Toán Lớp 4 Trang 116 117 Tiếp Theo

     

Giải bài xích 1 trang 116, bài bác 2, 3, 4 trang 117 sách giáo khoa (SGK) Toán lớp 4 tập 2, bài xích Quy đồng chủng loại số các phân số (tiếp theo).

Bạn đang xem: Toán lớp 4 trang 116 117 tiếp theo


Kiến thức đề xuất nhớ:

Cách quy đồng mẫu mã số những phân số:

Nếu chủng loại số của phân số lắp thêm hai mà phân tách hết mang lại mẫu số của phân số trước tiên thì ta rất có thể quy đồng mẫu mã số nhì phân số như sau:

Lấy chủng loại số tầm thường là mẫu số của phân số sản phẩm công nghệ hai.

Tìm quá số phụ bằng cách lấy chủng loại số đồ vật hai chia cho chủng loại số trang bị nhất.

Nhân cả tử số và chủng loại số của phân số thứ nhất với quá số phụ tương ứng.

Giữ nguyên phân số sản phẩm công nghệ hai.

Xem thêm: Giải Bài 2: Một Số Bài Toán Lớp 7 Bài 2 Trang 54 Toán 7 Tập 1

Chú ý: Ta thường xuyên lấy mẫu số tầm thường là số từ nhiên bé dại nhất không giống (0) với cùng phân chia hết cho toàn bộ các mẫu.

Bài 1 trang 116 SGK Toán 4 tập 2

Câu hỏi:

Quy đồng chủng loại số những phân số :

a) (dfrac79) và (dfrac23) b) (dfrac410) và (dfrac1120) c) (dfrac925) và (dfrac1675)

Lời giải:

a) (dfrac79) và (dfrac23) quy đồng mẫu mã số thành : 

(dfrac23=dfrac2 imes 3 3×3=dfrac69) ; giữ nguyên phân số (dfrac79).

b) (dfrac410) và (dfrac1120) quy đồng chủng loại số thành:

(dfrac410=dfrac4 × 210 × 2=dfrac820); giữ nguyên phân số (dfrac1120).

c) (dfrac925) và (dfrac1675) quy đồng chủng loại số thành:

(dfrac925=dfrac9 × 325×3=dfrac2775); giữ nguyên phân số (dfrac1675).

Xem thêm: Từ Một Điểm A Nằm Bên Ngoài Đường Tròn (O) Kẻ Các Tiếp Tuyến Ab Ac Với Đường Tròn

Bài 2 trang 117 SGK Toán 4 tập 2

Câu hỏi:

Quy đồng mẫu số các phân số:

*

Lời giải:

a) (dfrac47) và (dfrac512) quy đồng mẫu mã số thành: 

( dfrac47= dfrac4 imes 127 imes12 =dfrac4884) ; ( dfrac512= dfrac5 imes 712 imes 7=dfrac3584)

b) (dfrac38) và (dfrac1924) quy đồng chủng loại số thành:

( dfrac38= dfrac3 imes 38 imes 3=dfrac924) ;

Giữ nguyên phân số (dfrac1924).

c) (dfrac2122) và (dfrac711) quy đồng chủng loại số thành:

( dfrac711= dfrac7 imes 211 imes 2 =dfrac1422) ;

Giữ nguyên phân số (dfrac2122). 

d) (dfrac815) và (dfrac1116) quy đồng mẫu số thành:

( dfrac815= dfrac8 imes 1615 imes 16=dfrac128240) ; ( dfrac1116= dfrac11 imes15 16 imes 15=dfrac165240)

e) (dfrac425) và (dfrac72100) quy đồng mẫu mã số thành:

( dfrac425= dfrac4 imes 425 imes 4=dfrac16100) ;

 Giữ nguyên phân số (dfrac72100)

Hoặc : ( dfrac72100= dfrac72:4100: 4=dfrac1825) ;

 Giữ nguyên phân số (dfrac425) 

g) (dfrac1760) và (dfrac45) quy đồng mẫu mã số thành:

 ( dfrac45= dfrac4 imes 125 imes 12=dfrac4860) ;

Giữ nguyên phân số (dfrac1760) 

Bài 3 trang 117 SGK Toán 4 tập 2

Câu hỏi:

Viết các phân mốc giới hạn lượt bằng (dfrac56;dfrac98) và mẫu mã số phổ biến là (24).