Tiếng anh lớp 7 unit 6 skills one

     

Phần Skills 1 giúp bạn học luyện tập về hai khả năng Reading (Đọc) và Speaking (Nói) theo chủ thể The first university in Viet nam (Trường đại học thứ nhất ở Việt Nam). Bài học sẽ hỗ trợ cho bọn họ những kiến thức lịch sử dân tộc hữu ích và những từ vựng liên quan. Nội dung bài viết là gợi ý về giải bài xích tập vào sách giáo khoa.

NỘI DUNG TRẮC NGHIỆM
Bạn đang xem: Tiếng anh lớp 7 unit 6 skills one

*

Skills – Unit 6: The first university in Viet Nam

Reading

1. Before you read, work in groups & answer the questions (Trước khi đọc, hãy làm việc theo team và vấn đáp những thắc mắc sau đây.)

Do you think the Temple of Literature - the Imperial Academy is a good English name for Van Mieu - QuocTu Giam?(Bạn có nghĩ rằng Temple of Literature - the Imperial Academy là một cái tên tiếng Anh cụ cho quốc tử giám - văn miếu quốc tử giám không?)- Yes, we do. (Vâng, đúng vậy.)Why vì many students pay a visit to the Temple of Literature - the Imperial Academy before their exams? (Tại sao nhiều học viên lại mang lại thăm văn miếu quốc tử giám - văn miếu quốc tử giám trước kỳ thi của họ?)- They come here to wish the good result for their exams. (Họ cho đây để cầu ước ao có kết quả tốt đến kỳ thi của họ.)What bởi you think will happen lớn this historic place in the future? (Bạn nghĩ điều gì sẽ xảy ra với nơi lịch sử hào hùng này vào tương lai?)- There will be more tourists who visit this place in the future. (Sẽ có khá nhiều du khách đến thăm địa điểm này trong tương lai.)

2. Read the passage và answer the questions (Đọc đoạn văn và vấn đáp câu hỏi)

Dịch đoạn văn:

Cách đây khôn xiết lâu, vào thời điểm năm 1070, không có trường đh nào nghỉ ngơi Việt Nam. Vì vậy, năm 1076 vua Lý Nhân Tông đã quyết định xây dựng một trường đại học lấy thương hiệu là Quốc Tử Giám. Nó được coi như như ngôi trường đại học đầu tiên ở Việt Nam. Nó là 1 trong những thành công bự và hàng ngàn học giả nước ta đã tốt nghiệp tự trường đh này.Quốc Tử Giám tất cả một lịch sử thú vị với lâu đời. Các vị vua, chúa cùng học giả đã thao tác để trở nên tân tiến trường đại học này. Chu văn an được coi là một trong những nhà giáo khét tiếng ở Quốc Tử Giám.Vào thời hiện nay đại, Quốc Tử Giám liên tiếp phát triển và nhận thấy sự công nhận. Những tòa nhà cũ được xây dừng lại vào năm 1999. Vào thời điểm năm 2003, 4 bức tượng (Lý Thánh Tông, Lý Nhân Tông, Lê Thánh Tông, Chu Văn An) được xây dựng. Vào thời điểm năm 2010, 82 bia ts đã được UNESCO công nhận.

Câu hỏi:

When was the Imperial Academy founded? (Quốc Tử Giám được thành lập và hoạt động khi nào?)- In 1076. (Vào năm 1076.)Why was it successful? (Tại sao nó thành công?)- Because thousands of Vietnamese scholars graduated from it.

Xem thêm: L Ý Nghĩa Của Dãy Hoạt Động Hóa Học Của Kim Loại, Ý Nghĩa Và Bài Tập


Xem thêm: Treo 1 Vật Ở Ngoài Không Khí Vào Lực Kế, Lực Kế Chỉ 2,1N


(Bởi vì hàng ngàn học giả nước ta đã tốt nghiệp từ bỏ đây.)Who was one of the most famous teachers at the Imperial Academy? (Ai là giữa những nhà giáo nổi tiếng nhất sống Quốc Tử Giám?)- Chu Van An (Nhà giáo Chu Văn An)What is another special thing about it? (Một điều đặc trưng khác nữa về nó là gì?)- It is considered the first university in Viet Nam. (Nó được coi là trường đại học đầu tiên ở Việt Nam.)

3. Read the passage again và match the time in A with the events in B (Đọc lại đoạn văn cùng nối thời hạn trong phần A với việc kiện trong phần B làm thế nào để cho phù hợp)

1 - D In 1076 the Imperial Academy was founded.(Quốc Tử Giám được thành lập và hoạt động năm 1076.)2 - A In 1999 many old buildings were reconstructed.(Năm 1999, những tòa đơn vị củ vẫn được thiết kế lại.)3 - B In 2003 four statues were built.(Năm 2003, 4 tượng phật đã được xây dựng.)4 - C In 2010 the 82 Doctor’s stone tablets were recognised by UNESCO.(Năm 2010, 82 bia tiến sỹ đã được UNESCO công nhận.)

Speaking

4. Work in groups. Look at the four statues and talk about them. You can use the informatior in 2 & 3 & other parts of the unit to help you. (Làm theo nhóm. Nhìn vào 4 tượng phật và nói đến chúng. Em hoàn toàn có thể sử dụng tin tức trong mục 2 cùng 3 và hầu hết phần khác nhằm hoàn thành)

Ví dụ:

Chu Văn An (1292-1370) :

This is the statue of Chu Van An, He is considered one of the most famous teachers at the Imperial Academy.(Đây là tượng vậy Chu Văn An. Ông được xem là một giữa những nhà giáo nổi tiếng nhất sinh sống Quốc Tử Giám.)

1. Lý Thánh Tông (1023-1072)

This is the statue of Ly Thanh Tong. Emperor Ly Thanh Tong is considered the founder of the Temple of Literature.(Đây là tượng Lý Thánh Tông. Vua Lý Thánh Tông được xem như là người ra đời Văn Miếu.)

2. Lý Nhân Tông (1066-1128)

This is the statue of Ly Nhan Tong. Emperor Ly Nhan Tong is regarded as the builder of the Imperial Academy.(Đây là tượng Lý Nhân Tông. Vua Lý Nhân Tông được xem như thể người xây dựng nên Quốc Tử Giám.)

3. Lê Thánh Tông (1442-1497)

This is the statue of Le Thanh Tong. The erection of the First Doctor’s stone tablet was ordered by King Le Thanh Tong.Đây là tượng Lê Thánh Tông. Việc dựng lên bia tiến sĩ thứ nhất được chỉ định vì vua Lê Thánh Tông)