Vật ab=2cm nằm trước thấu kính hội tụ

     
toàn bộ Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1

Vật AB = 2 (cm) ở trước thấu kính hội tụ, bí quyết thấu kính 16cm cho ảnh A’B’ cao 8cm. Khoảng cách từ ảnh đến thấu kính là:

A.

Bạn đang xem: Vật ab=2cm nằm trước thấu kính hội tụ

8 (cm).

B. 16 (cm).

C. 64 (cm).

D.72 (cm).Vật AB cao 2 centimet nằm trước thấu kính hội tụ, cách thấu kính 16 cm cho hình ảnh A’B’ cao 8 cm. Khoảng cách từ ảnh đến thấu kính là

A. 8 cm

B. 16 cm

C. 64 cm

D. 72 cm


*

 

Chọn đáp án C.

A B ¯ = 2 c m ; A " B " ¯ = 8 c m , d = 16 c m ; f > 0

TH1: thiết bị thật tạo ảnh ảo d ’

d > 0 ; d " 0

⇒ k = − d " d = 8 2 = 4

⇒ d " = − 4 d = − 4.16 = − 64 ( c m )

TH2: thứ thật tạo hình ảnh thật d ’ > 0 .

d > 0 ; d " > 0 ⇒ k = − d " d = A " B " ¯ A B ¯

⇒ k = − d " d = − 8 2 = − 4

⇒ d " = 4 d = 4.16 = 64 ( c m )

 


Vật AB cao 2 centimet nằm trước thấu kính hội tụ, biện pháp thấu kính 16 centimet cho hình ảnh A’B’ cao 8 cm. Khoảng cách từ hình ảnh đến thấu kính là

A. 8 cm

B. 16 cm

C. 72 cm

D. 64 cm


Vật AB cao 2 cm nằm trước thấu kính hội tụ, cách thấu kính 16 cm cho ảnh A’B’ cao 8 cm. Khoảng cách từ ảnh đến thấu kính là

A. 8 cm

B.

Xem thêm: Đại Ý Của Bài Kiều Ở Lầu Ngưng Bích (17 Mẫu), Kiều Ở Lầu Ngưng Bích

16 cm

C. 64 cm

D. 72 cm


Vật AB = 2cm ở trước thấu kính hội tụ, cách thấu kính 16cm cho ảnh A’B’ cao 8cm. Khoảng cách từ hình ảnh đến thấu kính là:

A. 8 (cm).

B. 16 (cm).

C. 64 (cm).

D. 72 (cm).


Vật sáng sủa AB cao 2 cm, đặt vuông góc trên trục chủ yếu của một thấu kính hội tụ, biện pháp thấu kính 16 centimet cho ảnh A " B " cao 8 cm. Khoảng cách từ hình ảnh đến thấu kính là 

A. 72 cm 

B. 8cm

C. 16cm

D. 64cm


Một vật dụng AB cao 2 cm được để vuông góc với trục chủ yếu của thấu kính quy tụ và cách thấu kính này một khoảng 8 cm ,biết thấu kính có tiêu cự 12cm.

Xem thêm: Hãy Cho Tôi Biết Bạn Của Bạn Là Ai Tôi Sẽ Cho Bạn Biết Bạn Là Người Như Thế Nào

a) Vẽ ảnh A’B’ của AB tạo vị thấu kính. Nêu điểm sáng của ảnh?

b) Tính khoảng cách từ ảnh đến thấu kính với đọ cao của ảnh?


a)Bạn từ vẽ hình nha!!!

Ảnh ảo, thuộc chiều, nhỏ hơn vật.

b)Khoảng cách từ hình ảnh đến thấu kính:

(dfrac1f=dfrac1d"-dfrac1dRightarrowdfrac112=dfrac1d"-dfrac18)

(Rightarrow d"=4,8cm)

Độ cao ảnh: (dfrachh"=dfracdd")

(Rightarrowdfrac2h"=dfrac84,8Rightarrow h"=1,2cm)


Vật A B = 2 c m nằm trước thấu kính hội tụ, phương pháp thấu kính cho ảnh A’B’ cao 8cm. Khoảng cách từ ảnh đến thấu kính là:

A.8cm

B.16cm

C.64cm

D.72cm


Đáp án phải chọn là: C

A B = 2 c m ; A ’ B ’ = 8 c m ; d = 16 c m

Ta có: k = − d " d = A " B " A B = 8 2 = 4 → d " = − 4 d = − 4.16 = − 64 c m Đúng 0