TRONG CÁC TÊN SAU ĐÂY TÊN NÀO SAI

     
Tất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânTiếng anh thí điểmĐạo đứcTự nhiên với xã hộiKhoa họcLịch sử với Địa lýTiếng việtKhoa học tập tự nhiênHoạt cồn trải nghiệm, hướng nghiệpHoạt rượu cồn trải nghiệm sáng sủa tạoÂm nhạcMỹ thuật


Bạn đang xem: Trong các tên sau đây tên nào sai

*

1. Trong số tên sau đây, thương hiệu nào không phù hợp lệ trong ngôn ngữ lập trình Pascal?

A. Pascal

B. Pascal

C. Pas_cal

D. Pas-cal

2. Để phân tách lấy phần nguyên ta dùng phép toán:

A. Div

B. :

C. Mod

D. /

3. Để viết tin tức ra màn hình, tiếp nối xuống dòng, Pascal sử dụng câu lệnh:

A. Writeln

B. Readln

C. Delay(5000)

D. Read

4. Trong số câu lệnh điều kiện sau, câu nào chưa hợp lệ?

A. If a>b then max:=a;

B. If a>b then max:=a else max:=b;

C. If axác định bài bác toán->viết chương trình


Lớp 8 Tin học bài bác 6. Câu lệnh đk
4
0
*

1. Trong số tên sau đây, thương hiệu nào không hợp lệ trong ngữ điệu lập trình Pascal?

A. Pascal

B. Pascal

C. Pas_cal

D. Pas-cal

2. Để chia lấy phần nguyên ta cần sử dụng phép toán:

A. Div

B. :

C. Mod

D. /

3. Để viết thông tin ra màn hình, sau đó xuống dòng, Pascal sử dụng câu lệnh:

A. Writeln

B. Readln

C. Delay(5000)

D. Read

4. Trong các câu lệnh điều kiện sau, câu nào chưa hợp lệ?

A. If a>b then max:=a;

B. If a>b then max:=a else max:=b;

C. If aD. If axác định bài xích toán->viết chương trình


Đúng 0
comment (0)
*

1.D

2.A

3.A

4.D

5A

6.D


Đúng 0
bình luận (0)
*

1.DVì trong Pascal không cần sử dụng dấu -2.A3.A4.DVì dư vệt ;5.D6.DVì quá trình giải bài toán trên máy vi tính được tiến hành theo quá trình sau:Xác định bài xích toán-->Mô tả thuật toán-->Viết chương trình


Đúng 0

phản hồi (0)

1)D

2)A

3)A

4)D

5)D

6)D


Đúng 0
comment (0)
Các thắc mắc tương trường đoản cú
+THEN+,+câu+lệnh+đứng+sau+THEN+được+thực+hiện+khi+A.+điều+kiện+được+tính+toán+xong;+B.+điều+kiện+được+tính+toán+và+cho+giá+trị+đúng;+C.+điều+k...">

với cấu truc rẽ nhánh IF điều kiện> THEN , câu lệnh che khuất THEN được tiến hành khi

A. điều khiếu nại được đo lường và tính toán xong;

B. điều khiếu nại được tính toán và cho giá trị đúng;

C. điều kiện kế bên được;

D. điều kiện được đo lường và mang lại giá trị sai;


Lớp 8 Tin học bài bác 6. Câu lệnh đk
5
0
SGK trang 50
5;+then+a:=b;+c)+if+x>5+then;+a:=b;+d)+if+x>5+then+a:=b;+m:=n;+e)+if+x>5+then+a:=b;+else+m:=n;+f)+if+n>0+then+beg...">

Các câu lệnh Pascal sau đây được viết đúng xuất xắc sai?

a) if x:=7 then a=b;

b) if x>5; then a:=b;

c) if x>5 then; a:=b;

d) if x>5 then a:=b; m:=n;

e) if x>5 then a:=b; else m:=n;

f) if n>0 then begin a:=0; m:=-1 over else c:=a;


Lớp 8 Tin học bài bác 6. Câu lệnh đk
1
0


Xem thêm: Tiếng Anh Lớp 10 Unit 16 : Historical Places, Reading Unit 16 : Historical Places

Giả sử cần viết công tác nhập một vài tự nhiên vào laptop và in ra màn hình kết quả số sẽ nhập chẵn tốt lẻ, chẳng hạn “5 là số lẻ”, “8 là số chẵn”. Hãy mô tả các bước của thuật toán để giải quyết và xử lý bài toán trên cùng viết lịch trình Pascal để triển khai thuật toán đó.  


Lớp 8 Tin học bài 6. Câu lệnh điều kiện
2
0

Xác định bài toán, diễn đạt thuật toán cùng viết công tác của việc sau:

- thông tin số lớn hơn trong hai số thực a cùng b (a không giống b).


Lớp 8 Tin học bài bác 6. Câu lệnh đk
2
0

Em hãy GIẢI BÀI TOÁN sau: mang đến 4 số nguyên a,b,c,d được nhập trường đoản cú bàn phím. Tìm cùng in ra số lớn số 1 (biến max) trong số số đã cho. *


Lớp 8 Tin học bài bác 6. Câu lệnh điều kiện
1
2
b+then+writeln(‘a>b’)+else+writeln(‘ab + + + + + B.+a=b + + + + +C.+a

Cho a:= 7; b:= 3; hiệu quả sau khi triển khai câu lệnh sau đây là: if a>b then writeln(‘a>b’) else writeln(‘ab B. A=b C. A
Lớp 8 Tin học bài xích 6. Câu lệnh điều kiện
1
0
b+then+max+:=a;+else+max:=+b;+d)+if+a>b+then+max+=+a+else+max:=b;">

Chỉ rõ lỗi sai và sửa lại mang đến đúng:

a) if x:=100then x:= x+1

b) if ab then max :=a; else max:= b;

d) if a>b then max = a else max:=b;


Lớp 8 Tin học bài 6. Câu lệnh đk
2
0
b)+and+(b>c)+then+write(a>c);B.If(+a>b)+and+(b>c)+then+write('a>c');C.If(+ac');D.If(+a

Câu lệnh pascal nào sau đây hợp lệ?

 A. If( a>b) và (b>c) then write(a>c);

B.If( a>b) và (b>c) then write('a>c');

C.If( ac');

D.If( ac);


Lớp 8 Tin học bài xích 6. Câu lệnh đk
2
0

Viết công tác nhập vào nhì số a với b. Trường hợp a

Hãy cho thấy điều khiếu nại của vấn đề trên là gì?

Hãy cho biết thêm câu lệnh của việc trên là gì?


Lớp 8 Tin học bài 6. Câu lệnh điều kiện
1
0

Khoá học trên OLM (olm.vn)
Xem thêm: Star - I Will Lend Them Some Money If They ______ Me

Khoá học trên OLM (olm.vn)