Soạn Anh Văn Lớp 9 Unit 7 Communication

     

2.a Now listen to lớn the first part of a talk where mày is presenting how to lớn prepare the ingredients. Check your answers.

Bạn đang xem: Soạn anh văn lớp 9 unit 7 communication

( bây chừ nghe phần đầu của của thủ thỉ nơi cơ mà Mi vẫn trình bày cách để chuẩn bị những nguyên liệu. Khám nghiệm những câu trả lời của bạn)

Click tại phía trên để nghe:


b Listen to the first part of the talk again. Fill each blank with a word/phrase.

( Nghe phần đầu của cuộc thì thầm một lần nữa. Điền từ bỏ hoặc một các từ vào từng ô trống)

Click tại đây để nghe:

*

Đáp án:

2.a

pumpkin( túng thiếu ngô), celery( đề nghị tây) , shallots( củ hẹ) , butter( bơ), salt( muối), cream(kem)

2.b


1. A kilo/one kilo

2. Two

3. Two sticks( 2 cây/ tép)

4. Two tablespoons( 2 thìa súp)

5. two tablespoons

6. A pinch( 1 nhúm)

7. Peel

8. Chop( giảm khúc)

9. Peel( gọt vỏ)

10. Slice( thái lát)

11. Leaves (lá)

 Nội dung bài bác nghe:

Pumpkin soup is my family’s favorite soup. We usually have it for breakfast with some slices of bread. It’s quick & simple lớn cook.

The ingredients are: a kilo of pumpkin, two shallots, two sticks of celery, two tablespoons of butter, two tablespoons of fresh cream, & a pinch of salt.

Before cooking, peel the pumpkin and chop it into cubes. Peel the shallots and slice them. Next, wash the celery and remove the leaves.


3.a Read the steps khổng lồ make the dish. Rearrange them into the correct order.

( Đọc quá trình làm sao để gia công ra món ăn. Sắp xếp chúng theo vật dụng tự đúng)

a. Showroom the cream và simmer for 2 to lớn 3 minutes.

b. Heat the butter in a deep pan, địa chỉ cửa hàng the shallots and celery & stir fry for a few minutes.

c. Purée the soup in a mixer until it is smooth.

d. For the finishing touch, garnish it with some celery leaves.

e. địa chỉ cửa hàng the pumpkin và stir fry for a few more minutes.

f. địa chỉ 750ml of water and a pinch of salt and cook until the pumpkin is tender. Cool for 10 minutes.

Xem thêm: Đất Nước Việt Nam Cong Cong Hình Chữ S 24 Tik Tok Trend 5, Đất Nước Việt Nam Cong Cong Hình Chữ S

Bài dịch:

1-b: Đun bơ trong một cái nồi sâu, thêm đề nghị tây với củ hẹ cùng xào vài phút

2-e: thêm túng ngô vào cùng xào thêm vài phút nữa

3-f: thêm 750ml nước và 1 nhúm muối và nấu cho tới khi túng thiếu ngô nhừ. Để nguội 10 phút.

4-c: làm nhuyễn súp trong vật dụng trộn cho đến khi nhuyễn.

5-a: thêm kem cùng nấu vừa sôi khoảng tầm 2-3 phút

6-d: Để hoàn thành xong món ăn, tô điểm nó với vài ba lá buộc phải tây

b. Listen to the second part of the talk and kiểm tra your answer.

(Nghe đoạn lắp thêm hai của cuộc thì thầm và soát sổ câu trả lời của bạn)

Click tại trên đây để nghe:

Nội dung bài nghe:

Here are the steps lớn make the soup:

- Heat the butter in a deep pan, địa chỉ shallots và celery & stir fry for a few minutes.

- địa chỉ cửa hàng the pumpkin & stir fry for a few more minutes.

- địa chỉ 750 ml of water & a pinch of salt and cook until the pumpkin is tender. Cool for 10 minutes.

- Puree the soup in a mixer until it is smooth.

- địa chỉ the cream and simmer for 2 khổng lồ 3 minutes.

- For the finishing touch, garnish it with somw celery leaves.

c. Listen lớn the second part again. What are the health benefits of this dish?

(Nghe lại đoạn lắp thêm hai một lượt nữa. Những tác dụng của món ăn là gì)

Click tại đây để nghe:


Đáp án:

- a good source of fibre, minerals, & vitamins, especially vi-ta-min A

( Nguồn hóa học xơ, khoáng chất, và vitamin tốt nhất là vitamin A)

- improve your eyesight & protect yourself from certain cancers

(Cải thiện thị lực và đảm bảo an toàn khỏi một trong những bệnh ung thư)

4.a Work in groups. Choose a dish you like. Discuss its ingredients, how lớn prepare it & the steps to cook it. Write your ideas on a large sheet of paper.

 ( thao tác theo nhóm. Lựa chọn một món ăn uống bạn thích. đàm luận về thành thành của món ăn, làm thế nào để chuẩn bị nó và các bước để nấu ăn món ăn. Viết ý tưởng của khách hàng trên tờ giấy lớn.)

*

 

b. Organise a gallery walk. Move around to each group và listen to their presentation. Vote for the best dish.

Xem thêm: Đời Người Phải Trải Qua Giông Tố Nhưng Không Được Cúi Đầu Trước Giông Tố

( Tổ chức 1 trong các buổi triển lãm. Di chuyển xung quanh các nhóm với nghe bọn họ trình bày. Bầu chọn của món ăn giỏi nhất.

*