TRONG MỘT THÍ NGHIỆM VỀ GIAO THOA SÓNG TRÊN MẶT NƯỚC

     

- thân M và con đường trung trực của AB bao gồm 2 dãy cực to nên M ở trên rất tiểu đồ vật 3 nên:

*

⇒ vận tốc truyền sóng trên mặt nước:

*
Bạn đang xem: Trong một thí nghiệm về giao thoa sóng trên mặt nước

Ở mặt phẳng một hóa học lỏng tất cả hai mối cung cấp phát sóng phối kết hợp S1 cùng S2 biện pháp nhau trăng tròn cm. Hai nguồn này xấp xỉ theo phương thẳng đứng tất cả phương trình thứu tự làu1 = 5cos40πt (mm) vàu2 = 5cos(40πt + π) mm. Vận tốc truyền sóng bên trên mặt hóa học lỏng là 80 cm/s. Xét những điểm trên S1S2, điện thoại tư vấn I là trung điểm của S1S2, M nằm biện pháp I một đoạn 3 centimet sẽ dao động với biên độ:


Sóng cơ gồm tần số 80 Hz lan truyền trong một môi trường xung quanh với vận tốc 4 m/s. Xê dịch của các bộ phận vật chất tại hai điểm bên trên một phương truyền sóng phương pháp nguồn sóng các đoạn lần lượt là 31 cm và 33,5 cm, lệch pha nhau góc


Một sóng giới hạn trên một sợi dây gồm dạngu=2sin(π4x)cos(20πt+π2) cm

Trong kia u là li độ tại thời khắc t của 1 phần tử M bên trên dây mà vị trí cân bằng của nó cách nút O một khoảng chừng x (x đo bằng cm, t đo bởi giây). Bước sóng của sóng là


Một sóng ngang tất cả chu kì 0,025 s, viral trên khía cạnh nước với vận tốc 1,5 m/s. Hai điểm M cùng N trên phương truyền sóng và biện pháp nhau một đoạn 0,625 centimet thì xê dịch lệch trộn nhau một góc:


Một xấp xỉ có phương trình u = Acos40πt, trong các số đó t tính bằng s. Sau thời gian 1,7 s thì sóng tạo nên bởi xê dịch này đang truyền được quãng đường bằng bao nhiêu lần cách sóng:


Một sóng âm có bản thiết kế cầu được vạc ra từ nguồn tất cả công suất p. Tại một điểm cách nguồn một khoảng tầm d gồm cường độ âm là I. Hệ thức đúng là:


Một sóng cơ học viral trên một phương truyền sóng với vận tốc v = 50 cm/s. Sóng truyền từ O mang lại M, biết phương trình sóng trên điểm M là uM = 5cos(50πt - π)cm. M ở sao O và bí quyết O một quãng 0,5 cm thì phương trình sóng tại O là:
Xem thêm: Nêu Các Loại Đất Sét Có Những Khả Năng Nào, Nêu Các Loại Đất

Trên một sợi dây khá dài 0,9 m có sóng dừng. Bao gồm cả hai nút ở hai đầu dây thì bên trên dây gồm 10 nút sóng. Biết tần số của sóng truyền trên dây là 200 Hz. Sóng truyền bên trên dây có tốc độ là:


Xét hiện tượng sóng dừng trên dây bọn hồi vơi AB. Đầu A dao động theo phương vuông góc tua dây với biên độ A. Khi đầu B rứa định, sóng phản xạ tại B:


Một sóng dọc truyền dọc lò xo cùng với tần số 15 Hz, biên độ 4 centimet thì thấy khoảng cách gần nhất giữa nhì điểm B và C trên lò xo vào quá trình dao động̣ là 16 cm. Vi ̣trí cân bằng của B và C cách nhau 20 cm và nhỏ hơn nửa bước sóng. Vận tốc truyền sóng là:


Ở mặt phẳng một chất lỏng bao gồm hai nguồn phát sóng phối hợp A với B biện pháp nhau trăng tròn cm. Nhị nguồn này dao động theo phương trực tiếp đứng gồm phương trình theo thứ tự là: uA = 5cos(40πt) mm và uB = 5cos(40πt + π)mm. Vận tốc truyền sóng bên trên mặt hóa học lỏng là 70 cm/s. Số điểm giao động với biên độ cực tiểu bên trên đoạn thẳng AB là:


Cho cường độ âm chuẩn I0 = 10-12 W/m2. Một âm có mức cường độ 80 dB thì độ mạnh âm là


Trên tua dây gồm chiều lâu năm l, nhì đầu thay định, đang có sóng dừng. Trên dây bao gồm một bụng sóng. Biết tốc độ truyền sóng bên trên dây là v không đối. Tần số của sóng là:
Xem thêm: Câu 24 Cá Thể Có Kiểu Gen Aabbddee Tạo Giao Tử Abde Với Tỉ Lệ Bao Nhiêu

*

Tầng 2, số công ty 541 Vũ Tông Phan, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, Việt Nam