Trắc nghiệm lịch sử lớp 11 bài 16

     

Tổng hợp những bài Trắc nghiệm lịch sử vẻ vang 11 bài 16 (có đáp án) những nước Đông nam giới Á giữa hai cuộc chiến tranh nhân loại (1918 - 1939) hay nhất, chi tiết bám gần kề nội dung chương trình lịch sử 11.

Bạn đang xem: Trắc nghiệm lịch sử lớp 11 bài 16

Trắc nghiệm lịch sử vẻ vang 11 bài bác 16 (có đáp án)

Câu 1. Sau Chiến tranh nhân loại thứ nhất, các nước phương tây đã thay đổi chính sách đối với các nước trực thuộc địa sinh sống Đông phái nam Á như thế nào?

A. Bức tốc chính sách khai quật và bóc lột nằm trong địa

B. Đẩy mạnh phát triển kinh tế, thiết yếu trị, làng mạc hội

C. đúng theo tác, chia sẻ thúc đẩy kinh tế tài chính đối ngoại

D. Vơ vét tài nguyên đưa về chính quốc

Câu 2. Ý không đề đạt đúng nét rất nổi bật về tài chính của những nước Đông phái nam Á sau cuộc chiến tranh thế giới đầu tiên là

A. Bị hội nhập hiếp dâm vào khối hệ thống kinh tế tư phiên bản chủ nghĩa

B. Là thị phần tiêu thụ hàng hóa của các nước tư bản

C. Là nơi cung cấp nguyên liệu cho các nước bốn bản

D. Công nghiệp có bước cải tiến và phát triển khởi sắc, nhất là công nghiệp nặng

Câu 3. Đặc điểm bình thường về tình trạng chính trị của những nước Đông nam giới Á sau chiến tranh thế giới trước tiên là

A. Vẫn gia hạn chế độ quân chủ siêng chế

B. Bị chính quyền thực dân khống chế

C. Gồm nước giành được quyền tự công ty trong chừng mực độc nhất vô nhị định

D. Tổ chức chính quyền thực dân có nguy cơ tiềm ẩn sụp đổ trước mức độ tiến công trẻ trung và tràn trề sức khỏe của trào lưu cách mạng

Câu 4. Tình hình thôn hội trông rất nổi bật ở những nước Đông phái nam Á quy trình này là gì?

A. Các kẻ thống trị cũ bị phân hóa, các kẻ thống trị mới hình thành

B. Làng hội ngày càng phân hóa sâu sắc, giai cấp mới ngày càng cải cách và phát triển về con số và ý thức giai cấp

C. Giai cấp công nhân dịp càng trưởng hành về con số và hóa học lượng

D. Giai cấp tư sản dân tộc bản địa vươn lên táo tợn mẽ

Câu 5. Sự kiện lịch sử vẻ vang thế giới nào sẽ tác động khỏe mạnh đến phong trào độc lập dân tộc sống Đông nam Á sau Chiến tranh nhân loại thứ nhất?

A. Chiến thắng của phương pháp mạng tháng Mười Nga năm 1917

B. Trào lưu công nhân quốc tế cải cách và phát triển mạnh

C. Chiến tranh thế giới đầu tiên kết thúc

D. Sự phục hồi của công ty nghĩa tư phiên bản sau Chiến tranh quả đât thứ nhất

Câu 6. Sau Chiến tranh thế giới thứ nhất, phong trào tự do dân tộc làm việc Đông nam Á cải cách và phát triển với quy mô như thế nào?

A. Diễn ra ở cha nước Đông Dương

B. Diễn ra ở hầu khắp các nước Đông phái mạnh Á

C. Diễn ra ở chỉ nơi nào có bao gồm đảng của thống trị tư sản lãnh đạo

D. Ra mắt chỉ ở nơi nào có Đảng cùng sản lãnh đạo

Câu 7. Ý làm sao không phản chiếu đúng nét new trong phong trào dân tộc sống Đông nam giới Á sau Chiến tranh quả đât thứ nhất?

A. Phong trào dân tộc tứ sản gồm bước tiến rõ rệt

B. Phong trào công nhân quốc tế cải cách và phát triển mạnh

C. Thống trị công nhân bước đi vũ đài thiết yếu trị

D. Lộ diện khuynh hướng phương pháp mạng bắt đầu – xu thế cách mạng vô sản

Câu 8. Ý nào không phản ánh đúng nét new trong trào lưu dân tộc tư sản ở Đông nam Á sau Chiến tranh quả đât thứ nhất?

A. Phương châm giành tự do được đưa ra rõ rang

B. Bao gồm sự link với các trào lưu khác vào cả nước

C. Một vài chính đảng tứ sản được thành lập và hoạt động và có ảnh hưởng rộng rãi

D. Diễn ra dưới nhiều bề ngoài phong phú

Câu 9. mục tiêu đấu tranh của giai cấp tư sản dân tộc ở Đông nam giới Á là gì?

A. Đòi quyền tự do thoải mái kinh doanh, tự nhà về chính trị, đòi sử dụng tiếng bà mẹ đẻ trong công ty trường

B. Đòi quyền từ do, dân sinh dân chủ

C. Đánh xua đế quốc, đánh đổ phong kiến

D. Đánh đổ phong kiến, tiến công đuổi đế quốc

Câu 10. Nét khá nổi bật của trào lưu đấu tranh phòng chủ nghĩa thực dân ở những nước Đông nam Á bên dưới sự lãnh đạo của Đảng cộng sản là

A. Đấu tranh đòi các quyền lợi về bao gồm trị

B. Đấu tranh đòi các quyền lợi về khiếp tế

C. Nổ ra những cuộc khởi nghĩa vũ trang

D. Triển khai chủ trương “vô sản hóa”

Câu 11. dưới sự lãnh đạo của Đảng cộng sản, trào lưu dân tộc ở những nước Đông nam Á ra mắt như cố gắng nào?

A. Dưới bề ngoài bất hợp tác

B. Sôi nổi, quyết liệt

C. Bí mật

D. Vừa lòng pháp

Câu 12. vị sao sau Chiến tranh thế giới thứ nhất, phong trào đấu tranh kháng thực dân Pháp dưng cao sống Lào và Campuchia?

A. Thực dân Pháp thực hiện chính sách “ngu dân”

B. Thực dân Pháp bức tốc khai thác thuộc địa cùng thực hiện chính sách thuế khóa, lao dịch nặng nề nề

C. Thực dân Pháp tăng tốc các chế độ thuế khóa, lao dịch

D. Thực dân Pháp tiến hành chính sách bóc tách lột nặng nại đối với giai cấp công nhân ở những nước Đông nam giới Á

Câu 13. Cuộc khởi nghĩa phòng Pháp sinh sống Lào, kéo dãn suốt rộng 30 năm đầu cụ kỉ XX là

A. Khởi nghĩa Ong Kẹo.

B. Khởi nghĩa Commađam

C. Khởi nghĩa Ong Kẹo cùng Commađam

D. Khởi nghĩa Chậu Pachay

Câu 14. Cuộc khởi nghĩa chống Pháp tiêu biểu ở Campuchia đầu nuốm kỉ XX mà tổ chức chính quyền thực dân vẫn tiến hành bọn áp đẫm máu với hơn 400 bạn chết là

A. Trào lưu chống bắt phu, bắt lính ở tỉnh Prâyveng

B. Trào lưu chống bắt phu, bắt quân nhân ở tỉnh giấc Kampong Cham

C. Phong trào chống bắt phu, bắt quân nhân đấu tranh vũ trang phòng Pháp sinh hoạt tỉnh Kampong Chhnang

D. Cuộc khởi nghĩa kháng Pháp của Phacađuốc

Câu 15. Sự kiện có tính bước ngoặt, xuất hiện thêm thời kì new của trào lưu cách mạng ở Đông Dương đầu thập niên 30 của chũm kỉ XX là

A. Trào lưu Xô viết Nghệ - Tĩnh (1930 – 1931) làm việc Việt Nam

B. Sự ra đời của Đảng cùng sản nước ta (sau là Đảng cộng sản Đông Dương)

C. Trào lưu cách mạng dưng cao thành làn sóng trẻ trung và tràn trề sức khỏe ở cả cha nước Đông Dương do tác động của cuộc mập hoảng kinh tế (1929 – 1933)

D. Thế giới Cộng sản đã công nhận Đảng cộng sản và phong trào cách mạng ở Đông Dương là một thành phần của giải pháp mạng nỗ lực giới

Câu 16. Cuộc vận tải dân công ty 1936 – 1939 ở việt nam có tính năng như vậy nào đối với cuộc tranh đấu của quần chúng Lào cùng Campuchia?

A. Thúc đẩy phong trào công nhân ở Lào, Campuchia phạt triển

B. Đã đòi được những quyền từ bỏ do, dân chủ mang đến nhân dân hai nước.

C. Kích đam mê sự cải tiến và phát triển của phong trào đấu tranh dân chủ.

D. Giải hòa được nhân dân hai nước khỏi ách thống trị thực dân.

Câu 17. Để cùng mọi người trong nhà chống nhà nghĩa phân phát xít, trong những năm 1936 – 1939, ở ba nước Đông Dương vẫn thành lập

A. Trận mạc Dân chủ Đông Dương

B. Mặt trận dân tộc bản địa Đông Dương

C. Chiến trận Giải phóng Đông Dương

D. Trận mạc Đoàn kết Đông Dương

Câu 18. Hãy sắp đến xếp các sự khiếu nại sau theo như đúng trình từ thời gian:

1. Thực dân Pháp tăng cường chính sách khai thác thuộc địa sinh sống Đông Dương;

2. Phong trào đấu tranh phòng Pháp to gan lớn mật mẽ;

3. Đảng cộng sản Đông Dương thành lập đã xuất hiện thêm thời kì phát triển mới của phong trào

A. 1, 2, 3

B. 2, 1, 3

C. 3, 2, 1

D. 1, 3, 2

Câu 19: phương châm lớn tốt nhất của bí quyết mạng ở các nước Đông nam giới Á sau cuộc chiến tranh thế giới thứ nhất là:

A. Hòa bình dân tộc

B. Cải cách dân chủ

C. Công nghiệp hóa, văn minh hóa

D. Trung bình địa quyền

Câu 20: trào lưu đấu tranh chống Pháp của nhân dân Lào với Cam-pu-chia sau chiến tranh thế giới đầu tiên chưa giành được chiến thắng là do nguyên nhân nào?

A. Sự xung đột gay gắt giữa hai dân tộc bản địa Cam-pu-chia cùng Lào.

Xem thêm: Tuyên Quang Trong Chính Sách Ngụ Binh Ư Nông Có Nghĩa Là Gì?

B. Không hấp dẫn được đông đảo nhân dân lao hễ tham gia.

C. Nội bộ những người lãnh đạo phân tách rẽ, mất đoàn kết.

D. Phong trào mang tính tự phát, phân tán chưa tồn tại một tổ chức, lực lượng lãnh đạo đủ khả năng để lấy phong trào đi lên.

Câu 21: Trong năm 1930, đều Đảng cùng sản nào sẽ lần lượt thành lập ở khoanh vùng Đông phái nam Á?

A. Đảng cùng sản Việt Nam, Mã Lai, Xiêm, Phi-lip-pin

B. Đảng cùng sản Việt Nam, In-đô-nê-xi-a, Xiêm

C. Đảng cộng sản Việt Nam, Lào, Cam-pu-chia, In-đô-nê-xi-a

D. Đảng cùng sản Việt Nam, Phi-lip-pin, Xin-ga-po

Câu 22: mục tiêu đấu tranh chính của giai cấp tư sản dân tộc bản địa ở Đông nam giới Á sau chiến tranh thế giới đầu tiên là

A. Đòi quyền tự do kinh doanh, tự nhà về thiết yếu trị, đòi dùng tiếng chị em đẻ trong bên trường

B. Đòi quyền tự do, số lượng dân sinh dân chủ

C. Đánh xua đế quốc, tiến công đổ phong kiến

D. Đánh đổ phong kiến, tấn công đuổi đế quốc

Câu 23: Đâu là trong những chính đảng của ách thống trị tư sản sinh sống Đông nam Á được ra đời sau Chiến tranh trái đất thứ nhất?

A. Đảng dân tộc ở Campuchia

B. Trào lưu Thakin nghỉ ngơi Malaysia

C. Đảng dân tộc ở In-đô-nê-xia

D. Đại hội toàn Miến Điện

Câu 24: phong trào dân tộc ở những nước Đông phái mạnh Á sau cuộc chiến tranh thế giới đầu tiên diễn ra ra làm sao dưới sự lãnh đạo của các Đảng cùng sản?

A. Dưới hiệ tượng bất hợp tác

B. Sôi nổi, quyết liệt

C. Bí mật, bất vừa lòng pháp

D. Thích hợp pháp

Câu 25: cửa hàng nào mang đến sự cải cách và phát triển của xu thế dân chủ bốn sản trong phong trào độc lập dân tộc sinh sống Đông phái nam Á sau Chiến tranh thế giới thứ nhất?

A. Sự thành lập của giai cấp tư sản dân tộc

B. Sự cải cách và phát triển của nền kinh tế tài chính tư bản chủ nghĩa

C. Ảnh hưởng của cách mạng tháng Mười Nga

D. Ảnh hưởng của những cuộc cải cách chính trị ở khu vực

Đáp án bài bác tập trắc nghiệm lịch sử 11

Câu12345678910
Đáp ánADBBABBBAC
Câu11121314151617181920
Đáp ánBBCCBCADAD
Câu2122232425     
Đáp ánAACBB     

Hệ thống loài kiến thức lịch sử hào hùng 11 bài bác 16

I. Bao gồm về phong trào đấu tranh giành hòa bình ở Đông nam Á

So với trong năm đầu nắm kỉ XX, phong trào đã bao hàm bước tiến mới:

Một là: Bước phát triển của phong trào dân tộc bốn sản với sự vững mạnh của ách thống trị tư sản dân tộc.

- Giai cấp tứ sản đề ra mục tiêu tranh đấu rõ ràng, ở bên cạnh mục tiêu kinh tế, mục tiêu chủ quyền tự chủ như đòi quyền tự nhà về bao gồm trị, đòi sử dụng tiếng chị em đẻ trong bên trường.

- Đảng bốn sản được thành lập và tác động rộng rãi trong làng mạc hội. (Đảng dân tộc ở Inđônêxia, trào lưu Tha Kin sinh sống Miến Điện, Đại hội toàn Mã Lai...)

Hai là: Sự xuất hiện thêm xu hướng vô sản

- Công nhân tiếp thu chủ nghĩa Mác-Lê-nin đề xuất chuyển biến mạnh bạo về nhấn thức. Vì chưng vậy, Đảng cộng sản sẽ được thành lập ở các nước: Đảng cộng sản Inđônêxia (5- 1920); năm 1930: Đảng cộng sản Đông Dương, Mã Lai, Xiêm, Philippin...).

- Đảng lãnh đạo biện pháp mạng, đưa trào lưu trở buộc phải sôi nổi, quyết liệt như: khởi nghĩa vũ trang ở Inđônêxia (1926-1927); phong trào 1930 - 1931 mà đỉnh điểm là Xô viết Nghệ Tĩnh sống Việt Nam.

II. Phong trào đấu tranh kháng thực dân Pháp sinh sống Lào và Campuchia

1. Nguyên nhân

- Sau Chiến tranh thế giới thứ nhất, thực dân Pháp tăng tốc khai thác nằm trong địa, đặc biệt là ở Đông Dương - được xem là quan trọng và giàu sang nhất trong khối hệ thống thuộc địa của Pháp.

- Chính sách khai quật tàn bạo, chính sách thuế khóa, lao dịch nặng trĩu nề.

=> Đã bùng nổ phong trào đấu tranh chống thực dân Pháp sinh hoạt Đông Dương.

2. Kết quả

*

- Ở Lào: phong trào đấu tranh cải cách và phát triển mạnh những mang tính chất tự phát, hầu hết ở địa bàn Bắc Lào phong trào cách mạng liên hệ ngặt nghèo với Việt Nam.

- Ở Campuchia: phong trào bùng lên trẻ trung và tràn đầy năng lượng vào 1925 - 1926, cách tân và phát triển thành chiến đấu vũ trang. Cũng mang tính tự phát, phân tán.

- Ở Việt Nam: phong trào cải tiến và phát triển mạnh mẽ:

+ Năm 1930, Đảng cộng sản Đông Dương ra đời mở ra thời kỳ new của phương pháp mạng 3 nước Đông Dương.

+ Tập vừa lòng - đoàn kết toàn bộ các giai cấp, những lực lượng trong xã hội.

+ Xây dựng đại lý của Đảng cộng sản ở các nơi.

+ Đưa trào lưu cách mạng phát triển theo xu thế vô sản.

Xem thêm: Vectơ Cường Độ Điện Trường Tại Một Điểm, Bài 3 Trang 20

- Trong những năm 1936 - 1939, trận mạc Dân công ty Đông Dương tập phù hợp nhân dân phòng phát xít và chiến tranh. Một số cơ sở của Đảng cùng sản Đông Dương được kiến tạo và củng cố ở Viêng Chăn, PhnômPênh … kích thích sự cải tiến và phát triển của trào lưu đấu tranh ngơi nghỉ Lào và Campuchia cho tới khi Chiến tranh nhân loại thứ nhị bùng nổ.