Toán Hình 8 Bài 1 Chương 2

     

Giải bài tập SGK Toán 8 trang 118, 119, 120 giúp những em học sinh lớp 8 xem gợi nhắc giải những bài tập của bài 2: diện tích hình chữ nhật Hình học 8 Chương 2. Qua đó những em sẽ lập cập hoàn thiện toàn cục bài tập của bài xích 2 Chương II Hình học 8 tập 1.

Bạn đang xem: Toán hình 8 bài 1 chương 2


Giải bài tập Toán Hình 8 tập 1 bài bác 2 Chương II

Giải bài tập Toán 8 trang 118 tập 1Giải bài xích tập Toán 8 trang 119, 120 tập 1: Luyện tập

Lý thuyết bài bác 2: diện tích hình chữ nhật

1. Khái niệm diện tích s đa giác

Số đo của 1 phần mặt phẳng số lượng giới hạn bởi một đa giác được hotline là diện tích s đa giác đó.

Mỗi nhiều giác tất cả một diện tích s xác định. Diện tích s đa giác là một trong những dương.

Diện tích đa giác có các đặc điểm sau:

Hai tam giác cân nhau thì có diện tích s bằng nhau.Nếu một nhiều giác được tạo thành những đa giác không tồn tại điểm trong phổ biến thì diện tích s của nó bởi tổng diện tích của rất nhiều đa giác đó.

2. Công thức diện tích hình chữ nhật

Diện tích hình chữ nhật là tích nhì kích thức của nó

Ta bao gồm Shcn = a.b.


Giải bài xích tập Toán 8 trang 118 tập 1

Bài 6 (trang 118 SGK Toán 8 Tập 1)

Diện tích hình chữ nhật thay đổi như rứa nào nếu:


a) Chiều dài tăng 2 lần, chiều rộng ko đổi?

b) Chiều dài và chiều rộng tăng 3 lần?

c) Chiều nhiều năm tăng 4 lần, chiều rộng giảm 4 lần?

Gợi ý đáp án:

Giả sử hình chữ nhật ban đầu có chiều dài là a, chiều rộng là b

⇒ diện tích: S = a.b

a) Chiều lâu năm tăng 2 lần, chiều rộng không đổi

⇒ a’ = 2a, b’ = b

⇒ S’ = a’.b’ = 2a.b = 2ab = 2.S

⇒ diện tích tăng 2 lần.

b) Chiều dài và chiều rộng lớn tăng 3 lần

⇒ a’ = 3a; b’ = 3b

⇒ S’ = a’.b’ = 3a.3b = 9ab = 9S

⇒ diện tích tăng 9 lần

c) Chiều lâu năm tăng 4 lần, chiều rộng bớt 4 lần

⇒ a’ = 4a; b’ =

*
.

⇒ S’ = a’.b’ = 4a.

*
= ab = S

⇒ diện tích s không đổi.

Bài 7 (trang 118 SGK Toán 8 Tập 1)

Một gian phòng bao gồm nền hình chữ nhật với kích thước là 4,2m với 5,4m, bao gồm một hành lang cửa số hình chữ nhật kích cỡ là 1m và 1,6m cùng một cửa ra vào hình chữ nhật form size 1,2m với 2m.

Ta coi một gian phòng đạt mức chuẩn chỉnh về ánh nắng nếu diện tích các cửa bằng 20% diện tích s nền nhà. Hỏi gian chống trên tất cả đạt mức chuẩn chỉnh về ánh sang xuất xắc không?

Gợi ý đáp án:

Diện tích mặt nền nhà là:

*

Diện tích cửa sổ là:

*


Diện tích cửa ra vào là:

*

Diện tích những cửa là:

*

Ta bao gồm

*

*

*

*

Vậy x = 8cm.

Bài 10 (trang 119 SGK Toán 8 Tập 1)

Cho một tam giác vuông. Hãy đối chiếu tổng diện tích của hai hình vuông dựng trên nhị cạnh góc vuông với diện tích hình vuông vắn dựng trên cạnh huyền.

 Gợi ý: áp dụng định lí Pitago.

Gợi ý đáp án:

Giả sử tam giác vuông ABC bao gồm cạnh huyền là a cùng hai cạnh góc vuông là b, c.

Diện tích hình vuông dựng bên trên cạnh huyền a là a2

Diện tích các hình vuông dựng trên nhì cạnh góc vuông b, c theo thứ tự là b2, c2.

Tổng diện tích hai hình vuông vắn dựng trên hai cạnh góc vuông b, c là b2 + c2.

Xem thêm: Nêu Tính Chất Ảnh Tạo Bởi Gương Cầu Lồi Có Tính Chất Là ? Gương Cầu Lồi Là Gì

Theo định lí Pitago, tam giác ABC có: a2 = b2 + c2

Vậy: Trong một tam giác vuông, tổng diện tích của hai hình vuông dựng trên nhị cạnh góc vuông bằng diện tích s vuông dựng trên cạnh huyền.

Bài 11 (trang 119 SGK Toán 8 Tập 1)

Cắt nhì tam giác vuông bởi nhau từ 1 tấm bìa. Hãy ghép hai tam giác kia để chế tạo ra thành:

a) Một tam giác cân

b) Một hình chữ nhật

c) Một hình bình hành

Diện tích của những hình này còn có bằng nhau không? do sao?

Gợi ý đáp án:

Ta ghép như sau:

Diện tích 3 hình này đều đều nhau vì cùng bằng tổng diện tích của nhì tam giác vuông ban đầu.

Bài 12 (trang 119 SGK Toán 8 Tập 1)Tính diện tích những hình sau đây (h.124) (Mỗi ô vuông là 1 trong đơn vị diện tích).

Gợi ý đáp án:

Theo đề bài: từng ô vuông là một đơn vị diện tích nên mỗi cạnh của hình vuông vắn sẽ bao gồm độ dài là 1 đơn vị.

- Hình thứ nhất là một hình chữ nhật có diện tích s là: 2.3 = 6 (đơn vị diện tích)

- Hình thứ hai ta vẽ thêm 2 đường nét đứt như bên trên hình vẽ, khi đó:

Diện tích hình sản phẩm hai = diện tích hình vuông vắn

*
diện tích tam giác.

*
(đơn vị diện tích)

- Hình đồ vật ba: ta vẽ thêm 1 nét đứt như bên trên hình, khi đó:

Diện tích hình thứ ba

*
diện tích tam giác

*
(đơn vị diện tích)

Bài 13 (trang 119 SGK Toán 8 Tập 1)

Gợi ý đáp án:

Ta có: SEHDG = SADC – SAHE – SEGC.

SEFBK = SABC – SAFE – SEKC.

Để minh chứng SEHDG = SEFBK,

ta đi chứng tỏ SADC = SABC; SAHE = SAFE ; SEGC = SEKC.

+ chứng tỏ SADC = SABC.

SADC =

*
;

SABC =

*
.

ABCD là hình chữ nhật ⇒ AB = CD, AD = BC

⇒ SADC = SABC.
1a = 100 m2

1ha = 10000 m2

Nên diện tích s đám khu đất tính theo những đơn vị trên là:

S = 0,28 km2 = 2800 a = 28 ha.

Bài 15 (trang 119, 120 SGK Toán 8 Tập 1)

Đố. Vẽ hình chữ nhật ABCD có AB = 5cm, BC = 3cm.

a) Hãy vẽ một hình chữ nhật gồm diện tích nhỏ dại hơn nhưng tất cả chu vi lớn hơn hình chữ nhật ABCD. Vẽ được mấy ngoài ra vậy?

b) Hãy vẽ hình vuông vắn có chu vi bởi chu vi hình chữ nhật ABCD. Vẽ được mấy hình vuông như vậy? So sánh diện tích s hình chữ nhật với diện tích hình vuông có cùng chu vi vừa vẽ. Nguyên nhân trong những hình chữ nhật tất cả cùng chu vi thì hình vuông có diện tích lớn nhất?

Gợi ý đáp án:

a) Hình chữ nhật ABCD đã đến có diện tích là SACBD = 3.5 = 15 (cm2)

Hình chữ nhật có kích cỡ là 1cm x 12cm có diện tích là 12cm2 cùng chu vi là (1 + 12).2 = 26 (cm) (có 26 > 15)

Hình chữ nhật kích cỡ 2cm x 7cm có diện tích s là 14cm2 và chu vi là (2 + 7).2 = 18 (cm)

(có 18 > 15).

Xem thêm: People Là Số Ít Hay Số Nhiều, “People Is” Hay “People Are”,

Như vậy, vẽ được rất nhiều hình chữ nhật có diện tích bé hơn nhưng bao gồm chu vi to hơn hình chữ nhật ABCD đến trước.