TIÊN PHÁT CHẾ NHÂN CỦA AI

     
Trong trận chiến tranh từ bỏ vệ của phòng Lý phòng quân xâm lược công ty Tống (1075-1077), Lý thường Kiệt giới thiệu chủ trương "Tiên phân phát chế nhân": Ngồi yên ngóng giặc không bởi đem quân ra trước ngăn thế mạnh của giặc.

Bạn đang xem: Tiên phát chế nhân của ai


*
Tượng Lý thường Kiệt tại Đại nam giới Quốc trường đoản cú (Bình Dương)

Năm 1075, vương vãi An Thạch cầm quyền thiết yếu nhà Tống, tâu với vua Tống là Đại Việt bị Chiêm Thành đánh phá, quân còn còn sót lại không đầy vạn người, hoàn toàn có thể dùng kế chỉ chiếm lấy được. Vua Tống không nên Thẩm Khởi, và Lưu Di làm cho tri Quế Châu ngầm dấy binh người Man động, đóng góp thuyền bè, tập thủy chiến, cấm những châu huyện không được mua xuất kho với Đại Việt.

Vua Lý biết tin, không nên ông và Tôn Đản rước hơn 10 vạn binh đi đánh. Quân bộ bao gồm 60.000 fan do những tướng Tôn Đản, Thân Cảnh Phúc, lưu giữ Kỷ, Hoàng Kim Mãn, Vi Thủ An chỉ huy, tổng chỉ đạo là Tôn Đản. Cỗ binh tập trung ngay ở các châu Quảng Nguyên, Môn (Đông Khê), quang đãng Lang, sơn Mậu rồi tràn thanh lịch đánh các trại Vĩnh Bình, Thái Bình, Hoành Sơn, châu Tây Bình, Lộc Châu. Một cánh quân khác đóng gần biên cương Khâm châu cũng kéo cho tới đánh những trại Như Hồng, Như Tích và Đề Trạo, "quân ta tới đâu như vào trong nhà trống không người".

Lý hay Kiệt lãnh đạo 40.000 quân thủy thuộc voi chiến đi đường biển từ châu Vĩnh An (Quảng Ninh) đổ xô lên đánh các châu Khâm, Liêm; Tông Đản vây châu Ung. Ngày 30 tháng 12 năm 1075, quân phái nam tiến chỉ chiếm thành Khâm Châu, bắt toàn thể quan quân mà không phải giao chiến một trận nào. Bố ngày sau, 2 tháng 1 năm 1076, Liêm Châu cũng thất thủ.

Khi được tin nhì châu Khâm, Liêm vẫn mất, nhà Tống khôn cùng hoang mang, lo ngại, những tướng sống địa phương bối rối. Ti ghê lược Quảng phái nam tây lộ vội vã xin viện binh: 20.000 quân, 3.000 con ngựa, xin thêm khí giới, vật dụng và một mon lương, cùng xin được điều động các dân khê động, tất cả lấy dọc đường từ Kinh đến Quảng Tây. Để điều khiển quân được mau chóng, ti ấy cũng xin dời mang đến thành Tượng, gần phía bắc Ung Châu.

Trong thời điểm bối rối, triều đình Tống đối phó hết sức lúng túng. Vua Tống cách chức Lưu Di cùng sai Thạch Giám nuốm coi Quế Châu và làm kinh lược sứ Quảng Tây, đồng thời xuống chiếu cho các quan lại địa phương, dặn rằng: "Nếu xem chừng quân Giao Chỉ tới đâu mà không được quân giữ, thì chỉ giữ lại lấy khu vực hiểm nhưng thôi. Chỗ nào có tiền, vải, lương thực, thì buộc phải chở cởi đi, đừng nhằm lọt vào tay địch" kế tiếp lại ra một lệnh trái ngược, nói rằng: "Nếu quân vứt thành đi chỗ khác, thì e sợ rằng dân rối sợ. Hãy bảo những quan Ti mọi phải trở về thành mình".

Xem thêm: Thành Viên: Không Thông Kinh Sử Phải Dài, Binh Pháp Tán Gái (Tập 1)

Trên những mặt trận, quân Lý hoàn toàn làm chủ. Lý hay Kiệt đến đạo quân nghỉ ngơi Khâm cùng Liêm Châu phát triển phía Bắc. Đạo đổ bộ ở Khâm Châu kéo trực tiếp lên Ung Châu. Đường thẳng dài chừng 120 cây số, nhưng cần qua hàng núi Thập Vạn. Còn đạo đổ bộ ở Liêm Châu tiến sang phía đông bắc, chiếm lấy Bạch Châu, dường như để ngăn quân tiếp viện của Tống trường đoản cú phía đông tới. Hứa hẹn ngày 18 tháng 1 năm 1076, nhì đạo quân sẽ thuộc hội lại vây chặt đem Ung Châu.

Ung Châu là một trong những thành lũy kiên cố, bởi tướng sơn Giám cùng với 2.800 quân cương cứng quyết nỗ lực thủ; để hóng quân những châu với quân triều đình cho tới tiếp cứu: "Cuộc pk ở thành Ung Châu, do thế, sẽ khá gay go, quyết liệt, với sẽ là một trong những trường tranh tài giữa thông minh của Lý thường Kiệt cùng lòng gan dạ của tô Giám".

Đô giám Quảng Tây công ty Tống là Trương Thủ Tiết mang quân cho cứu. Lý hay Kiệt đón đánh ở cửa ải Côn Lôn (nay thuộc tp Nam Ninh, khu tự trị Quảng Tây) phá tan được, chém Trương Thủ huyết tại trận.

Tri Ung Châu là sơn Giám thay thủ ko hàng. Quân Đại Việt đánh cho hơn 40 ngày, cần sử dụng máy bắn đá bắn vào thành giết được không ít người con ngữa trong thành, quân Tống cũng sử dụng cung thần tý phun ra, có tác dụng chết các quân Nam cùng voi chiến. Thành Ung Châu hết sức vững, quân Nam cần dùng vân thê, là 1 trong thứ thang bắc truyền nối nhau hết sức cao, để leo lên thành, nhưng lại vẫn không tiến lên được. Quân Nam dùng đến kế đào con đường hầm để tấn công vào thành, cũng ko vào nổi. Cuối cùng quân Việt dùng hỏa công, bắn những chất cháy như nhựa thông vào thành, trong thành thiếu thốn nước, không thể chữa được cháy. Cuối cùng quân phái mạnh bắt dân Tống ck bao đất cao cho hàng trượng nhằm họ trèo lên thành. Ngày thứ 42, thành bị hạ, tướng chỉ đạo Tô Giám từ bỏ thiêu nhằm khỏi rơi vào cảnh tay quân Lý. Tín đồ trong thành không chịu đựng hàng, yêu cầu bị giết mổ hết hơn 58.000 người, cộng với số người chết ở những châu Khâm, Liêm thì tới hơn 100.000, tuy vậy quân Lý cũng tổn thất mang đến một vạn người và những voi chiến. Tống sử còn ghi quân Lý giết thịt hết cả quan lại lại, bộ đội tráng, thổ đinh, dân cư cả thảy hơn năm vạn người, lại sắp tới đầu tín đồ thành đống, mỗi đụn 100 đầu người, mà tất cả đến 580 đống. Lý thường xuyên Kiệt làm cho cỏ xong thành Ung, lại lấy đá đậy sông ngăn cứu viện rồi định đem quân lên phía Bắc đem Tân Châu. Nhưng được tin vua Tống sắp đến đưa quân vào cõi, hay Kiệt sợ bị tấn công úp, vả lại quân ta chinh chiến lâu cũng đã mỏi mệt, ông rút quân ca khúc khải hoàn.

Tuy nhiên cũng tài năng liệu lại cho rằng Lý hay Kiệt sau khi phá hoàn thành thành Ung Châu thì thường xuyên tiến lên phía bắc, định rước Tân Châu. Viên quan liêu coi Tân Châu, nghe thấy quân nam giới kéo gần mang lại thành, liền quăng quật thành chạy trốn. Phương châm hoàn thành, Lý hay Kiệt mang đến rút quân về.

Xem thêm: Hóa Chất Bảo Quản Thực Phẩm Đảm Bảo An Toàn, Những Tác Hại Của Hóa Chất Bảo Quản Thực Phẩm

Lý thường Kiệt bắt sinh sống người bố châu ấy mang về nước. Bên Lý cho tất cả những người phương bắc kia vào khai thác vùng Hoan - Ái (Thanh - Nghệ).