BÀI TẬP 2 TRANG 25 SGK TIẾNG ANH LỚP 12

     

2. The bride & the groom usually stand in front of their ancestors’ altar praying & asking them to bless their love & they wear rings and other jewellery to each other. Afterwards, the bride’s và the groom’s parents and relatives give them presents or jewels. Then the bride and the groom come over lớn present themselves khổng lồ their grandparents, families’ members và relatives. At the end, they have a các buổi tiệc nhỏ either at home or at a restaurant.

Bạn đang xem: Bài tập 2 trang 25 sgk tiếng anh lớp 12


(Cô dâu cùng chú rể thường làm những gì trong sự kiện cưới? => nàng dâu và chú rể thường đứng trước bàn thờ tổ tiên tổ tiên của mình cầu nguyện cùng yêu mong họ chúc lành mang đến tình yêu của mình và họ treo nhẫn và đồ trang sức đẹp khác với nhau. Sau đó, bố mẹ cô dâu và chú rể và tín đồ thân tặng kèm quà mang đến họ hoặc trang bị trang sức. Sau đó, nàng dâu và chú rể đi mang đến để reviews mình với ông bà, những thành viên mái ấm gia đình và bọn họ hàng. Cuối cùng, họ có một buổi tiệc ở bên hoặc ở trong nhà hàng.)


While

❖ WHILE YOU LISTEN 

(Trong lúc nghe)

 

Task 1: Listen khổng lồ the passage and fill in the missing information.

(Nghe đoạn văn và điền những thông tin thiếu.)

1. The wedding day is carefully chosen by the _______________________ .

2. The gifts are wrapped in_____________________________ .

3. The wedding ceremony starts in front of the_______________________ .

4. Food và drinks are served____________________ .

5. The guests give the newly wedded couples envelopes containing ___________ và ________.

Lời giải chi tiết:

1. The wedding day is carefully chosen by the groom"s parents.

(Ngày đám cưới được chọn cẩn thận bởi phụ huynh của chú rể.)

2. The gifts are wrapped in red paper.

(Quà cưới được bọc trên giấy đỏ.)

3. The wedding ceremony starts in front of the family or ancestors" altar.

(Lễ cưới bước đầu trước bàn thờ tổ tiên tổ tiên của gia đình.)

4. Food & drinks are served at the wedding banquet.

(Thức ăn và đồ uống được phục vụ tại tiệc cưới.)

5. The guests give the newly wedded couples envelopes containing money and gifts.

(Khách mời tặng đôi vợ chồng mới cưới tiền cùng quà.)


Task 2

Task 2Listen again & answer the questions.

(Nghe lại và trả lời các câu hỏi.)

 

 1. What is the most important thing the groom’s family has to bởi on the wedding day?

2. What would the groom & the bride usually vị during the wedding ceremony?

3. When bởi the groom và the bride exchange their wedding rings?

4. Where is the wedding banquet usually held?

5. What bởi the groom, the bride và their parents vày at the wedding banquet?

Phương pháp giải:

❖ Tapescript WEDDING in VIET NAM

Tourist : T Tourist Guide: TG

T: Can you tell me something about the wedding ceremony in Vietnam?

T.G: Well, wedding is very important to lớn the Vietnamese, not only to lớn the couple involved but also for both families. The wedding day is usually chosen by the groom"s parents.

T: What does the groom’s family vì on the wedding day?

T.G: On the wedding day, the groom"s family & relatives go khổng lồ the bride’s house bringing gifts wrapped in red papers. Those who hold the trays of gifts are also carefully chosen.

T: Do you have the Master of Ceremonies? và what does he vì chưng during ihe wedding ceremony?

T.G: The Master of Ceremonies introduces thc groom, the bride, the parents, the relatives and guests of the two families. The wedding ceremony starts in front of the altar. The bride và the groom would pray, asking their ancestors" permission khổng lồ be married. The Master of Ceremonies would give the wedding couple advice on starting a new family. The groom & the bride then exchange their wedding rings.

T: Where is the wedding banquet held?

T.G: Well, it depends. Often the wedding banquet is scheduled at the groom or bride’s trang chủ or at a restaurant & all close relatives, friends & neighbours are invited.

T: What kind of food and drinks are served? Traditional food & beer or wine are. During the reception, the groom & bride and their parents stop by each table khổng lồ thank their guests. The guests, in return, will give envelopes containing wedding cards và money gifts to the newly wedded couples alone with their blessings.

T: Oh. That’s very interesting. Thank you.

T.G: You"re welcome.

Tạm dịch bài hội thoại:

Khách du lịch: T khuyên bảo viên: TG

T: bạn có thể cho tôi biết về lễ cưới sinh hoạt Việt Nam?

T.G: Vâng, ăn hỏi là điều rất đặc trưng đối với người việt nam Nam, không chỉ đối với đôi vợ ông chồng mà cả gia đình. Ngày cưới hay do phụ huynh chú rể chọn.

T: mái ấm gia đình chú rể làm cái gi vào ngày cưới?

T.G: vào ngày cưới, gia đình chú rể và người thân trong gia đình đến nhà nàng dâu mang rubi bọc trên giấy đỏ. Những người dân cầm các khay quà cũng được lựa chọn cẩn thận.

T: chúng ta có Master of Ceremonies không? và anh ấy làm gì trong sự kiện cưới?

T.G: Bậc Thầy của lễ nghi reviews chú rể, cô dâu, thân phụ mẹ, người thân trong gia đình và khách hàng của nhị gia đình. Lễ cưới bắt đầutrước bàn thờ. Cô dâu và chú rể sẽ ước nguyện, yêu ước tổ tiên của họ chất nhận được kết hôn. Bậc Thầy của những buổi Lễ sẽ giới thiệu lời khuyên của đôi vợ chồng về việc bước đầu một mái ấm gia đình mới. Chú rể với cô dâu sau đó trao đổi chiếc nhẫn cưới của họ.

T: bữa tiệc cưới ở đâu?

T.G: Vâng, nó cũng còn tùy. Thường xuyên thì tiệc cưới được tổ chức tận nhà chú rể hoặc nhà của cô dâu hoặc tận nơi hàng và mời tất cả người thân, đồng đội và mặt hàng xóm của người tiêu dùng tham dự.

T: các loại thức nạp năng lượng và đồ uống nào được phục vụ? Đồ ăn truyền thống lâu đời và bia hoặc rượu vang. Vào lễ tân, chú rể và cô dâu cùng bố mẹ dừng lại sinh hoạt mỗi bàn nhằm cảm ơn khách hàng của họ. Những khách hàng, trong bù lại, sẽ hỗ trợ cho phong bì chứa thiệp cưới và quà tặng ngay tiền cho những cặp vợ ck mới cưới một mình với phước lành của họ.

T: Oh. Thiệt là thú vị. Cảm ơn bạn.

Xem thêm: Tên Tiếng Anh Của Rosé Blackpink, Rosé (Singer)

T.G: không tồn tại gì.

Lời giải bỏ ra tiết:

1. The most important thing the groom"s family has to bởi on the wedding day is lớn go khổng lồ the bride’s house bringing gifts wrapped in red paper.

2. They would pray and ask their ancestors khổng lồ bless their love in front of the family"s altar.

3. After they pray khổng lồ their ancestors.

4. The wedding banquet is usually held either at the groom"s and bride’s trang chủ or at a restaurant.

5. They come up lớn each table to lớn thank their guests.

Tạm dịch:

1. Điều quan trọng nhất mà gia đình chú rể làm trong ngày cưới là gì?

=> Điều đặc trưng nhất mà mái ấm gia đình chú rể nên làm trong ngày cưới là đến nhà của cô dâu có quà bọc trong giấy tờ đỏ.

2. Cô dâu và chú rể hay sẽ làm cái gi tại lễ cưới?

=> họ sẽ cầu nguyện và xin tổ tiên của họ ban phước cho tình yêu của mình từ bàn thờ tổ tiên của gia đình.

3. Bao giờ cô dâu với chú rể trao nhẫn cưới cho nhau?

=> sau thời điểm họ nguyện cầu tổ tiên của họ.

4. Tiệc cưới hay được tổ chức triển khai ở đâu?

=> Tiệc cưới thường xuyên được tổ chức tận nơi chú rể cùng nhà nàng dâu hoặc tận nơi hàng.

5. Cô dâu, chú rể và cha mẹ của họ làm gì tại tiệc cưới?

=> Họ mang lại từng bàn nhằm cảm ơn khách của họ.


After

❖ AFTER YOU LISTEN 

(Sau lúc nghe)

Work in groups. Discuss the questions, "What vì chưng families often vì chưng to prepare for a wedding ceremony?"

(Làm việc từng nhóm. Bàn luận câu hỏi, "Các gia đình thường làm cái gi để sẵn sàng lễ cưới?"")

Lời giải bỏ ra tiết:

A: The wedding ceremony is a very important occasion to lớn every Vietnamese family.

B: Sure it is. It"s one of the most important Vietnamese traditional ceremonies. Therefore, it must Be well-prepared.

C: There’s no doubt about it. Then, what bởi related families vì for it?

D: I think the ceremony must he prepared for weeks before the scheduled day.

A: What should they do?

B: Well. As I know, both families must decorate their houses, especially the family altars. All things must be clean or new, and gorgeous!

C: Next they send letters of invitation khổng lồ relatives, friends & neighbours, usually ten days before. To lớn the people who live nearby, they must come to lớn invite them in person.

A: Simultaneously, they have to lớn make a reservation at a restaurant for the wedding reception, or vị all things necessary for it.

C: và the most important thing the groom’s parents must vì chưng is they must prepare all things, for example jewels, money, presents, for the wedding day.

D: Besides, the groom’s parents should choose the people who will accompany the groom - bringing the trays of gifts - khổng lồ go to the bride"s house.

Tạm dịch:

A: Lễ cưới là 1 dịp rất quan trọng đối với mọi gia đình Việt Nam. 

B: chắc chắn là rồi. Đây là trong số những lễ hội truyền thống đặc biệt nhất của Việt Nam. Vì vậy, nó yêu cầu đượcchuẩn bị tốt.

C: Không nghi ngờ gì về điều đó. Sau đó, những mái ấm gia đình có liên quan làm cái gi cho nó?

D: Tôi nghĩ sự kiện phải chuẩn bị trước tuần lễ.

A: Họ phải làm gì?

B: Vâng. Như tôi biết, cả hai mái ấm gia đình đều nên trang trí nhà cửa của họ, nhất là bàn bái gia đình. Toàn bộ mọithứ phải thật sạch hoặc mới, và tuyệt đẹp!

C: tiếp theo sau họ nhờ cất hộ thư mời đến người thân, bằng hữu và hàng xóm, thường là mười ngày trước. Đối cùng với nhữngngười sống gần đó, họ cần mời bọn họ trực tiếp.

A: Đồng thời, họ phải đặt phòng tại nhà hàng để nhấn tiệc cưới, hoặc làm toàn bộ những thứ quan trọng cho nó.

C: cùng điều đặc trưng nhất mà bố mẹ của chú rể nên làm là họ phải sẵn sàng mọi thứ, ví dụ như đồ trang sức,tiền, quà cho 1 ngày cưới.

Xem thêm: Vũ Trọng Phụng Được Mệnh Danh Là, Vũ Trọng Phụng

D: bên cạnh đó, bố mẹ chú rể hãy lựa chọn những bạn sẽ đi thuộc chú rể - đưa các khay quà tặng kèm - cho nhà cô dâu.