Vận Tốc Xuôi Dòng Ngược Dòng

     

- Trên và một quãng con đường thì tốc độ và thời hạn là hai đại lượng tỉ trọng nghịch.

Bạn đang xem: Vận tốc xuôi dòng ngược dòng

*

Cùng đứng top lời giải đọc thêm về Một số dạng toán thường chạm mặt trong vận tốc dòng nước nhé!

1. Các dạng bài toán tính tốc độ dòng nước

- Dạng 1: Tính tốc độ xuôi dòng, gia tốc ngược dòng, tốc độ thực hoặc tốc độ dòng nước.

- Dạng 2: Tính thời gian đi xuôi dòng hoặc thời gian đi ngược dòng.

+ thời gian xuôi chiếc = quãng mặt đường : gia tốc xuôi dòng;

+ thời gian ngược dòng dòng = quãng đường : gia tốc ngược dòng.

Xem thêm: Bài Viết Bài Tập Làm Văn Số 1 Lớp 10 Đề 1, Soạn Bài Viết Bài Làm Văn Số 1

- Dạng 3: Tính độ lâu năm quãng đường.

+ Quãng con đường = tốc độ xuôi mẫu x thời hạn xuôi dòng;

+ Quãng đường = vận tốc ngược cái x thời gian ngược dòng.

Xem thêm: Để Ngắt Trang Ta Thực Hiện Lệnh, Để Ngắt Trang, Ta Thực Hiện Lệnh

2. Lấy ví dụ như minh họa

Ví dụ 1: Vận tốc chiếc chảy của một con suối là 4 km/h. Gia tốc của một dòng thuyền (khi nước đứng yên) là 12 km/h. Tính gia tốc thuyền lúc xuôi cái và lúc ngược dòng?

Lời giải:

- vận tốc thuyền khi xuôi dòng là:

12 + 4 = 16 (km/h)

- vận tốc của thuyền khi ngược cái là:

12 - 4 = 8 (km/h)

Đáp số: 16 km/h ; 8 km/h

Ví dụ 2: Lúc 8 giờ, một ca nô đi xuôi cái từ bến A mang lại bến B. Vận tốc của ca nô khi nước lặng ngắt là 20km/h, và vận tốc của dòng nước là 4km/h. Đến 9 giờ 15 phút thì ca nô đến B. Tính độ lâu năm của quãng sông AB?

Lời giải:

- gia tốc ca nô lúc xuôi cái là:

20 + 4 = 24 (km/h )

- thời gian ca nô đi trường đoản cú A mang lại B là:

9h 15 phút – 8 tiếng = 1 tiếng 15 phút = 1,25 (giờ)

- Quãng sông AB lâu năm là:

24.1,25 = 30 (km)

Đáp số: 30 km

Ví dụ 3: Một cái thuyền thứ khi ngược dòng từ A cho B mỗi giờ đi được 10 km. Sau 5 giờ khoảng 30 phút thì thuyền mang lại B. Biết vận tốc dòng tan là 3 km/h. Hỏi mẫu thuyền đó đi xuôi chiếc từ B mang đến A thì hết bao nhiêu thời gian? Biết hiệu suất của hộp động cơ không cụ đổi

Lời giải:

- Đổi: 5 giờ khoảng 30 phút = 5,5 giờ

- Quãng sông AB dài là :

10.5,5 = 55 (km)

- gia tốc cua ca nô khi xuôi mẫu là :

10 + 2.3 = 16 (km/h)

- thời gian ca nô đi xuôi chiếc là :

55 : 16 = 3,4375 (giờ )

Đáp số: 3,4375 giờ

Ví dụ 4: Trên một bé sông, bến A bí quyết bến B là 36 km. Khi dòng nước đứng yên, một canô đi từ bỏ bến A cho bến B trong một giờ 48 phút.

a) tìm gia tốc của canô lúc dòng nước đứng yên ?

b) khi gia tốc dòng nước là 3 km/h. Hỏi thời hạn ngược dòng nhiều hơn thế nữa thời gian xuôi dòng bao nhiêu ?