TRONG NGHI LỄ THƯỢNG CỜ LÚC 6 GIỜ SÁNG

     

Câu hỏi :

Trong nghi lễ thượng cờ dịp 6 giờ đồng hồ sáng với hạ cờ cơ hội 21 giờ từng ngày ở trung tâm vui chơi quảng trường Ba Đình, đội tiêu binh tất cả 34 người gồm một sĩ quan chỉ đạo đứng đầu với 33 chiến sĩ. Hỏi bao gồm bao nhiêu cách sắp xếp 33 chiến sỹ thành các hàng, sao cho mỗi hàng có số bạn như nhau?


*