vẽ 2 đường song song trong cad

Lệnh ML nhập cad là mệnh lệnh vẽ 2 đàng tuy nhiên tuy nhiên. Trong nội dung bài viết này Phan Thịnh chỉ dẫn chúng ta dùng lệnh Mline vẽ đàng tuy nhiên song nhập cad. Việc dùng lệnh vẽ 2 đường thẳng liền mạch tuy nhiên song nhập cad cũng không thực sự phức tạp chúng ta nhé. Bây giờ, tất cả chúng ta tiếp tục nằm trong mò mẫm hiểu cơ hội vẽ 2 đường song song trong cad.

Lệnh ML nhập cad, mệnh lệnh vẽ 2 đường thẳng liền mạch tuy nhiên tuy nhiên.

Video share cơ hội dùng mệnh lệnh ML (Mline) nhập cad nhằm vẽ 2 đường thẳng liền mạch tuy nhiên tuy nhiên.

Bạn đang xem: vẽ 2 đường song song trong cad

Ứng dụng của mệnh lệnh ML (Mline) nhập autocad

Ứng dụng thực tiễn biệt nhất của lệnh ML được dùng nhằm vẽ tường mái ấm nhập mặt phẳng xây đắp. Dường như lệnh tuy nhiên song nhập cad cũng còn nhiều phần mềm không giống nữa.

Dùng Mline vẽ 2 đường thẳng liền mạch tuy nhiên song nhập cad
Dùng Mline vẽ 2 đường thẳng liền mạch tuy nhiên song nhập cad

Open this in UX Builder vĩ đại add and edit content

Cú pháp gọi mệnh lệnh MLINE mệnh lệnh vẽ tuy nhiên song nhập cad

Cú pháp gọi lệnh: ML

Vẽ đàng song nhập autocad
Vẽ đàng song nhập autocad

Cách dùng mệnh lệnh ML nhằm vẽ tường nhập cad.

Bước 1: Nhập lệnh ML enter.

Lệnh Mline mệnh lệnh vẽ tường nhập cad
Lệnh Mline mệnh lệnh vẽ tường nhập cad

Bước 2: sau khoản thời gian nhập mệnh lệnh ML tiếp tục hiện nay bảng thông tin sau.

Có 3 tùy lựa chọn ở đây

Tùy lựa chọn Justification: Định nghĩa điểm đầu của đàng Mline.

Bước 3: nhập J (justification) enter.

Nhập J nhằm nhập tùy lựa chọn mệnh lệnh Mline
Nhập J nhằm nhập tùy lựa chọn mệnh lệnh Mline

Bước 4: sau khoản thời gian nhập J tiếp tục hiện nay tùy lựa chọn sau:

Top: Trục Mline nằm tại vị trí cạnh bên trên.

Zero: Trục Mline nằm tại vị trí đằm thắm (hay dùng).

Xem thêm: nhạc thiếu nhi chim cánh cụt

Bottom: Trục Mline nằm tại vị trí cạnh bên dưới.

các tùy chỉnh Justification mệnh lệnh vẽ 2 đàng tuy nhiên song
các tùy chỉnh Justification mệnh lệnh vẽ 2 đàng tuy nhiên song

Lưu ý: Khi chúng ta lựa chọn zero thì đàng Mline tiếp tục nằm tại vị trí tim như đàng sau.

Lệnh tạo nên đàng tuy nhiên song nhập cad
Lệnh tạo nên đàng tuy nhiên song nhập cad

Tùy lựa chọn SCALE: chỉnh chiều dày đàng Mline

Scale = 220 khi vẽ tường 22cm, Scale = 110 khi vẽ tường 11cm
Scale = 220 khi vẽ tường 22cm, Scale = 110 khi vẽ tường 11cm

Lưu ý: những bạn cũng có thể nhập C khi kết đốc đường nét vẽ, nhằm nối điểm đầu và điểm cuối.

Chọn những điểm nhằm vẽ Mline
Chọn những điểm nhằm vẽ Mline

Lưu ý: Chỉnh sâu sát đàng Mline chúng ta người sử dụng mệnh lệnh MLSTYLE

Chỉnh sâu sát đàng Mline chúng ta người sử dụng mệnh lệnh MLSTYLE
Chỉnh sâu sát đàng Mline chúng ta người sử dụng mệnh lệnh MLSTYLE

Bảng tùy lựa chọn dùng lệnh MLSTYLE

Bảng tùy lựa chọn dùng mệnh lệnh MLSTYLE
Bảng tùy lựa chọn dùng mệnh lệnh MLSTYLE

Cảm ơn chúng ta đang được theo dõi dõi nội dung bài viết.

Open this in UX Builder vĩ đại add and edit content

[HOT] DOWNLOAD FULL KHO HỒ SƠ THIẾT KẾ NHÀ AUTOCAD SKETCHUP NHÀ PHỐ BIỆT THỰ.

Một số nội dung bài viết liên quan:

Xem thêm: sáp dầu mungyo

Vẽ đàng cong nhập cad, phương pháp vẽ đàng cong lượn sóng nhập autocad

Vẽ đám mây nhập cad, cách sử dụng mệnh lệnh Revcloud tạo nên mây nhập autocad

Lệnh bo góc nhập cad, cơ hội vạt tròn trĩnh 2 đường thẳng liền mạch nhập autocad