Sự Tích Phật Diêu Trì Địa Mẫu

     

18 tháng 7 hàng năm là ngàyThánh đản vủa Đức Diêu Trì Kim Mẫu, hiệu là Vô rất Thiên Tôn. VậyDiêu Trì Kim mẫu - Phật mẫu mã Diêu Trì - ngài là ai? Hình tượngDiêu Trì Kim mẫu mã - Phật mẫu Diêu Trì có ý nghĩa gì? KinhDiêu Trì Kim chủng loại - Phật chủng loại Diêu Trì như vậy nào? .... Hãy thuộc caodangmo.edu.vn search hiểu


*

Phật chủng loại Diêu Trì là ai?

Kim Mẫu: là trường đoản cú nói tắt của danh hiệu: Kim Bàn Phật Mẫu, nghĩa là Đức Phật chủng loại chưởng cai quản Kim Bàn khu vực Diêu Trì Cung. Kim Bàn giỏi Kim bồn là vị trí Đức Phật chủng loại chứa các nguyên hóa học để tạo thành chơn thần cho vạn linh.Bạn đang xem: Sự tích phật diêu trì địa mẫu

Kim: - Vàng, vua chủng loại kim. - màu sắc vàng. - Quí báu như vàng. - tiền bạc. Mẫu: Mẹ.

Bạn đang xem: Sự tích phật diêu trì địa mẫu

Kim chủng loại là nói tắt danh hiệu: Kim Bàn Phật Mẫu, là Đức Đại từ Mẫu khu vực cõi thiêng liêng.

* Diêu Trì Kim mẫu là Đức Phật mẫu mã chưởng cai quản Kim Bàn nơi Diêu Trì Cung.

* Phật chủng loại Diêu Trì là Đức Phật mẫu ở Diêu Trì Cung.

Đây là hai thương hiệu của Đức Phật Mẫu.

NGHĨA " DIÊU-TRÌ KIM-MẪU "

Chữ Diêu, hoặc chữ Dao cũng được, tức là ngọc diêu, một thứ kim cương báu ( pierre précieuse ).Chữ Trì tức là ao nước, xuất xắc là hồ nước.

Hai chữ Diêu Trì hiệp lại có nghĩa là : Ao tốt hồ nước, trong đó có rất nhiều ngọc quí báu. Đây tức là một cảnh trí, một cung điện, sinh hoạt trên một chót núi Hi-mã-lạp-nhã (Himalaya), có tác dụng ranh giới giữa nước An Độ và nước Trung Hoa, gọi tên núi là Côn Lôn. Ai có coi truyện thần tiên thì biết đó là chỗ Ngọc Đế ngự và nhiều vị Đại Tiên tu luyện.

Chữ Kim là vàng, cũng tức là các loại kim, như bạc, đồng, chì, sắt . . .thuộc về Tây phương. Theo bát quái hậu thiên (Lạc thơ), Kim nầy sinh hoạt ngôi Đoài, nhưng Đoài là Âm kim.Chữ chủng loại là mẹ, là công ty tể, thuộc về hữu hình. Như cuốn Đạo Đức khiếp nói: "Hữu danh, vạn vật chi mẫu.", nghĩa là chừng Đạo có hình, tất cả tên, Nó là người mẹ sanh muôn vật.

Người ta thường phát âm chữ "mẫu" theo nghĩa thông thường, là người lũ bà sinh con, nên được gọi Đức Diêu Trì Kim mẫu mã là Bà Tây vương Mẫu.

Theo sách vở của người Trung Hoa, Ngài là 1 trong những vị Thần Tiên từ đời xưa, xa xăm.

Tây Vương chủng loại cũng là 1 trong những vị ban thuốc trường sanh. Ngài phát triển thành một vị chủ tể vườn đào,. Ơ cõi bên trên trời, và quản lý các vị thần tiên cõi đó, tất cả khác hơn cõi ta ở dưới trần nầy là đặng sinh sống lâu và hưởng cực kỳ khoái lạc (jouit d’une félicité parfaite). Sân vườn Tây Vương mẫu mã ở trên chót núi Côn Lôn – như tôi vẫn nói làm việc trên. Ngài ngơi nghỉ trong lầu các bằng ngọc, có 9 từng huyền thất và bình thường quanh bao gồm vách thành bởi vàng.

Trong lầu có đối chọi phòng Tử Túy, bên trái gồm ao Diêu Trì, mặt mặt có sông Huờn Túy. Bên dưới chơn tất cả 9 từng nhược thủy ( nước yếu đuối ), sóng cao muôn trượng, không có tiên xa ( xe nhờ bạo phong thổi đi ), vủ luân ( bánh xe bằng lông chim ) thì tất yêu nào đi cho đó được.

***II. NGHĨA " VÔ CỰC TỪ TÔN "

Tại sao call Đức Diêu Trì Kim mẫu là Vô rất Từ Tôn ?

Có lẽ chư đạo hữu còn nhớ nghĩa Tam cực đã gồm giải các lần.

Tam cực nghĩa là bố ngôi rất cao cả, gọi là :

1. – Vô cực2. – Thái cực3. – Hoàng cực

1)- Vô rất là gì?

Vô cực nghĩa là cực vô, vào đó cực kỳ trống không, chẳng bao gồm gì khác nhau hơn nó nữa, tạo ra những sự trở ngại cho Nó, nên được gọi là Khí hồn nhiên. Thế nhưng mà Nó đủ những đức tính tiềm tàng, còn bí mật đáo, ẩn núp, cũng tương tự con gà còn trong trứng gà, chưa có lộ ngoại hình mà ta rất có thể thấy được. Tương tự như trong một hột kiểu như lúa, mặc dù ta chưa thấy cây lúa, mà trong số đó có đầy đủ sinh lực nhằm sanh ra sau nầy cây lúa vậy.

Đạo Đức khiếp gọi mẫu đó là: "Đạo tự lỗi vô sinh nhứt khí", tức là từ trong Đạo hư vô nhưng sanh ra Nhứt khí. Nhứt khí có cha phương diện xuất xắc là bố ngôi, mà ngôi đồ vật nhứt điện thoại tư vấn là Vô cực.

2)- Thái rất là gì?

Thái rất nghĩa là rất thái xuất xắc là rất đại. Từ trong Vô rất là ngôi lắp thêm nhứt lại có một điểm khí dương phân phát sanh. Hễ khí cồn phát sanh có nghĩa là khí dương, thì phần tịnh còn lại là khí âm. Cho nên Kinh Dịch nói : " Thái rất sanh lưỡng nghi" , tức là Thái rất sanh ra khí âm và khí dương. Đạo Đức kinh gọi là một trong những sanh ra hai. Đây là ngôi đồ vật nhì của Nhứt khí, cơ mà ngôi thiết bị nhì call là Thái cực.

3)- Hoàng cực là gì?

Hoàng nghĩa là ông vua. Rất là rất cao như nói trên. Cũng call là Nhơn rất hay là chiếc phần tinh thần, phần vai trung phong linh rất cao, chẳng cần ở trong vua chúa mà lại thôi, như tín đồ xưa hiểu , nhưng mà ở trong tất cả mỗi nhỏ người. Nói theo Nho giáo, thông thường, ta có thể gọi Nó là Lương tâm, là Lương tri, Lương năng, là Tánh lý, là Thiên lương, là Thiên chơn, . . .

Thái rất (thèse) sanh ra âm dương, mới tất cả hai bên tương đối (anti thèse), còn Hoàng cực, đây có nghĩa là hổn hiệp âm dương (synthèse) , mói có xuất ra vạn pháp. Nếu không tồn tại âm dương tương hiệp, thì làm sao sanh hóa được ! buộc phải Kinh Đạo Đức nói: "Hai sinh ba", là âm khí và dương khí hiệp sinh ra Hoàng cực.

Vậy thì bố ngôi chỉ bao gồm Nhứt khí, mà mỗi ngôi đều có một vai tuồng riêng biệt biệt, chẳng tương tự nhau mà luôn luôn luôn bửa túc mang lại nhau. Tuy phân bố thời kỳ cho dễ hiểu, kỳ thiệt là tía ngôi cùng đồng thời, phân cao hạ.

Đức Diêu Trì Kim Mẫu vẫn đang còn một vai tuồng quánh biệt, nằm trong về ngôi Vô cực, yêu cầu lấy hiệu là: Vô rất Từ Tôn. Tức là Ngài thay mặt cho ngôi sản phẩm công nghệ nhứt là ngôi Vô cực.

Sao call là tự Tôn ?

"Từ" là nhân từ, từ bi, có lòng mến xót, độ dẫn toàn bộ chúng sanh. Như theo thế gian, bà bầu thuơng con một giải pháp diệu hiền nên được gọi là tự mẫu, tự thân. Trái lại, đối với cha, thì cần sử dụng chữ nghiêm, tức là nghiêm minh, nên người ta gọi là nghiêm phụ, nghiêm quân.

"Tôn" là cao cả, bực khôn xiết mực tôn nghiêm. Hoặc điện thoại tư vấn là Thiên tôn, tức là bực cao cả, tôn nghiêm, ỏ trên các từng trời, tốt là trên thiên đàng.

ĐỊA MẪU CHÂN gớm ( ghi chú )

Hồi bắt đầu tạo Thiên lập Địa, Vua Bàn Cổ xuất cố trị đời trước nhất, Ngài mới sắp xếp ngôi thứ, bởi lẽ thoải mái và tự nhiên Ngài phong bộ quà tặng kèm theo cho mẫu đây cho bậc buổi tối cao buổi tối đại.

Âm Dương nhị khí đủ rồi mới kết cấu cùng nhau hiệp kết bạn phối. Nhờ gồm mưa thuận gió hòa, hiệp tác bắt đầu hóa sinh muôn loài vạn vật. Ấy vậy ai mới bước vào đường đạo đức nghề nghiệp thì bắt buộc trì ghê Địa mẫu mã này trước hơn không còn mới nhằm đạo hạnh. Trên thì mong xin với Hoàng Thiên mừng quýnh hỉ xả lỗi lầm cho toàn bộ chúng sinh. Còn dưới thì khấn nguyện cùng Địa Hậu sung sướng bảo hộ muôn dân mang lại đặng thư nhàn trường cửu.

Kể trường đoản cú đấy Đất – Trời đã khác nhau rồi, không còn mù mịt bất minh như khi trước nữa. Đất là Âm, Trời là Dương. Âm Dương bắt đầu khắng khít cùng cả nhà chẳng hề rời rã. Thông đồng mọi cả cùng Trời Đất thấu đáo Nhật – Nguyệt – Tinh là ba ánh nắng và bao trùm tất cả Càn Khôn dải ngân hà chẳng sót phía nào; Bắc, Nam, Đông, Tây là tư góc chính trụ. Hiệp với Tây Bắc, Tây Nam, Đông Bắc, Đông phái mạnh là tám hướng bao vòng xung quanh nơi không tính gọi là Trời đó. Còn mẫu đây, Mẫu cố gắng thủ tw ( trung vai trung phong ) Mồ Kỷ ( Mậu – Kỷ ) hotline rằng đất. Bởi thế cho nên Mẫu bao con đường cho muôn chủng loài từ hồi đời Tiên Thiên tốt nhất khí, có cách gọi khác là đời cổ xưa dĩ chí đời hậu thiên gọi là đời hậu lai ác nỗ lực cầu trọng. Còn phu quân mẫu mã vốn thật là một trong những vì Đồng Tử trường thọ bất lão, huyền diệu cao minh vô cùng. Ngài thì điếc, còn mẫu mã đây thì câm đôi ta kết bạn cùng nhau rất phải hòa nhã, sách tất cả chữ rằng: Thiên lung Địa á. Thần cũng chính là Dương, Khí cũng chính là Âm, lúc lúc đầu Dương thịnh Âm suy phối hiệp new sinh ra Trời Đất.

Đến chừng sinh sản Thiên lập Địa rồi thì Dương khứ Âm lai, Khí Thần giao cảm mới hóa hình thành loài người hiền từ chân chính. Chân Khí là mẫu đây. Mẫu new thật là Âm Khí. Còn Chân Thần thì biến quay trở lại làm bọn chúng sinh của Mẫu. Chân Thần là nhất điểm linh quang đãng ấy là Dương Khí đó. Âm Dương hội hiệp hotline rằng Đấng chế tạo ra Hóa. Sản xuất Hóa ra Thiên Địa trước hết, rồi sau new hóa hiện ra Chúa – Thánh – Tôi – Hiền. Tuy nhiên chẳng thấy Âm Dương giao hợp như phàm phu tục tuy vậy mà gồm thật vị Thiên Can với Địa chi thường thường luân chuyển sinh sinh hóa hóa ra hoài chẳng dứt. Tám sưu là mười hai, ấy là Thập Nhị Địa Chi: Tý, Sửu, Dần, Mão, Thìn, Tỵ, Ngọ, Mùi, Thân, Dậu, Tuất, Hợi. Còn nhị chén bát là mười, ấy là Thập Thiên Can: Giáp, At, Bính, Đinh, Mậu, Kỷ, Canh, Tân, Nhâm, Quý. Can – bỏ ra là Âm – Dương đó. Tử với mẫu mã chẳng tách nhau thì thọ thai liền. Thai nghén nuôi nấng như vậy cho tới 10 năm chẵn. Mười năm chẵn thét mới đúng quẻ hào đang định, vì trong chén Quái có phân chia 8 hướng, mỗi 1 hướng chia ra là 8 quẻ, mỗi quẻ ra là 6 hào, cộng chung lại là 64 quẻ, tẻ ra có tác dụng 384 hào. Đúng giờ hợp ý trúc cơ, thì trong thân của Mẫu xuất hiện thêm ra 6 vị Thánh Đế Minh Quân nhắc ra dưới đây: Một là Vua Thiên Hoàng, hai là Vua Địa Hoàng, tía là Vua Nhân Hoàng, tứ là Vua Phục Hy, năm là Vua Thần Nông, sáu là Vua Hiên Viên. Qua đến đời Vua Phục Hy thì Ngài đã hiểu rõ máy chuyển đổi ra Trời Đất. Ngài bèn phân định 2 khí Âm Dương và họa ra một cái Bát tai ác Tiên Thiên rõ 8 hướng trong Càn Khôn Vũ Trụ. Đến đời Vua Thần Nông thì Ngài tiên đắc tìm kiếm ra được 5 giống lúa với 6 đồ vật gạo. Đến đời Vua Hiên Viên thì Ngài tìm ra đủ cách để chế tạo nên y phục và các đồ đồ vật dụng cho tất cả những người đời đề nghị dùng, chẳng sót món nào.

Con người mà đặng ăn uống no mang lành kẻ từ bỏ 2 đời vương đó. Rồi lưu lại truyền kiểu mẫu mã lại cho hợp thời tiết và hợp phong thổ.

Phật Địa mẫu phát lạc rằng: 3 kiếp Phật xuất thế, kiếp nào cũng trong thân mẫu mã mà ra. Chư vị bồ Tát cũng vậy. Chẳng có vị như thế nào lìa xa khỏi thân mẫu này được nữa. Giả dụ họ thoát khỏi thân mẫu rồi họ nương tựa ở xứ nào cho được bao giờ. Vì do khắp thuộc Đông, Tây, Nam, Bắc thì đã tất cả 4 bộ châu bao chùm tất cả các xứ rồi. Cùng là Xuân, Hạ, Thu, Đông; 4 mùa, 8 máu trở luân chuyển cũng vì chưng Mẫu chế tạo thành. Làm sao sông rạch, hồ, đại dương đâu đâu cũng chẳng bong khỏi thân Mẫu. Thuộc muôn nước 9 Châu cũng do nơi mẫu vun dưỡng trưởng thành. Trải qua các đời vương Đế đại danh chưa có ai thoát khỏi thân Mẫu. Cùng cả thảy lớn bé nhỏ trong Cung Điện cũng vày nơi mẫu mã vun dưỡng trưởng thành. Khắp trong thiên hạ gồm Mẫu Nhạc là 5 danh sơn chiến hạ cảnh hơn hết. Cùng là núi cao rừng thẳm cổ thụ nghìn năm, cũng bởi vì nơi mẫu mã vun chăm sóc trưởng thành. Các sắc dân chúng trăm họ đâu tất cả ai lìa thoát ra khỏi thân mẫu mã được. Cùng 5 giống lúa 6 sản phẩm công nghệ gạo cũng vị nơi mẫu vun dưỡng tốt tươi. 72 cảnh thanh lương địa cơ chẳng đề nghị ở quanh đó thân chủng loại này được. Cùng rất nhiều loài cầm thú cây trồng cũng bởi vì nơi chủng loại vun dưỡng trưởng thành. Bé người trần gian mà sinh sống đặng đây thì cũng nhờ ăn uống vật thực của Mẫu new sống. Đến chừng bị tiêu diệt rồi cũng bắt buộc chôn thây chứa xác trở vào mình Mẫu. Sách tất cả chũ rằng: sinh trên thế, tử hườn tại thổ. Tất cả Châu, Quận, Phủ, thị trấn cũng chẳng ra khỏi thân chủng loại được. Làm sao am tĩnh, tiệm xá, thư viện, lâu đài cũng nhờ đem tài liệu cùng vật hóa học trong thân thể của mẫu mã mới làm nên được vững vàng bền tốt đẹp.

Thánh Thần Tiên hiền đức lớn bé dại cũng nhờ mẫu phong thưởng bày để lớp lang. Còn những chư Phật nhưng đặng kim thân bất hoại thì cũng nhờ Mẫu chứng nhận công trái cho new đắc thành chánh giác. Huỳnh kim là kim cương ròng của mẫu ban ba hun đúc ra vóc ngọc mình vàng của những chư Phật kia. Thật là trân quý hơn tất cả chân châu bửu ngọc trong tư phương trời. Thiếu hụt chi bạn ham mong vọng tưởng mang lại chừng kết quả rồi bao gồm mấy ai được đắc thành nguyện. Còn làm sao là những vàng thoi bạc đãi nén, cùng những loại kim khí khác cũng do nơi mẫu sản xuất new có.Vậy chúng con xét lại đó mà coi tất cả còn sót món như thế nào ở kế bên thân mẫu mã này đặng chăng? các nhà vương vãi hầu tiểu nhược quốc nhờ chủng loại phong khuyến mãi ngay tôn kính. Còn trải qua các nhà Đế vương vãi đại cường quốc thì cũng nhờ chủng loại sùng tôn cho mới được an hưởng trọn thạnh trị lâu dài. Nước nào mà bị giặc giã cưỡng bách lấn lướt cũng vì chưng nơi mẫu mã vận chuyển phạt hành mới có cảnh sắc đấu khởi. Vậy mà lại chẳng thấy nước nào biết trọng kính mang đến thân danh của Lão mẫu ráo trọi.

Lãnh, nhiễu, the, lụa, tua thô, … thứ nào cũng do mẫu mã sản xuất. Cùng là bông, hoa, cây, trái, rau cải đủ máy cũng vì chưng nơi mẫu vun dưỡng trưởng thành. Các loại chua, ngọt, cay, đắng, bởi nơi mẫu mã sản xuất. Thuộc thuốc uống, lúa ăn uống trong 4 mùa cũng vì chưng nơi mẫu vun dưỡng trưởng thành. Hành, hẹ, tỏi, nén kiệu vì chưng nơi mẫu sản xuất. Cùng là gừng, đường, tiêu, ớt cũng vì nơi mẫu vun dưỡng trưởng thành.

Khắp vào thiên hạ, lũ ông chí những lũ bà, con nít đều hình thành nhiều bệnh bệnh. Bởi thế nên Mẫu tạo thành sẵn sàng cả muôn vật dụng thuốc ngừa điều trị. Lại cũng đều có hiếm hạng bạn nam phụ nữ chẳng ưa cần sử dụng tửu nhục mỹ vị. Vì thế cho nên Mẫu đã chế tạo ra sẵn làm sao là dầu, muối, tương, giấm đặng cho cái đó nó sử dụng cho vừa miệng. Món như thế nào món ấy cũng vị nơi chủng loại sản xuất. Trăm ban, vạn sự cũng vày nơi mẫu mã vun dưỡng trưởng thành và cứng cáp tất cả. Phật Địa mẫu mã than rằng: mẫu mã đã lao chổ chính giữa tổn huyết với chúng bé đã tận tuyệt rồi. Cần lao tiêu trừ ấy biết lấy cây bút mực nào nhưng tả đến hết được. Vì chưng tình bà mẹ thương con nam nữ, dầu khổ lao gắng mấy mẫu cũng chẳng sờn. Sách còn tồn tại chữ: Phụ mẫu ái tử chi tâm, vô sơ bất chí, vậy nhưng chúng nhỏ nỡ lòng nào quên xong ơn sâu nghĩa cả của chị em cho đành. Vật ăn phẩm uống trang sức quý cân đai gì chủng loại cũng tạo ra hóa. Hễ Mẫu tạo hóa ra món nào, chủng loại hết lòng vun dưỡng cứng cáp món nấy, còn hoài cho tới ngày chung kết mà thôi. Mẫu mã cũng rất có thể chế phát triển thành ra tài lộc đủ thứ và đủ kiểu cho chúng con giao thương mua bán chi dụng hằng ngày. Vậy mà lại chẳng thấy ai nhằm lòng tưởng niệm mang đến Mẫu một tiếng coi thử. Bên trên đời không còn sót món nào ở không tính thân Mẫu. Ấy vậy mà lại loài vạn trang bị cũng hườn lại một tay Mẫu chế tạo hóa sinh thành toàn bộ không? Nam mô nhất tình thực kính. Nam tế bào A Di Đà Phật, thật y hệt như lời của chủng loại truyền bảo chẳng sai. Trước khi Mẫu hóa sinh ra gồm một đồ dùng thô sản mà lại thôi. điện thoại tư vấn rằng quả Địa cầu. Rồi vị trí quả địa mong ấy chủng loại tích trữ chẳng biết bao nhiêu tài liệu với phẩm thực, dành làm cho sáu ngả luân hồi cần dùng chẳng hay gì hết được.

Trên đời này chỉ bao gồm mình Trời là lớn hơn hết nhưng mà thôi chứ bao gồm ai nào biết đến Mẫu. Chớ như Địa mẫu mã này sánh cùng Hoàng Thiên cơ cũng đồng một bực kia mà. Khi nào trên trời mưa xuống một giọt nước cam lồ Thủy, thì dưới khu đất bèn hóa sinh ra các loại ngũ cốc đầy đồng lấp ruộng. Dù thế hạt mưa lắng đọng trong không bẩn kia rớt xuống khu đất đượm nhuần mát mẻ, vậy nhưng mà ai có biết đặng nơi bắt đầu hạt mưa ấy bởi chỗ nào mà ra chăng? Cũng vì hút nước ngơi nghỉ trong cốt tủy tinh vị của mẫu đem lên ko trung làm mây, rồi mây ấy bèn đông sệt lại thành giá, giá bán ấy gặp mặt một luồng điển quang quẻ chiếu diệu vào, liền tan ra rơi xuống đất, cho nên mưa đó. Rồng, quay tàng hình ẩn dạng bên dưới ngàn sông, muôn suối cũng chưa thoát khỏi thân mẫu mã được. Bởi thế cho nên bão tố gió mây gì cũng do nơi Mẫu vận chuyển thực hành thực tế tất cả. Nếu chủng loại chẳng tinh chỉnh rồng làm cho gió làm mây, thì khi nào ai tất cả thấy rồng tự chuyên làm mưa xuống xứ làm sao đặng. Xứ nào mà chẳng tất cả Rồng, cù tàng hình ẩn dạng làm việc dưới, hễ nghe lệnh mẫu mã hô phong hoán vũ đam mê lịch lôi đình nơi nào, thì Rồng nơi đó chỉ ra làm gió làm mưa liền.

Nhắc tới đề cập lui cơ mà nghe, chớ việc nào cũng do mẫu mã vận trù quyết sách cả thay. Vậy mà fan đời bao gồm mấy ai để trung ương xét đến. Chủng loại rất đau lòng xót dạ. Nhọc nhằn cay đắng từng nào thì để mẫu mã chịu. Còn mặc giỏi ăn ngon thì chúng nhỏ toại tận hưởng vui cười. Phật mẫu mã phát lạc rằng: từ xưa tới nay, Mẫu ko phải nhắm mắt. Hễ mẫu mã nhắm mắt lại rồi, ắt gồm tai to nạn khủng sắp xảy mang lại cho toàn bộ chúng sinh liền, chẳng đợi tới giờ đồng hồ nhắm mắt làm cho cho. Nếu mẫu xoay sườn lưng sấp mặt trong chừng một giờ, thì bé cá nghêu to mập trở mình lăn qua một chiếc nó vẫn xủ tiêu sạch mát bách. Trời thì tung Đất thì rã. Trời Đất đâu tất cả thấy nữa. Trên đời này sẽ vì vậy một tràng ko thì trống trơn tuột trống lỏng rồi đó. Chừng đó những chư Phật Như Lai cũng phải ẩn chứa ngoài Càn Khôn. Còn chư vị tình nhân Tát thì vẫn đào tẩu biệt hình dạng. Như thế nào Vua, Chúa, Quan, Dân đằng sẽ bị diệt đánh tan rụi hết. Trời Đất Thánh Thần có khả năng sẽ bị tiêu tan tan rọt, cũng tương tự bị thiêu trong lò chén quái cơ vậy. Sẽ chẳng còn biết đâu là Đông, Tây, Nam, Bắc chẳng phân biệt hướng nào mang đến đặng. Đến chừng đó, hàng trăm chủng loài vật đang tan nát đổi mới ra như tro bụi kia vậy.

Phật Địa mẫu ngự trên cõi thượng tầng về tối cao huyền hóa và bảo trì nhân sinh, trải nồng hậu lành hết sức quảng đại bởi vậy đó.

ĐỨC HỘ PHÁP THUYẾT VỀ PHẬT MẪU NHƯ SAU

Quyền làm cho MẸ Vạn linh:

Đức Phật chủng loại là bà MẸ linh nghiệm của toàn cả Vạn linh, nhưng mà Vạn linh thì gồm đủ bát Hồn (tức là 8 phẩm Chơn linh) gồm: Kim thạch hồn, Thảo mộc hồn, Thú cụ hồn, Nhơn hồn, Thần hồn, Thánh hồn, Tiên hồn và Phật hồn.

Nhưng tại sao quyền hành của Đức Phật chủng loại lại nhỏ tuổi hơn quyền hành của Đức Nhiên Đăng Cổ Phật tuyệt Đức Di-Lạc vương vãi Phật?

Đức Hộ Pháp thuyết đạo con đường TLHS giải như sau:

"Bần đạo đi ngang Cung lếu láo Nguơn Thượng Thiên , là nơi Đức Di-Lạc đã thâu pháp, đã xác định nơi ấy. Xấu đạo gồm tả mà trong thâm tâm còn mờ hồ, lừng chừng tại sao, bởi lẽ gì, Đức Phật mẫu là MẸ mà yêu cầu chịu dưới quyền bé là Đức Di-Lạc, trong bụng coi hơi bất mãn.

Liền lúc ấy, xấu đạo ngó thấy mẫu tướng hình của Đức Phật chủng loại đứng đằng trước, còn Đức Di-Lạc ở đằng sau lưng, quì xuống, gửi hai bàn tay lên, đặng tỏ cho xấu đạo hiểu, dầu cho người con ấy khỏe mạnh mẽ, quyền hành thay nào, nhưng mà quyền MẸ vẫn là quyền MẸ, không rứa gì qua được. Ngài chỉ tuân thủ theo đúng mạng lịnh của Đức Phật mẫu đặng trị rứa mà thôi."

Cũng trong tuyến phố TLHS, Đức Phạm Hộ Pháp thuyết đạo, thuật lại cơ hội Ngài vào Diêu Trì Cung bái loài kiến Đức Phật Mẫu, thấy chiếc huyền năng vô hạn của Đức Phật Mẫu:

Bần đạo cùng các bạn kỳ trước vẫn ghé nơi chế tác Hóa Thiên, tức Tòa Thiên Cung Phật chủng loại là Diêu Trì Cung.

Bần đạo bao gồm nói một điều có tác dụng cho họ nên suy xét nhiều là: huyền bí vô biên của Phật Mẫu.

Xem thêm: Phản Ứng Tổng Hợp Glucozo Trong Cây Xanh Cần Được Cung, Cấp Năng Lượng 2813

"Bần đạo nói sơ lược huyền năng nắm nào, nhưng mà khi họ vào con kiến diện Đức Phật Mẫu, ta ngó xung quanh Ngài, ta thấy mặt bà mẹ ta, sanh ta, đương như buổi sống, đương lo buổi trở về. Xấu đạo tưởng ngó thấy mẹ sanh bần đạo, tưởng cả thảy cũng phần đông ngó thấy bạn mẹ của họ vậy.

Nếu đem theo cái trí học tập tưởng tượng băn khoăn con đôi mắt thiêng liêng tất cả chiếu hình bà bầu ta chiếu diệu ra không? hay là kì diệu vô biên của Phật chủng loại cho họ thấy như vậy.

Bà chị em hình hài họ đây là nhơn viên của Đức Phật Mẫu bên phái thiếu phụ đó....

Có điều trọng hệ là dầu nam nàng cũng vậy, nỗ lực giữ một điều nầy: canh chừng đừng thất hiếu với thân phụ mẹ. Ngày bản thân ngó thấy hình hình ảnh Đức Phật mẫu mã thì thấy người bà bầu nhơn từ, thánh thiện vô cùng, niềm hạnh phúc mình thừa hưởng đó, còn trái ngược lụng lại, giả dụ ta thất hiếu, ta dòm vào hình ảnh của Phật Mẫu, ta thấy nét khía cạnh nghiêm nghị cùng lãnh đạm, chúng ta sẽ không còn sức đau đớn đó."

Việc cúng phượng Đức Phật Mẫu hiện giờ tạm đặt tại Báo Ân Từ vào Nội Ô Tòa Thánh Tây Ninh. Trong Báo Ân Từ, Đức Phạm Hộ Pháp dạy dỗ đắp tượng thờ Đức Phật mẫu mã theo sự tích Hớn rước Diêu Trì, có nghĩa là vua Hớn Võ Đế ước Đức Phật chủng loại giáng xuống Hoa Điện:

Sự tích: Hớn rước Diêu Trì:

Vua Hớn Võ Đế tốt Hán Vũ Đế (141-87 trước Tây lịch) là vị vua sản phẩm 5 ở trong phòng Hớn (Hán) bên Tàu, tất cả hùng tài đại lược, nhưng cũng khá tín ngưỡng Trời Phật.

Khi Hớn Võ Đế new lên ngôi, Ngài bao gồm phát nguyện lập một cảnh miếu thật nghiêm túc gọi là HOA ĐIỆN nhằm sùng bái Trời Phật. điện thoại tư vấn là Hoa Điện, do chùa nầy được đụng khắc hình những thứ hoa trên những vật liệu xây dựng, đề xuất mới trông vào thấy như là một trong những Cung Điện toàn bởi hoa.

Ngôi chùa béo lao rất là xinh đẹp như thế, mà lại nhà vua chưa quyết định thờ Đấng nào, chỉ để trống, chủ trung tâm là chờ đợi đến chừng nào công ty vua phát hiện sự huyền diệu hiện tượng lạ ra thì đơn vị vua new sùng bái.

Đến năm Hớn Võ Đế được 61 tuổi, bên vua tổ chức triển khai một Lễ Khánh thọ Đáo tuế long trọng, Ngài bao gồm sở vọng cầu khẩn cố kỉnh nào cho gồm Đức Phật mẫu giáng xuống bệnh lễ, đề nghị nhà vua lập bàn hương án trước sân chùa ước khẩn ngày đêm, mà ngần ngừ Đức Phật chủng loại ngự ở chỗ nào và tất cả thấu biết chăng?

Lúc bấy giờ gồm Ông Đông Phương Sóc, tu đắc đạo thành Tiên, mà lại trước kia Ông có làm quan lại trong triều đình của Hớn Võ Đế, sau về núi tu luyện, sẽ ngồi tịnh, tự dưng động tâm, ngay lập tức đoán biết nắm rõ mọi việc của Võ Đế chỗ triều đình. Ông lập tức xuống núi, đi mang đến kinh đô, vào triều đình yết kiến Võ Đế.

Vua Hớn Võ Đế gặp gỡ Đông Phương Sóc thì siêu mừng rỡ, thuật hết mọi việc cho Đông Phương Sóc nghe với nói rõ mong vọng ở trong nhà vua nhân cuộc Lễ Khánh thọ Đáo tuế là sở mong Đức Phật chủng loại đến hội chứng lễ, mà lần chần Đức Phật chủng loại ở địa điểm nào, và nhờ ai đi thỉnh, như mong muốn có Đông Phương Sóc tới, vậy dựa vào khanh góp trẫm đi thỉnh Đức Phật mẫu mã được chăng?

Ông Đông Phương Sóc tâu rằng:

- bệ hạ đã định thì hạ thần phục mạng, dầu khổ nhọc gắng nào, hạ thần cũng mang đến Diêu Trì Cung thỉnh Đức Phật Mẫu, nhưng kết quả được thuộc chăng là vì lòng thành cầu nguyện của Bệ Hạ. Vậy xin chúa thượng ban chiếu đến Thần đi thỉnh.

Đoạn Đông Phương Sóc lãnh chiếu chỉ ra rằng đi.

Ông cần sử dụng huyền diệu Tiên gia, chỉ trong chốc lát, Đông Phương Sóc đang đi tới được Diêu Trì Cung địa điểm cõi chế tác Hóa Thiên.

Đông Phương Sóc xin vào yết con kiến Đức Phật mẫu mã và tâu bày hết những việc của vua Hớn Võ Đế khẩn cầu.

Đức Phật mẫu cảm đụng và phán:

- Phật mẫu mã sẽ giáng phàm đêm ngày Trung Thu hội chứng lễ Khánh thọ của Hớn Võ Đế theo sự khẩn cầu, sẽ đem theo 4 Tiên đồng người vợ nhạc đờn ngâm bài xích chúc thọ, và tặng ngay 4 quả Đào Tiên . Lúc Phật mẫu đến bao gồm Thanh loan đưa thông tin trước.

Phương Sóc hết sức vui mừng, cảm tạ Đức Phật Mẫu, rồi cung cấp tốc quay trở lại trần gian, tâu bày những việc cho vua Võ Đế biết.

Nhà vua rất vui miệng và hỏi:

- Thanh loan là gì?

Đông Phương Sóc đáp:

- Thanh loan là nhỏ chim loan màu sắc xanh, đó là con chim lịnh của Đức Phật Mẫu, dùng để làm chở Đức Phật chủng loại du hành khắp nơi.

Xin thánh thượng chỉnh trang cho long trọng, trang nghiêm, tinh khiết để nghinh tiếp Đức Phật Mẫu, phải khởi tạo bàn mùi hương án bên trong và mặt ngoài, xông hương thơm khử trược.

Đêm rằm Trung Thu năm đó, trăng sáng sủa vằng vặc, đầu giờ đồng hồ Tý, Hớn Võ Đế quì trước Hoa Điện, thành tâm cầu khẩn.

Xảy thấy một bé chim Thanh loan đáp xuống sảnh Hoa Điện. Liền khi đó, Đức Phật mẫu mã cùng Cửu vị Tiên Nương và tứ Tiên đồng thanh nữ nhạc giáng lâm trước Hoa Điện.

Hớn Võ Đế cung nghinh Đức Phật mẫu vào ngự địa điểm Chánh năng lượng điện của Hoa Điện.

Đức Phật mẫu dạy bốn Tiên đồng phái nữ nhạc trao khuyến mãi cho Hớn Võ Đế 4 trái Đào Tiên và ca ngâm bài chúc thọ. Ông Đông Phương Sóc quì, nhị tay nâng chiếc đĩa lên nhằm rước lộc (rước 4 trái Đào Tiên).

Bốn vị Tiên đồng thiếu nữ nhạc ấy có tên là: hứa Phi Yến, An phân phát Trinh, Đổng song Thành cùng Vương Tử Phá.

Sau khi bệnh lễ Đáo tuế của Vua Hớn Võ Đế xong, Đức Phật mẫu cùng Cửu vị Tiên Nương cùng 4 Tiên đồng phái nữ nhạc cỡi chim Thanh loan trở về DTC chỗ cõi Thiêng liêng.

Vua Hớn Võ Đế ghi ghi nhớ hình hình ảnh của Đức Phật mẫu mã và Chín vị con gái Tiên, mang đến thợ khéo, tạc hình Đức Phật chủng loại và Chín vị người vợ Tiên vị trí Hoa Điện để ghi lưu giữ sự tích cùng phụng bái Đức Phật Mẫu.

Sự tích nầy được truyền tụng đến ngày nay.

Do đó, khu vực thờ Đức Phật chủng loại được gọi là ĐIỆN chớ không gọi là ĐỀN.

Do theo sự tích nầy, Đức Hộ Pháp dạy đắp tượng thờ Đức Phật mẫu và Cửu vị Tiên Nương khu vực Báo Ân trường đoản cú như sau:

1. Trên hết là chơn dung Đức Phật mẫu (ĐPM) cỡi thanh loan, có nghĩa là con chim loan màu xanh.2. Kế đắp 9 pho tượng của Cửu vị Tiên Nương.3. Đắp thêm 4 pho tượng của 4 phụ nữ nhạc theo hầu ĐPM.4. Pho tượng ông Đông Phương Sóc quì bưng bằng hai tay một chiếc dĩa thổi lên khỏi đầu, trên dĩa bao gồm 4 quả đào Tiên bởi vì ĐPM ban tặng. Ông Đông Phương Sóc quì mặt hữu ĐPM.5. Pho tượng Đức cao thượng Phẩm quì trước sảnh Hoa Điện.

Trong khuôn tượng, đắp lên một cảnh miếu cổ tự, mẫu mã xưa điện thoại tư vấn là Hoa Điện.

Đáng lẽ tạo ra hình Hớn Võ Đế, nhưng do đời Hớn Võ Đế đến thời điểm này quá xa thẳm, lại nữa, nguyên căn của Hớn Võ Đế là chơn linh Hớn bình thường Ly trong bát Tiên giáng phàm. Nay là thời Hạ nguơn Tam Chuyển, bước qua Thượng nguơn Tứ Chuyển, chén Tiên lãnh lịnh giáng phàm làm chủ tướng cho Đức Chí Tôn mở Đạo, Đức cao thượng Phẩm chính là chơn linh Hớn bình thường Ly giáng phàm kỳ nầy, bắt buộc tạo hình Đức cao thượng Phẩm núm vào khu vực Hớn Võ Đế thì thuận hơn."

DIÊU TRÌ CUNG CỦA PHẬT MẪU

**************************Diêu Trì Cung:

Diêu: Ngọc Diêu tốt ngọc Dao, là loại ngọc vô cùng quí sinh hoạt cõi thiêng liêng.Trì: dòng ao.Cung: cung điện.

Diêu trì hay Dao trì là dòng ao làm bởi ngọc diêu chỗ cõi thiêng liêng, làm việc từng Trời máy 9 tạo nên Hóa Thiên.

Diêu Trì Cung là cung điện cạnh bên ao Diêu Trì, là chỗ thường ngự của Đức Phật Mẫu.

Bát Nương giáng cơ tối 10-1-Nhâm Thìn (1952) giảng về Diêu Trì Cung như sau:

"Chị chào mấy em. Đêm nay Chị mang đến đặng chỉ đến mấy em rõ Diêu Trì Cung là địa điểm nào?

Nơi ao Diêu Trì tất cả một đài phát hiện Âm quang, đài ấy thâu lằn Sanh quang của ngôi Thái cực rồi đem Dương quang đãng hiệp với Âm quang quẻ mà khiến cho chơn thần đến vạn linh trong CKVT.

Phật chủng loại là Đấng thế Cơ sinh hóa, cố quyền Chí Tôn, đứng ra thâu cả Thập Thiên can lấy hiệp với Thập nhị Địa bỏ ra mà tạo cho vạn vật. địa điểm Cung Diêu Trì là nơi khiến cho chơn thần và thể xác đó vậy.

Diêu Trì Cung là cung điện bằng ngọc diêu ở mặt Ao Thất bửu, chớ chẳng bỏ ra lạ. Ngọc tượng trưng cho sự quí giá, còn Diêu là hóa học hơi kết tụ mà thành.

Dưới quyền của Phật Mẫu bao gồm Cửu Tiên Nương cẩn thận về cơ Giáo hóa cho vạn linh, còn ngoài ra có hằng hà sa số Phật duyệt về cơ Phổ độ nhưng Quan Âm bồ Tát là Đấng rứa đầu.

Xem thêm: Các Món Ăn Hàng Ngày Trong Gia Dinh Dưỡng Mà Siêu Tiết Kiệm, Thực Đơn Món Ăn Hàng Ngày Cho Gia Đình

Nơi Cung Diêu Trì còn tồn tại một cõi Âm Quang hiếm hoi gọi là Phong Đô đặng giáo hóa các chơn hồn đã bị lạc nẻo trên tuyến đường trần.