TOÁN 8 BÀI 6 TRANG 62

     

Giải bài xích tập trang 62, 63 bài bác 2 Định lí đảo và hệ trái của định lí Talet Sách giáo khoa toán 8 tập 2. Câu 6: Tìm những cặp mặt đường thẳng tuy vậy song vào hình 13 và lý giải vì sao chúng tuy nhiên song...

Bạn đang xem: Toán 8 bài 6 trang 62


Bài 6 trang 62 - Sách giáo khoa toán 8 tập 2

Tìm các cặp đường thẳng tuy vậy song trong hình 13 và giải thích vì sao chúng song song.

*

Giải:

Trên hình 13a ta có:

(fracAPPB) = (frac38); (fracAMMC)= (frac515) = (frac13) vì (frac38) ≠ (frac13) nên (fracAPPB) ≠ (fracAMMC) => PM cùng MC không tuy vậy song.

Ta có (left.eginmatrix &fracCNNB=frac217=3 \ & fracCMMA=frac155=3 endmatrix ight} => fracCMMA=fracCNNB) => MN//AB

Trong hình 13b 

Ta có: (fracOA"A"A) = (frac23); (fracOB"B"B) = (frac34,5) = (frac23) 

=> (fracOA"A"A) = (fracOB"B"B) => A"B" // AB (1)

Mà (widehatB"A"O) = (widehatOA"B") lại so le trong

Suy ra A"B" // A"B" (2)

Từ 1 cùng 2 suy ra AB // A"B" // A"B"

Bài 7 trang 62 - Sách giáo khoa toán 8 tập 2

 Tính các độ nhiều năm x,y vào hình 14.

*

Giải:

* trong hình 14a

MN // EF => (fracMNEF) = (fracMDDE)

mà DE = MD + ME = 9.5 + 28 = 37.5

Nên (frac8x) = (frac9,537,5) => x= (frac8.37.59.5) = (frac60019) ≈ 31,6

* vào hình 14b

Ta tất cả A"B" ⊥ AA"(gt) và AB ⊥ AA"(gt)

=> A"B" // AB => (fracA"OOA) = (fracA"B"AB) hay (frac36) = (frac4,2x)

x = (frac6.4,23) = 8.4

∆ABO vuông tại A

=> OB2 = y2 = OA2 + AB2

=> y2 = 62+ 8,42

=> y2 = 106,56

=> y ≈ 10,3

Bài 8 trang 63 - Sách giáo khoa toán 8 tập 2

a) Để bỏ ra đoạn thẳng AB thành bố đoạn bằng nhau, fan ta đã làm như hình 15.

Hãy mô tả cách làm trên và lý giải vì sao những đoạn AC,CD,DB bằng nhau?

b) bằng phương pháp tương tự, hãy bỏ ra đoạn thẳng AB mang lại trước thành 5 đoạn bởi nhau. Hỏi có cách nào không giống với bí quyết làm trên nhưng vẫn rất có thể chia đoạn AB cho trước thành 5 đoạn bởi nhau?

*

Giải: 

a) mô tả cách làm:

Vẽ đoạn PQ tuy vậy song với AB. PQ bao gồm độ dài bằng 3 solo vị

- khẳng định giao điểm O của hai đoạn thẳng PB và QA.

- Vẽ các đường trực tiếp EO, FO cắt AB tại C cùng D.

Xem thêm: Kiến Thức Cơ Bản Về Phân Có Nhiều Nguyên Tố Dinh Dưỡng Nào? Tác Dụng Của Phân Đa Lượng

Chứng minh AC=CD=DB

∆OPE và ∆OBD tất cả PE//DB nên (fracDBPE) = (fracODOE) (1)

∆OEF và ∆ODC tất cả PE // CD nên (fracCDEF) = (fracODOE) (2)

Từ 1 cùng 2 suy ra:

(fracDBPE) = (fracCDEF) mà PE = EF bắt buộc DB = CD.

Chứng minh tương tự: (fracACDF) = (fracCDEF) nên AC = CD.

Vây: DB = CD = AC.

b) giống như chia đoạn thẳng AB thành 5 đoạn bởi nhau thực hiện như hình mẫu vẽ sau:

Ta rất có thể chia đoạn thẳng AB thành 5 đoạn thẳng đều bằng nhau như biện pháp sau:

Vẽ 6 con đường thẳng song song bí quyết đều nhau( có thể dùng thước kẻ nhằm vẽ liên tiếp). Đặt đầu mút A với B ở hai tuyến phố thẳng kế bên cùng thì những đường thẳng tuy vậy song căt AB chia thành 5 phần bởi nhau. 

Bài 9 trang 63 - Sách giáo khoa toán 8 tập 2

 Cho tam giác ABC với điểm D trên cạnh AB thế nào cho AD= 13,5cm, DB= 4,5cm. Tính tỉ số các khoảng cách tự điểm A cùng B đến cạnh AC

Giải:

Gọi DH với BK lần lượt là khoảng cách từ B và D mang đến cạnh AC.

Ta bao gồm DH // BK (cùng vuông góc cùng với AC)

=> (fracDHBK) = (fracADAB) 

Mà AB = AD + DB

=> AB = 13,5 + 4,5 = 18 (cm)

Vậy (fracDHBK) = (frac13,518) = (frac34)

Vậy tỉ số khoảng cách từ điểm D với B cho AC bằng (frac34)

Bài 10 trang 63 - Sách giáo khoa toán 8 tập 2

Tam giác ABC có đường cao AH. Đường thẳng d tuy nhiên song với BC, cắt những cạnh AB,AC và con đường cao AH theo vật dụng tự tại những điểm B", C" với H"(h.16)

a) chứng tỏ rằng:

(fracAH"AH) = (fracB"C"BC).

b) Áp dụng: cho biết thêm AH" = (frac13) AH và mặc tích tam giác ABC là 67.5 cm2

Tính diện tích s tam giác AB"C".

Xem thêm: Vật Có Khối Lượng M=200G Gắn Vào Lò Xo, Câu Hỏi Vật Có Khối Lượng 200G Gắn Vào Lò Xo

*

Giải:

a) hội chứng minh (fracAH"AH) = (fracB"C"BC) 

Vì B"C" // cùng với BC => (fracB"C"BC) = (fracAB"AB) (1)

Trong ∆ABH có BH" // bảo hành => (fracAH"AH) = (fracAB"BC) (2)

Từ 1 cùng 2 => (fracB"C"BC) = (fracAH"AH)

b) B"C" // BC nhưng AH ⊥ BC đề xuất AH" ⊥ B"C" giỏi AH" là đường cao của tam giác AB"C".

Áp dụng kết quả câu a) ta có: AH" = (frac13) AH

(fracB"C"BC) = (fracAH"AH) = (frac13) => B"C" = (frac13) BC

=> SAB’C’= (frac12) AH".B"C" = (frac12).(frac13)AH.(frac13)BC