TỔNG SỐ HẠT TRONG PHÂN TỬ MX LÀ 84 HẠT

     
tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

Tổng số phân tử trong phân tử MX là 84 phân tử , trong những số ấy số hạt với điện nhiều hơn số hạt không sở hữu điện là 28. Số notron của M nhiều hơn thế số khối của X là 12 đơn vị . Số phân tử trong M lớn hơn số hạt trong X là 36 phân tử . MX là hợp chất nào


*

2PM+2PX+NM+NX=84

2PM+2PX-(NM+NX)=28

-Giải ra PM+PX=28(1), NM+NX=28(2)

NM-NX=12(3)

-Giải (2,3) ta được: NM=20, NX=8

2PM+NM-2PX-NX=36( ightarrow)2PM-2PX=36-12=24( ightarrow)PM-PX=12(4)

-Giải (1,4) ta được: PM=20(Ca), PX=8(O)

MX: CaO


*

1: gồm hơp chất A là MXcó 2pM+nM+2pX+nX=84(1)2pM-nM+2pX-nX=28(2)2pM+2-2pX+2=20(3)lấy (1)+(2) 4pM+4pX=112(4)giai ge (3) và (4)pM=20pX=8chất là CaO


Tổng số hạt (e, p, n) vào phân tử MX là 108 hạt, trong đó số hạt có điện nhiều hơn thế nữa số hạt không sở hữu điện là 36. Số khối của M nhiều hơn số khối của X là 8 đối kháng vị. Số hạt trong M 2 + to hơn số phân tử trong X 2 − là 8 hạt. % trọng lượng của M tất cả trong hợp hóa học là

A. 44,44%.

B. 71,43%.

Bạn đang xem: Tổng số hạt trong phân tử mx là 84 hạt

C. 28,57%.

D. 55,56%. 


một thích hợp chất tất cả công thức MX. Tổng số những hạt vào hợp chất là 84, trong các số ấy số hạt có điện nhiều hơn thế số hạt không có điện là 28, nguyên tử khối(p cùng n) của X lớn hơn của M là 8. Tổng số những hạt vào X nhiều hơn thế nữa trong M là 12. Tìm bí quyết MX 

chi tiết mang lại e hiểu đc k ạ, vội vàng ạ camon nhiều

 


p+e-n=28; p+e+n=84 =>p+e+n-p-e+n=56 =>2n=56=>n=28=>p+e=56 nhưng p=e =>e=p=28 p+n+e(X)-p-n-e(M)=12 p+n(X)-p-n(M)=8 =>e(X)-e(M)=4 mà e(X) + e(M)=28 (tổng số e =28) => e(X)=16 e(M) =12 =>p(X)=16 p(M) =12 (p=e) => hợp hóa học là MgS (số p xem bảng trang 42)


Tổng số phân tử trong phân tử MX là 108 hạt, trong số ấy số hạt với điện nhiều hơn sốhạt không sở hữu điện là 36. Số khối của M nhiều hơn số khối của X là 8 đơn vị. Số hạttrong M2+ lớn hơn số hạt trong X2- là 8 hạt.%Khối lượng của M tất cả trong hợp chất là


(Mleft(Z_1,N_2 ight)vaXleft(Z_2,N_2 ight))

(2Z_1+N_1+2Z_2+N_2=108)

(2left(Z_1+Z_2 ight)-left(N_1+N_2 ight)=36)

(Z_1+N_1-Z_2-N_2=8)(2Z_1+N_1-2-left(2Z_2+N_2+2 ight)=8)

Từ hệ trên 


Một vừa lòng chất tất cả công thức MX. Tổng số những hạt trong hợp chất là 84, trong các số ấy số hạt sở hữu điện nhiều hơn số phân tử không sở hữu điện là 28. Nguyên tử khối của X to hơn của M là 8. Tổng số những hạt trong X2- nhiều hơn nữa trong M2+ là 16. Cách làm MX là giải giùm mình với ạ mình cảm ơn nhiều!


Phân tử M2X có tổng các loại hạt là 92, trong các số ấy số hạt sở hữu điện nhiều hơn thế số phân tử không với điện là 28. Số khối của M to hơn số khối của X là 7, tổng số phân tử trong M nhiều hơn tổng số hạt trong X 10 hạt. Xác minh công thức phân tử của hợp hóa học đã cho.


Hợp hóa học M2X có tổng số những hạt trong phân tử là 116, trong các số ấy số hạt với điện nhiều hơn thế số phân tử không mang điện là 36. Cân nặng nguyên tử X to hơn M là 9. Tổng số phân tử (p, n, e) trong X2- nhiều hơn nữa trong M+ là 17 hạt. Số khối của M cùng X theo lần lượt là

A. 21 và 31.

B. 23 và 32.

C. 23 và 34.

D.

Xem thêm: Top 18 Bài Tả Cô Giáo Đang Làm Việc, Tả Cô Giáo Đang Giảng Bài Hay Chọn Lọc (12 Mẫu)

40 cùng 33.


Hợp chất M2X có tổng số các hạt trong phân tử là 116, trong số ấy số hạt với điện nhiều hơn thế nữa số hạt không sở hữu điện là 36. Khối lượng nguyên tử X lớn hơn M là 9. Tổng số hạt (p, n, e) trong X2- nhiều hơn thế trong M+ là 17 hạt. Số khối của M và X theo lần lượt là

A. 21 cùng 31.

B. 23 và 32.

C. 23 và 34.

D.

Xem thêm: Hoán Vị Gen Có Ý Nghĩa Thực Tiễn Của Hoán Vị Gen Là, Hoán Vị Gen Có Ý Nghĩa Gì Trong Thực Tiễn

 40 với 33.


Cho hợp chất MX2 . Trong phân tử MX2 , tổng số hạt cơ bản là 140 với số hạt mang điện nhiều hơn thế nữa số hạt không với điện là 44 phân tử . Số khối của X lớn hơn số khối của M là 11 . Tổng số hạt cơ phiên bản của X nhiều hơn thế nữa trong M là 16 . Khẳng định số proton và nơtron của M và X


Cho hợp chất mx2 trong phân tử mx2 tổng số hạt cơ phiên bản là 164 với số hạt mang điện nhiều hơn nữa số hạt không sở hữu điện là 52 phân tử khối của x thấp hơn phân tử khối của m là 5 tổng số hạt cơ phiên bản trong m nhiều hơn thế trong x là 8 khẳng định số hạt proton notron của m cùng x tất cả công thức chất hóa học của thích hợp chất


Tổng số hạt cơ phiên bản của MX2 là 164. Yêu cầu ta tất cả :

(1) 2ZM+NM+4ZX+2NX=164

Số hạt mang điện nhiều hơn nữa số phân tử không mang điện là 52 hạt. Phải ta có:

(2) (2ZM+4ZX) - (NM+NX)= 52

Số khối của X thấp hơn số khối của M là 5. đề nghị ta được:

(3) (ZM+NM) - (ZX+NX)=5 

Tổng số hạt cơ bạn dạng trong M nhiều hơn nữa trong X là 8. Yêu cầu ta có:

(4) (2ZM+NM) - (2ZX+NX)= 8 

Từ (1), (2), (3), (4) ta lập được hpt:

(left{eginmatrix2Z_M+N_M+4Z_X+2N_X=164\left(2Z_M+4Z_X ight)-left(N_M+2N_X ight)=52\left(Z_M+N_M ight)-left(Z_X+N_X ight)=5\left(2Z_M+N_M ight)-left(2Z_X+N_X ight)=8endmatrix ight.\Leftrightarrowleft{eginmatrixZ_M=20\N_M=20\Z_X=17\N_X=18endmatrix ight.\Rightarrow M:Canxileft(Z_Ca=20 ight);X:Cloleft(Z_Cl=17 ight)\Rightarrow CTHH:CaCl_2)


Đúng 3

phản hồi (0)

+) Trong phân tử (MX_2) tất cả tổng số hạt (p,n,e) bằng (164) hạt

( o 2P_M + N_M + 2(2P_X + N_X) = 164)

+) Trong đó số phân tử mag điện nhiều hơn thế nữa hạt k mag điện là (52)

( o 2P_M + 2.2P_X - (N_M+2N_X) = 52)

+) Số khối của nguyên tử (M) lớn hơn số khối của nguyên tử (X) là (5)

( o P_M + N_M - (P_X+N_X) = 5)

+) Tổng số phân tử (p,n,e) trog M lớn hơn trog X là 8( o 2P_M + N_M - (2P_X+N_X) = 8)

Từ ((1)(2)(3)(4)) ta được:(egincases P_M = 20 \ N_M = đôi mươi \ P_X = 17 \ N_X = 18 endcases)

( extVậy M là caxi(Ca))

( extVậy X là Cl ightarrow ext bí quyết hợp hóa học : CaCl_2)


Đúng 0
bình luận (2)
olm.vn hoặc hdtho
caodangmo.edu.vn