nhất.

3

Hướng dẫn vẽ móng Click Xem Cách Vẽ Mẫu Nail Hoa Cọ Bản 3 chiều Nhanh – Đẹp Cách 3

Sử dụng cọ và bột vẽ phiên bản 3 chiều màu sắc tím, xanh rớt dương, white vẽ tiếp 2 cánh hoa không giống.

4

Sử dụng cọ và bột vẽ phiên bản 3 chiều màu sắc tím, xanh rớt dương, white vẽ tiếp 2 cánh còn sót lại tạo nên trở nên 5 cánh hoa.

5

Xem thêm: ve tranh de tai bo doi hai quan

Hướng dẫn vẽ móng Click Xem Cách Vẽ Mẫu Nail Hoa Cọ Bản 3 chiều Nhanh – Đẹp Cách 5

Sử dụng cọ và bột vẽ phiên bản 3 chiều màu sắc tím, white vẽ cánh búp bên trên.

6

Tiếp tục vẽ tăng cánh búp nữa.

7

Hướng dẫn vẽ móng Click Xem Cách Vẽ Mẫu Nail Hoa Cọ Bản 3 chiều Nhanh – Đẹp Cách 7

Sử dụng cọ và bột vẽ phiên bản 3 chiều white color xước gân hoa, white color + xanh rớt lá vẽ là và gold color vẽ nhụy hoa.

8

Hướng dẫn vẽ móng

3 Chi nhánh với 40 chống học tập ngay sát 50 giáo viên thường xuyên nghiệp
hoạt động nhập 19 năm
hơn 100.000 học tập viên chất lượng nghiệp

Xem thêm: vẽ ai

Chuyên DẠY “NAIL”cho:

– VIỆT KIỀU    – SẮP ĐI NƯỚC NGOÀI
   – MỞ TIỆM     – THỢ NÂNG CAO TAY NGHỀ

Địa chỉ liên hệ