tranh cổ động đơn giản

DỰ BÁO THỜI TIẾT
Đêm 04 ngày 05
 tháng 11 năm 2023

+ Khu vực hướng dẫn Lạc - hướng dẫn Lâm : đa phần mây tối ko mưa  . Ngày tách mây  trời nắng,

Bạn đang xem: tranh cổ động đơn giản

Nhiệt phỏng thấp nhất: 21 - 23°C🌦

Nhiệt phỏng tối đa : 30 - 32°C🌦

+ Khu vực Nguyên Bình và Hà Quảng: Nhiều mây tối ko mưa . Ngày tách mây  trời nắng,

Nhiệt phỏng thấp nhất: 20 - 22°C🌦

Nhiệt phỏng tối đa : 28 - 30°C🌦

Xem thêm: ve tranh de tai bo doi hai quan

+ Khu vực Thạch An, Hoà An, Tp Cao phẳng phiu. Nhiều mây tối ko mưa  . Ngày tách mây  trời nắng,


Nhiệt phỏng thấp nhất: 21 - 23°C🌦

Nhiệt phỏng tối đa : 30 - 32°C🌦

Xem thêm: vẽ ai

+ Khu vực Trùng Khánh - Quảng Hoà - Hạ Lang: nhiều mây tối ko mưa . Ngày  giảm mây trời nắng và nóng,

Nhiệt phỏng thấp nhất: 20 - 22°C🌦
Nhiệt phỏng tối đa :  28 
- 30°C🌦

( Trung tâm KTTV Cao phẳng phiu cung cấp)