Trong Điều Kiện Thể Tích Không Đổi

     
toàn bộ Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1


Bạn đang xem: Trong điều kiện thể tích không đổi

*

Trong đk thể tích ko đổi, hóa học khí gồm nhiệt độ ban đầu là 17 ° C áp suất đổi khác từ 2atm mang đến 8atm thì độ vươn lên là thiên nhiệt độ:

A. 1143 ° C

B. 1160 ° C

C. 904 ° C

D. 870 ° C


*

Đáp án D

*


Trong đk thế tích không đổi, chất khí có nhiệt độ lúc đầu là 17 ° C, áp suất biến hóa từ 2atm mang đến 8atm thì độ thay đổi thiên nhiệt độ:

A. 1143 ° C

B.  1160 ° C

C.  904 ° C

D.  870 ° C


Trong điều kiện thể tích ko đổi, hóa học khí tất cả nhiệt độ biến hóa là 27 ° C đến  127 ° C  , áp suất ban sơ 3atm thì độ vươn lên là thiên áp suất:

A. Bớt 3 atm

B. Bớt 1 atm

C. Tăng 1 atm

D. Tăng 3 atm
Xem thêm: Cho H A Giao B Khác Rỗng Khi Nào, Cho Hai Tập Khác Rỗng A = ( (M

Trong đk thế tích không đổi, chất khí tất cả nhiệt độ biến hóa là 27 ° C mang lại 127 ° C, áp suất thuở đầu 3atm thì độ thay đổi thiên áp suất:

A.  Giảm 3 atm

B. Giảm 1 atm

C. Tăng 1 atm

D. Tăng 3 atm


Một khối lượng khí lí tưởng xác minh có áp suất 2atm được thiết kế tăng áp suất lên đến mức 8atm ở ánh sáng không thay đổi thì thể tích biến hóa một lượng là 3 lít. Thể tích ban sơ của khối khí là

 

A. 4 lít

 

 

B. 8 lít

C. 12 lít

D. 16 lít


Trong đk thể tích không đổi, chất khí bao gồm nhiệt độ thuở đầu là 27 ° C, áp suất phường 0 đề nghị đun nóng hóa học khí lên bao nhiêu độ để áp suất của nó tăng lên 2 lần

A. 321K

B. 150A

C.  327 ° C

D.  600 ° C


Trong đk thể tích ko đổi, hóa học khí gồm nhiệt độ thuở đầu là 27 ° C , áp suất p. 0 đề xuất đun nóng hóa học khí lên bao nhiêu độ để áp suất của nó tạo thêm 2 lần. 

A. 327 K

B. 150 K

C. 327 ° C

D. 600 ° C


Khí trong thừa trình biến hóa đẳng nhiệt , thể tích ban đầu  2 d m 3 , áp suất đổi khác từ 1,5atm mang lại 0,75atm. Thì độ biến chuyển thiên thể tích của hóa học khí.

A.Tăng 2 d m 3

B. Tăng 4 d m 3

C. Bớt 2  d m 3

D. Giảm 4 d m 3
Xem thêm: Giá Trị Ph Của Dung Dịch H2So4 0 005M Là, Tính Ph Cúa Dung Dịch Sau:1

Khí trong vượt trình đổi khác đẳng nhiệt, thể tích thuở đầu 2 dm 3 , áp suất biến đổi từ l,5atm cho 0,75atm. Thì độ biến hóa thiên thể tích của hóa học khí

A. Tăng 2  dm 3

B. Tăng 4  dm 3

C. Giảm 2  dm 3

D. giảm 4  dm 3


Một khối khí lí tưởng xác định ở trạng thái thuở đầu có thể tích 4 lít, áp suất 3.10⁵pa và nhiệt độ 47°C