TÓM TẮT TRUYỀN HAI BÀ TRƯNG

     

Vào một sáng ngày xuân năm 40, tại đất Mê Linh, hbt hai bà trưng đã có tác dụng lễ tế cờ khởi nghĩa, xong bắc trực thuộc lần vật dụng nhất. Nhì Bà Trưng chiếm lĩnh được 65 thành trì của phòng Hán. Các quận nam Hải, Cửu Chân, Nhật Nam, thích hợp Phố phần lớn hưởng ứng.Bạn sẽ xem: tóm tắt đái sử nhị bà trưng

Mẹ hai Bà Trưng, Bà MAN THIỆN (Trần Thị Đoan) nhanh chóng góa bụa tuy vậy đã nuôi dạy con cái theo ý thức thượng võ và yêu nước. Ck Trưng Trắc là THI SÁCH, nam nhi một Lạc tướng huyện CHU DIỄN bị giặc nước ngoài xâm giết mổ hại. Trước cảnh nước mất công ty tan TRƯNG TRẮC cùng em TRƯNG NHỊ quyết tâm triển khai khởi nghĩa. Lý do cơ bản của cuộc khởi nghĩa là vì niềm tin yêu nước, giải hòa và khôi phục nền độc lập cho đất nước, phòng áp bức, ách thống trị và nô dịch, đồng hóa của nhà Hán (Trung Quốc). Vào một sáng ngày xuân năm 40, tại đất Mê Linh, hai bà trưng đã làm lễ tế cờ khởi nghĩa.

Bạn đang xem: Tóm tắt truyền hai bà trưng

Tháng 3 năm 40, nhị BÀ TRƯNG lập bọn thờ trên cửa sông HÁT truyền lệnh khởi nghĩa. Nhân dân những quận CỬU CHÂN, NHẬT NAM, HỢP PHỐ cùng nổi dậy hưởng ứng cuộc đấu tranh chống kẻ thù. Hai Bà lập cần VƯƠNG TRIỀU mới, đóng góp đô ở MÊ LINH. Xưng hiệu là TRƯNG VƯƠNG

Hai Bà Trưng khởi nghĩa ở Châu Diên, tuy nhiên quy mô cực kỳ lớn, thu được 65 thành trì ở trong phòng Hán. Các quận phái nam Hải, Cửu Chân, Nhật Nam, vừa lòng Phố những hưởng ứng. Như vậy, hoàn toàn có thể sơ bộ hình dung được đồ sộ cuộc khởi tức là ở khoanh vùng nước phái nam Việt (của nhà Triệu) cũ, gồm phần Bắc việt nam và Nam trung quốc (Quảng Đông, Quảng Tây, Côn Minh cùng đất đai thuộc trung quốc kéo mang đến hồ Động Đình ngày nay)

Vị trí khởi nghĩa của hbt hai bà trưng : cần ôn lại thời kỳ của 2 bà trưng sống là thời kỳ vn bị Bắc nằm trong lần thứ 1. Nhờ thành công xuất sắc của cuộc khởi nghĩa nhị Bà Trưng. Vn chấp dứt thời ký kết bắc trực thuộc 1. Ghi chú: việt nam bị Tàu đô hộ rộng 1000 năm chia nhỏ ra làm 4 thời kỳ :Bắc thuộc lần thứ nhất (179 TCN hoặc 111 TCN – 39): nhà Triệu, nhà HánNhà Hán lập quốc vào mức năm 206 TCN, cho 111 TCN chiếm lĩnh Nam (bấy tiếng là nước nam Việt dưới thời bên Triệu)Bắc ở trong lần thứ hai (43 – 541): đơn vị Đông Hán, Đông Ngô, Tào Ngụy, bên Tấn, đơn vị Tề, công ty LươngBắc thuộc lần thứ cha (602 – 905): công ty Tùy, công ty Đường. Trong tiến độ Tự chủ từ 905-938 có 1 thời gian nước ta rơi vào tay nam Hán.Bắc thuộc lần thứ tứ (1407 – 1427): còn được gọi là thời thuộc Minh.

Triệu Đà sau khi diệt Âu Lạc chia làm 2 quận Giao Chỉ với Cửu Chân. (Tìm tìm hiểu thêm tài liệu nước Âu Lạc). Nước của Lạc Long Quân sẽ biết là nước Xích Quỷ làm việc vùng ven biển. Còn nước Văn Lang là nước bởi dòng theo mẹ Âu Cơ lập buộc phải ở Phong Châu. 2 nước này như vậy phương pháp nhau cả nghìn năm chứ không hề tồn tại cùng một lúc. Cái Âu Cơ ("thuộc Tiên") sẽ cùng cái Lạc Long ("thuộc Rồng") lập yêu cầu nước Văn Lang (gọi tầm thường là Lạc Việt). Con của ông Lạc Long Quân với bà Âu Cơ là Hùng vương lên ngôi, đặt quốc hiệu là Văn Lang, chia nước ra làm 15 cỗ là: Giao Chỉ, Chu Diên, Vũ Ninh, Phúc Lộc, Việt Thường, Ninh Hải, Dương Tuyền, Lục Hải, Vũ Định, Hoài Hoan, Cửu Chân, Bình Văn, Tân Hưng, Cửu Đức; đóng góp đô ở bộ Văn Lang, Phong Châu. Về bờ cõi, nước đông giáp biển lớn Đông, tây đến bố Thục, bắc mang lại hồ Động Đình, nam giáp nước hồ nước Tôn, tức nước Chiêm Thành.

Xem bản đồ Lạc Việt và các tộc Việt khác.


*

Năm 111 TCN, đơn vị Hán khử nhà Triệu, chiếm hữu được Nam Việt và chia thành 6 quận là phái mạnh Hải, yêu đương Ngô, Uất Lâm, đúng theo Phố, Giao Chỉ, Cửu Chân, bên cạnh đó lập thêm 3 quận mới là Chu Nhai, Đạm Nhĩ, Nhật Nam. Riêng đối với quận Nhật Nam, lúc Lộ bác Đức đánh bại nhà Triệu-Nam Việt, phạm vi hoạt động Nam Việt chưa bao gồm quận Nhật nam giới (từ Quảng Bình cho tới Bình Định). Quận Nhật nam chỉ hình thành sau khi các quan kẻ thống trị bộ Giao Chỉ fan Hán tiến xuống thu phục các cỗ tộc phía Nam dãy Hoành Sơn

Năm 39, thái thú quận Giao chỉ với Tô Định tàn ác, giết ông xã của Trưng Trắc là Thi Sách. Nợ nước thù nhà, hbt hai bà trưng dấy binh khởi nghĩa cùng đã giành được 65 thành sinh hoạt Lĩnh Nam. Nhì Bà đăng vương vua, chấm dứt thời kỳ Bắc nằm trong lần thứ nhất.

Xem bản đồ nhằm thấy hbt hai bà trưng làm chuyện quốc gia đại sự, có tác dụng chuyện mập (xuất vạc từ khu đất Mê Linh). Nguyên nhân cơ phiên bản của cuộc khởi nghĩa là vì ý thức yêu nước, giải hòa và khôi phục nền hòa bình cho đất nước, chống áp bức, kẻ thống trị và nô dịch, đồng hóa ở trong nhà Hán (Trung Quốc). Vào trong 1 sáng ngày xuân năm 40, tại đất Mê Linh, hai bà trưng đã có tác dụng lễ tế cờ khởi nghĩa.


*

Với một quy mô như vậy, buộc phải Hai Bà bắt đầu tịch thu được 65 thành trì. Bài toán này ví dụ chính sử nước ta đã ghi. Hiện nay tại, phía Nam trung hoa còn những đền cúng Vua Bà. Chắc chắn rằng cuộc khởi nghĩa nhị Bà Trưng là một trong lần nỗ lực khôi phục lại giang sơn Nam Việt của nhà Triệu. Công ty Triệu trị bởi phần đất đai thuộc những bộ tộc Việt, trong các số ấy có Lạc Việt, thì bài toán áp chế đồng hóa còn siêu ít, giữ lại lại những phong tục cổ xưa, tự do với nhà Hán. Chỉ khi bên Hán phá hủy nhà Triệu, new áp dụng các biện pháp nhất quán khắc nghiệt, buộc phải mới nổ ra cuộc khởi nghĩa của hai bà trưng trên phần khu đất của fan Việt.

(Nguồn Internet và Wiki)

Hai Bà Trưng


*

Lịch sử và thần thoại cổ xưa kể rằng hai bà bầu vốn loại dõi họ HÙNG – 1 trong dòng họ có tác dụng Vua tổ của dân tộc vn nay ở trong MÊ LINH tỉnh PHÚ THỌ. Mẹ nhị Bà Trưng, Bà MAN THIỆN (Trần Thị Đoan) mau chóng góa bụa song đã nuôi dậy con cái theo niềm tin thượng võ và yêu nước. ông chồng Trưng Trắc là THI SÁCH, đàn ông một Lạc tướng thị trấn CHU DIỄN bị giặc nước ngoài xâm giết mổ hại. Trước cảnh nước mất nhà tan TRƯNG TRẮC thuộc em TRƯNG NHỊ quyết tâm triển khai khởi nghĩa NỢ NƯỚC, THÙ NHÀ. Tháng 3 năm 40, hai BÀ TRƯNG lập lũ thờ trên cửa sông HÁT truyền lệnh khởi nghĩa. Nhân dân những quận CỬU CHÂN, NHẬT NAM, HỢP PHỐ cùng nổi lên hưởng ứng cuộc đương đầu chống kẻ thù. Hai Bà lập nên VƯƠNG TRIỀU mới, đóng đô ở MÊ LINH. Xưng hiệu là TRƯNG VƯƠNG


*

Hai năm sau, MÃ VIỆN, tướng công ty Hán, với hai vạn quân thanh lịch xâm lược nước ta. Bởi vì lực lượng yếu, nhị Bà lui về CẨM KHÊ và thay cự với quân giặc hơn một năm trời. Cuối cùng, bị thất bại, hai bà chạy về HÁT MÔN gieo mình xuống sông HÁT GIANG tự vẫn (năm 43).

Hai Bà vẫn giành quyền tự chủ nước nhà mặc cho dù ngắn ngủi (từ năm 40 đến 43) tuy nhiên Hai Bà đã lưu lại vào lịch sử dân tộc và trọng tâm thức fan dân nước ta tấm gương ANH HÙNG VÀ TRUNG NGHĨA làm quang vinh cho nữ giới và dân tộc.

Qua hàng ngàn năm lịch sử dân tộc Việt Nam, hai Bà được hầu như thời đại nhận xét là tấm gương nhân vật liệt nữ, niềm hãnh diện của thanh nữ và khu đất nước. Ðến nay hai Bà vẫn được bao phong đời đời, nhang khói không chấm dứt tại những đền thờ nhì Bà, tại các di tích khởi nghĩa và liên quan đến cuộc sống Hai Bà như Hát Môn, Hạ Lôi, Ðồng Nhân.

Xem thêm: Phần Mềm Nào Không Phải Là Phần Mềm Hệ Thống ? Phần Mềm Nào Dưới Đây Không Phải Là

Suốt sát 2000 năm vừa qua tấm gương của nhị Bà được ca ngợi . Ngày trước, ngôi trường TRƯNG VƯƠNG dùng Gòn, mỗi năm đều tổ chức kỷ niệm nhị Bà. Thai hai cô chị em sinh HOA KHÔI TRƯỜNG, CỠI VOI đi khắp thành phố. Nhị Bà đang trở thành hình tượng định kỳ sử, văn hóa sau khoản thời gian chết.

Có thần thoại nói hai Bà lên núi thường Sơn, hóa thân ở đó. Có bạn dạng nói sau khoản thời gian thất trận, để khỏi lâm vào cảnh tay giặc hai Bà nhảy đầm xuống sông Hát từ bỏ vẫn hoá thành 2 tảng đá trắng trôi về bến bãi Ðồng Nhân (Nay là phường Ðồng Nhân, Quận hbt hai bà trưng – thành phố lớn với tên nhị Bà, Hà Nội) đêm đêm thường phát sáng rực rỡ.

Vùng Hát Môn – khu vực phát tích khởi nghĩa có thần thoại cổ xưa cho rằng, khi hai Bà rút quân về cửa Hát, trước lúc gieo bản thân xuống sông để giữ trọn khí tiết, mỗi Bà ăn một quả muỗm cùng nhả hạt mọc lên hai cây muỗm trước cửa ngõ đền Hát Môn ngày nay. Dân quen hotline là cây muỗm nhị Bà.

Trong lịch sử, văn hóa truyền thống dân tộc Việt Nam, 2 bà trưng đã được thần thoại dân gian tiếp diễn qua các đời và là 1 trong những chân lý chói ngời trong đời sống trọng điểm linh bạn Việt.

Khi nói đến thanh nữ Việt nam nêu gương sáng cùng là niềm trường đoản cú hào của đất nước, người việt nam Nam luôn nhớ nhắc đến HAI BÀ TRƯNG.

Hai Bà Trưng là tên gọi tắt, suy tôn nhị nữ anh hùng đầu tiên của dân tộc Việt Nam. Đó là hai bà bầu Trưng Trắc, Trưng Nhị, thủ lĩnh của cuộc khởi nghĩa béo vào loại sớm nhất trong lịch sử dân tộc Việt Nam cũng như trong lịch sử vẻ vang nhân loại, chống xâm lược, nô dịch. Họ thay đổi những bạn nữ hoàng đầu tiên, cai quản quốc gia, dân tộc, sau khi quốc gia được giải phóng, hồi đầu nỗ lực kỷ đầu tiên sau công nguyên.

Sử cũ số đông chép nhị Bà thuộc dòng dõi lạc tướng (người đứng đầu cỗ lạc) Mê Linh (miền đất rộng, giữa bố Vì với Tam Đảo) thời Hùng Vương. Thần thoại cổ xưa nói nhị Bà là đàn bà bà Man Thiện, cũng chính là một phụ nữ đảm lược, quê nhà ở vùng tía Vì. Ngọc phả ở những làng Hạ Lôi cùng Hát Môn – phần đa nơi bao gồm đền thờ chủ yếu của hai Bà – những chép nhị Bà là người mẹ sinh đôi cùng sinh vào ngày mồng một mon tám năm sát Tuất (năm 14 sau công nguyên). Các sử cũ cũng chép ràng Trưng Trắc có ck là Thi Sách, cái dõi lạc tướng tá Chu Diên (miền đất dọc sông Đáy). Đây là kết quả của một cuộc "hôn nhân chính trị", nhân đấy mà links được lực lượng của hai miền đất đặc biệt nhất của đất nước thời bấy giờ.

Lực lượng link ấy là hạt nhân của một cuộc khởi nghĩa đồng loạt, rộng lớn lớn, mãnh liệt, nổ ra vào ngày xuân năm Canh Tý (năm 40 sau Công Nguyên) nhân việc Thái thú (quan kẻ thống trị nhà Hán) làm việc Giao Chỉ (miền đồng bởi Bắc Bộ) là sơn Định ám sát Thi Sách. Nhưng lý do cơ bản của cuộc khởi tức thị vì niềm tin yêu nước và khôi phục nền độc lập cho khu đất nước, kháng áp bức, kẻ thống trị và nô dịch, đồng hóa ở trong nhà Hán (Trung Quốc). Vào một sáng mùa xuân năm 40, tại đất Mê Linh, 2 bà trưng đã làm lễ tế cờ khởi nghĩa. Trong giờ trống đồng trầm hùng, âm vang lời thề của nhì Bà trước tiếng xuất binh:

Một xin rửa sạch nước thùHai xin dựng lại nghiệp xưa chúng ta HùngBa kêu oan ức lòng chồngBốn xin vẻn vẹn sở công lệnh này.

"Trưng Trắc là tín đồ can đảm, hùng dũng" (lời vượt nhận của bộ chính sử chép về cuộc khởi nghĩa 2 bà trưng vào một số loại cổ tốt nhất của Trung Quốc) đã cùng em gái mở màn cuộc khởi nghĩa link được sức mạnh toàn dân (trong kia có đông đảo phụ nữ, như các nữ tướng: Thánh Thiên, Lê Chân, bát Nàn, Thiều Hoa…) và nước ta (không chỉ bao gồm Giao Chỉ, Cửu Chân, Nhật nam là miền đất việt nam ngày nay, từ phái mạnh Trung cỗ trở ra, mà cả khu đất Hợp Phố hiện nay là phái mạnh Quảng Đông – Trung Quốc).

Xem thêm: Thưa Phó Tổng Lần Này Thực Sự Ly Hôn Rồi!, Truyện Thưa Phó Tổng, Lần Này Thực Sự Ly Hôn Rồi!

Sau đó, công ty Hán sai lão danh tướng Phục ba tướng quân Mã Viện cầm đầu đại quân sang trọng tái xâm lược, hai bà trưng đã dũng cảm đương đầu thuộc quân giặc, tổ chức kháng chiến đánh hầu như trận béo từ Tây Vu, Lãng bội nghĩa đến Cấm Khê và sau cuối đã hy sinh quả cảm vào ngày hè năm Quý Mão (năm 43 sau công nguyên), giữ lại tấm gương oanh liệt ngàn thu. Hiện giờ ở nhiều địa phương trong cả nước có đền rồng thờ 2 bà trưng và các tướng lĩnh của nhì Bà.