Tầng lớp nô tì xuất thân từ

     
tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

Nông nô xuất thân trường đoản cú tầng lớp nào trong xã hội? *

A.Nông dân.

Bạn đang xem: Tầng lớp nô tì xuất thân từ

B.Thợ thủ công.

C.Nô lệ.

D.Thương nhân.

giúp bản thân với ạ


*

*

Tầng lớp nông nô trong làng mạc hội phong kiến châu Âu xuất thân chủ yếu từ

A. Nô lệ với nông dân.

B. Nông dân bị mất ruộng đất.

C. Tù binh chiến tranh

D.

Xem thêm: Trình Bày Vị Trí Của Nghề Làm Vườn 11, Bài Mở Đầu Giới Thiệu Nghề Làm Vườn

 Phụ đàn bà và trẻ em.


I.LỊCH SỬ THẾ GIỚI

-Các nước nhà cổ đại phương Tây trường thọ đến thời hạn nào thì bị bộ tộc Giéc-man tràn xuống xâm chiếm?

-Người thứ nhất đi vòng xung quanh trái đất là ai?

-Nông nô xuất thân trường đoản cú tầng lớp làm sao trong làng hội?

-Trong lãnh địa phong loài kiến lực lượng sản xuất chủ yếu ai?

-Bốn phát minh quan vào mà trung hoa đóng góp đến nền khoa học thế giới những sáng tạo nào?

-Một số nhà thơ danh tiếng của china thời đơn vị Đường là đa số ai?

-Người Ấn Độ đã gồm chữ viết riêng biệt từ hết sức sớm, phổ biến nhất là gì?

-Vạn lý trường thành của trung quốc được thành lập dưới triều gì?

-Thế nào là chính sách quân chủ là gi?

-Nguyên nhân nào dẫn tới các cuộc phát loài kiến địa lý?

- lý do nào làm cho chính sách phong loài kiến phương Đông suy yếu?

-Khu đền tháp Ăng-co-Vát là công trình xây dựng kiến trúc rất dị của nước nào?

-Nêu vì sao trực tiếp dẫn đến những cuộc phát con kiến địa lí cuối vậy kỉ XV- đầu rứa kỉ XVI .

-Cư dân sống công ty yếu trong số thành thị trung đại là những phần tử nào?


Lớp 7 lịch sử hào hùng
1
0

Tầng lớp nào là tầng lớp phải nộp thuế mang lại nhà nước với không được buôn bản hội phong con kiến coi trọng?

A. Nông dân.

B. Thương nhân, thợ thủ công.

C. Nô tì.

D. Địa chủ.

Xem thêm: Đặc Điểm Của Vũ Khí Công Nghệ Cao Của Địch Trong Chiến Tranh


Lớp 7 lịch sử vẻ vang
2
0

 Sắp xếp lại đồ vật tự các tầng lớp làng mạc hội thời trần cho tương xứng với cơ cấu tổ chức tổ chức và địa vị xã hội ?

A. Nông dân, nô tì, thợ thủ công, vương hầu, quý tộc, địa chủ

B.  Vương hầu, quý tộc, nông dân, nô tì, thợ thủ công

C. Vương vãi hầu, quý tộc, địa chủ, nông dân, thợ thủ công, thương nhân, nô tì


Lớp 7 lịch sử vẻ vang
4
0

Lãnh chúa phong kiến cùng nông nô được xuất hiện từ những tầng lớp nào của làng mạc hội cổ đại?


Lớp 7 lịch sử dân tộc
1
0

1. Sự hình thành xã hội phong kiến ở châu Âu 

 Thời gian người Giéc –man tràn xuống xâm chiếm,tiêu diệt các quốc gia cổ đại phương Tây..... 

- Các giai cấp cơ bản trong xã hội phong kiến châuÂu.......nông nô được hình thành từ tầng lớp nào của xã hội cổ đại? 

2. Lãnh địa phong kiến 

- Khái niệm...... 

- Lược lượng sản xuất chủ yếu của lãnh địa là..... 

3. Sự xuất hiện các thành thị trung đại 

- Nguyên nhân xuất hiện.... 

II. Bài 2: Sự suy vong của chế độ phong kiến và sự hình thành chủ nghĩa Tư bản ở châu Âu 

1.Những cuộc phát kiến về địa lí 

- Nguyên nhân dẫn đến phát kiến địa lí....(Nhấn mạnh nguyên nhân về kĩ thuật) 

- Tầng lớp nào tiến hành? 

- Thời gian tiến hành? 

- Phát kiến địa lí mang lại sự giàu có cho tầng lớp nào? 

- Kế tên các cuộc phát kiến địa lí lớn (Nhấn mạnh chuyến đi vòng quanh thế giới của Ma-gien-lan) 

2. Sự hình thành chủ nghĩa tư bản ở châu Âu 

- Cơ sở hình thành..... 

- Kế tên các giai cấp cơ bản trong xã hội tư bản ở châu Âu 

III. Cuộc đấu tranh của giai cấp Tư sản chống phong kiến thời hậu kì trung đại ở châu Âu 

1. Phong trào văn hóa Phục hưng 

- Quê hương của phong trào văn hóa Phục hưng sống đâu? 

- Thành tựu văn hóa phục hưng: xuất hiện nhiều nhà văn hóa, khoa học thiên tài mà người ta thường gọi là “Những con người khổng lồ” trong các lĩnh vực y học, toán học, triết học, hội họa(Lê-ô-na đơ Vanh-xi).... 

2. Phong trào Cải cách tôn giáo 

- Giai cấp tiến hành 

- Chống lại hệ tư tưởng của tôn giáo nào? 

- Kết quả của Cải cách tôn giáo 

IV. Trung Quốc thời phong kiến 

- Thời gian hình thành xã hội phong kiến ở Trung Quốc 

- vương triều nào tồn tại lâu nhất trong lịch sử phong kiến Trung Quốc 

- Biện pháp tuyển chọn quan lại dưới thời Đường như thế nào? 

- Chế độ quân điền...... 

- Mầm mống kinh tế tư bản chủ nghĩa bắt đầu xuất hiện từ thời nhà Thanh. 

- thành tựu văn hóa Trung Quốc:……………. 

V. Ấn Độ thời phong kiến 

- Vương triều Hồi giáo Đê-li và vương triều Mô-gôn giống nhau ở điểm nào? 

- Vương triều Hồi giáo Đê-li do người nào lập nên? Chính sách cai trị của vương triều này? 

- Chữ viết... 

- Tôn giáo.... 

- Nghệ thuật kiến trúc 

- Ảnh hưởng của văn hóa Ấn Độ đến các nước Đông Nam Á 

VI. Các quốc gia phong kiến Đông phái mạnh Á 

1.Sự hình thành các vương quốc cổ ở Đông phái nam Á 

- Đặc điểm chung về điều kiên tự nhiên các nước Đông nam Á 

- Vương Quốc Chăm-pa hình thành ở đâu? 

2. Sự hình thành và phát triển của các quốc gia phong kiến Đông nam Á 

- Thời gian hình thành... 

- Vương quốc Su-khô-thay là tiền thân của nước nào hiện nay? 

B. Lịch sử Việt Nam 

I.Bài 8: Nước ta buổi đầu độc lập 

1. Ngô Quyền dựng nền độc lập 

- Sau chiến thắng Bạch Đằng (938), Ngô Quyền đã có hành động gì? 

- Bộ máy nhà nước thời Ngô: theo thể chế nào? Nhận xét.... 

2. Tình hình chính trị cuối thời Ngô 

Năm 944, Ngô quyền mất, nhà Ngô mâu thuẫn nồi bộ -> Đất nước rơi vào tình trạng “Loạn 12 sứ quân”...