SOẠN TIẾNG ANH LỚP 7 LANGUAGE FOCUS 3

     

Phần "Language focus" khiến cho bạn học ôn tập ngữ pháp vẫn học ngơi nghỉ 3 unit 7,8,9 gồm những: cách hỏi giá bán tiền, cách thực hiện giới từ, thì vượt khứ đơn, lúc này đơn, bí quyết dùng "fewer", "more" cùng "less". Nội dung bài viết sau là gợi nhắc giải bài bác tập vào sách giáo khoa.

NỘI DUNG TRẮC NGHIỆM
Bạn đang xem: Soạn tiếng anh lớp 7 language focus 3

*

Language focus 3

1. How much is it?

a) Work with a partner. Read the dialogue. (Thực hành với bạn cùng học.Đọc bài xích đối thoại)

Dịch bài:

Lan: dòng áo váy đầm xanh lá cây giá chỉ bao nhiêu?Người phân phối hàng: 30.000 đồng.Lan: Còn mẫu áo váy tím.Người phân phối hàng: 35.000 đồng

b) Now make similar dialogues.(Thực hiện bài đối thoại tương tự)

Giải:

A:How much is the xanh hat?B: It’s 15.000 dongA: & what about the yellow hat?B: It’s 12.000 dong.A: How much is the green shirt?B: It’s 20.000 dong.A: and what about the red shirt?B: It’s 22.000 dong.

2. Prepositions (Giới từ)

a) Look at the map. Write the location of each store. (Nhìn bạn dạng đồ. Viết vị tri mỗi cửa ngõ tiệm)

Giải:

The restaurant is on Hue street. (Nhà sản phẩm nằm trên phố Huế.)=> It’s khổng lồ the right of the bookstore. (Nó ở bên bắt buộc hiệu sách.)The bookstore is on Hue street. (Hiệu sách nằm trên phố Huế.)=> It"s between the restaurant & the mini-mart. (Nó ở giữa nhà hàng quán ăn và ăn uống mini)The library is on Tay Ho street. (Thư viện trên tuyến đường Tây Hồ.)=> It"s opposite the hairdresser’s. (Nó nằm đối lập cửa tiệm của người cắt tóc.)The park is on Tay Ho street. (Công viên nằm trên phố Tây Hồ.)=> It"s next to the hairdresser"s. (Nó cạnh cửa tiệm cắt tóc.)

b) Look at the table.

Xem thêm: Sinh Ngày 5 Tháng 6 Là Cung Gì ? Ngày 5/6 Là Cung Gì? Tính Cách, Vận Mệnh Người Sinh Tháng 6


Xem thêm: Cô Bé Của Tôi Chúc Em Một Đời Bình An Vui Vẻ …”, Cô Bé Của Tôi, Chúc Em Một Đời Bình An, Vui Vẻ


Ask và answer questions with a partner. (Nhìn vào bảng. Hỏi cùng đáp với chúng ta cùng học)

Giải:

How far is it from the clothing store khổng lồ the bookstore? (Từ siêu thị quần áo mang đến hiệu sách là bao xa.)=> It’s four hundred & fifty meters. (450 m)How far is it from the restaurant to the hairdresser’s? (Từ nhà hàng quán ăn đến tiệm giảm tóc là bao xa?)=> It"s four hundred meters. (400 m)How far is it from the library lớn the shoe store? (Từ tủ sách đến shop giày là bao xa?)=> It’s eight hundred meters. (800 m)

3. Past simple tenses (Thì thừa khứ đơn)

a) Write the past khung in the table (Viết dạng vượt khứ vào bảng)

Giải:

Buy => boughtHelp => helpedRemember => rememeredTake => tookSend => sentThink => thoughtTalk => talked

b) Complete the sentences. Use the words in the box. (Điền vào câu. Cần sử dụng từ vào khung)

Giải:

I played volleyball last week. (Tôi chơi bóng chuyền vào tuần trước.)Yesterday, I talked to my grandmother. (Hôm qua, tôi đã nói chuyện với bà tôi.)Last December, Mom bought me a new bike. (Tháng Mười nhị vừa rồi, chị em mua đến tôi một chiếc xe đạp điện mới.)Dad worked in Hue a few years ago. (Bố làm việc ở Huế vài năm trước.)I sent a letter to my penpal last month. (Tôi đã gửi một bức thư cho chính mình tâm thư của tôi tháng trước.)

4) Simple tenses (Các thì đơn)

Look at Nga’s diary and complete the dialogue (Nhìn vào nhật cam kết của Nga vàđiền vào bài bác đối thoại)

Giải:

Nga: Every day I clean my room, study English and help my Moom. (Hàng ngày tôi những dọn phòng, học tiếng Anh với giúp mẹ.)Minh: What did you vì yesterday? (Hôm qua bạn làm gì?)Nga: I watched TV, played volleyball & stayed at Hoa’s house. (Tôi xem TV, chơi bóng chuyền và trong nhà Hoa)Minh: How about tomorrow? (thế còn ngày mai?)Nga: I"ll visit my grandmother, see a movie & buy a pair of shoes. (Tôi đang thăm bà, xem một bộ phim và thiết lập một song giày.)

5. More, Less & Fewer.

Write new sentences. (Viết câu mới)