TIẾNG ANH LỚP 6 TRANG 39

     

Tiếng Anh lớp 6 Unit 4: My neighbourhood - kết nối tri thức

Unit 4 lớp 6 Getting Started trang 38 - 39

LOST IN THE OLD TOWN (LẠC LỐI Ở PHỐ CỔ)

1. Listen and read. (nghe cùng đọc)

Bài nghe:

*

Hướng dẫn dịch:

Phong:Woa, bọn họ đang ở Hội An. Tớ khôn xiết phấn khích.

Bạn đang xem: Tiếng anh lớp 6 trang 39

Nick:Tớ cũng vậy. Khu vực đây thiệt đẹp. Họ sẽ đi đâu trước đây?

Khang:Đi Chùa mong đi.

Phong:Ừ, nhưng mà mà công ty cổ Tấn Kì gần hơn. Bọn họ sẽ đến đó trước nhé.

Nick:Được thôi, đi nào.

Phong:Đợi đã.

Khang:Có chuyện gì vậy Phong?

Phong:Tớ nghĩ họ bị lạc rồi.

Nick:Nhìn kìa, bao gồm một chúng ta nữ. Thử hỏi bạn ấy xem.

Phong:Xin lỗi, bạn có thể chỉ cho bầy tớ đường cho nhà cổ Tấn Kì không?

Cô gái:Chắc chắn rồi. Đi thẳng. Rẽ vào ngõ thứ 2 bên trái, tiếp đến rẽ phải.

Phong, Nick và Khang:Cảm ơn nhé.

2. Find in the conversation the sentences used to make suggestions. (Tìm trong đoạn hội thoại những câu giới thiệu lời gợi ý).

Đáp án:

1. Let’s go lớn Chua Cau.

Xem thêm: Mẫu Tranh Cuộc Thi Vẽ Xe Ô Tô Mơ Ước Của Em, 110 Ô Tô Mơ Ước Ý Tưởng

2. Shall we go there first?

3. Fine, let’s go.

4. Let’s ask her.

3. Read the conversation again. Put the actions in order. (Đọc lại đoạn hội thoại. Thu xếp những hành vi sau theo trang bị tự).

Đáp án:

1.b

2.c

3.d

4.e

5.a

Hướng dẫn dịch

b. Nick, Khang với Phong mang lại Hội An.

c. Nick, Khang và Phong ra quyết định đi cho nhà cổ Tấn Kỳ.

d. Nick, Khang cùng Phong bị lạc.

e. Phong hỏi một bạn gái làm sao để đến nhà cổ Tấn Kỳ.

a. Bạn nữ chỉ mang đến họ đường mang lại nhà cổ Tấn Kỳ.

4. Find and underline the following directions in the conversation. (TÌm với gạch chân những chỉ dẫn trong đoạn hội thoại)

*

1.B

2.A

3.E

4.C

5.D

1. Cross the road: Qua đường

2. Turn right: Rẽ phải

3. Take the second turning on the left: Rẽ trái vào con đường thứ hai.

Xem thêm: Trong Quá Trình Đẳng Tích Của Một Lượng Khí Thì, Quá Trình Đẳng Tích, Định Luật Sác

4. Turn left: Rẽ trái

5. Go straight: Đi thẳng

5. Game Find places

Work in pair. Give your partner directions lớn one of the places on the map, và he/she tries to guess. Then swap. (Làm việc theo nhóm. Chỉ đường cho chính mình đến một vị trí trên phiên bản đồ xong để bạn đoán xem chính là nơi nào. Đổi lượt).