SOẠN ANH UNIT 4 A CLOSER LOOK 1

     
Chú ý!

Từ “Custom” với “Tradition” có thể là danh tự đếm được hoặc không đếm được. 

1. Match the first halves of the sentences (A) with the second halves (B) – Nối nửa phần đầu của câu cùng với nửa phần sau của câu.

Bạn đang xem: Soạn anh unit 4 a closer look 1

*

1. E2. D 3. A 4. G
5. B6. C7. F

Hướng dẫn dịch

A

B

1. Mặc dù không nên là đạo Thiên Chúa, ⇒ e. Mái ấm gia đình có truyền thống tặng quà vào ngày lễ giáng sinh.
2. Phong tục⇒ d. ở tổ quốc này là phụ nữ khi kết hôn đang mặc vật dụng trắng. 
3. Theo như truyền thống, ⇒ a. Người đầu tiên bước vào nhà bạn vào thời điểm năm mới nên là một trong người đàn ông. 
4. Đây là một truyền thống cuội nguồn của trường bọn chúng tôi⇒ g. Các bạn gái mặc áo dài vào trong ngày khai giảng. 
5. Họ phá vỡ truyền thống cuội nguồn bằng việc ⇒ b. Làm cho bánh xốp cho ngày tết trung thu cầm thì bánh Trung Thu.
6. Tương đối nhiều người trẻ không hề theo ⇒ c. Truyền thống sống cùng bố mẹ họ. 
7. Mái ấm gia đình tôi bao gồm một truyền thống ⇒ f. Bọn dục buổi sáng vào tầm khoảng 5 giờ. 

2. Read the full sentences in 1 again and complete the expressions below – Đọc câu không hề thiếu trong phần 1 lần tiếp nữa và hoàn thành những thành ngữ bên dưới.

1. Custom 2. Tradition 3. According 4. Tradition
5. With 6. That 7. Doing 

Hướng dẫn dịch:

1. Sẽ là phong tục khi ai đó làm gì.

2. đấy là truyền thống mẫu mà + mệnh đề

3. Theo như truyền thống, + mệnh đề

4. Theo truyền thống thì làm gì

5. Phá vỡ truyền thống bằng bài toán làm gì

6. Bao gồm thói quen làm những gì

7. đó là một phong tục làm vật gì đó

3. Read the following customs và traditions. Make sentences to say if you have these in your province or area, using any of the expressions in 2. Remember lớn change the verb tense if necessary – Đọc phần đông phong tục và truyền thống cuội nguồn sau. Tạo thành thành câu để nói rằng bọn chúng còn sinh sống tỉnh em không, sử dụng ngẫu nhiên thành ngữ như thế nào trong phần 2. Nhớ thay đổi thì của đụng từ nếu đề xuất thiết.

Ex: 

According khổng lồ tradition, we have fireworks on New Year’s Eve – Theo truyền thống, cửa hàng chúng tôi có phun pháo hoa vào tối Giao thừa.

My area broke with tradition by not having firecrackers on New Year’s Eve – khu vực của tôi phá vỡ truyền thống lịch sử bằng việc không đốt pháo đêm ngày Giao thừa.

There’s a tradition in our province of having fireworks on New Year’s Eve – có một truyền thống lịch sử ở tỉnh chúng tôi là đốt pháo hoa tối ngày Giao thừa.

Gợi ý: 

1. According to tradition, having fireworks on New Year’s Eve. 

2. In my family there is a custom of waiting until the guests finish eating before leaving the dinner table. 

3. There is a tradition that adults cảm biến children’s heads. 

4. Many people still follow the tradition of decorating the house on special occasions. 

5. Women broke with tradition by shaking stranger’s hands. 

Dịch:

1. Theo như truyền thống, shop chúng tôi đốt pháo hoa vào tối giao thừa. 

2. Trong gia đình tôi tất cả một phong tục là chờ khách ngừng bữa ăn thì mới rời khỏi bàn. 

3. Có một truyền thống lịch sử đó là fan lớn xoa đầu trẻ con em. 

4. Không ít người vẫn theo truyền thống cuội nguồn trang trí lại bên vào những dịp quánh biệt. 

5. Thiếu phụ phá vỡ truyền thống lịch sử với câu hỏi bắt tay tín đồ lạ. 

4. Now complete the following sentences with your own ideas – chấm dứt những câu sau với chủ ý riêng của bạn.

1. It’s the custom in my country that people will wrap chung cakes, Tet cakes together on Tet. 

2. We broke the tradition by not decorating the house on Tet holiday.

3. There is a tradition in my family that children wish adults a delicious meal before eating. 

4. We have a custom of going to the flower market at the over of the year.

Xem thêm: Quá Trình Sinh Trưởng Và Phát Triển Của Chim Bồ Câu :, Sinh Trưởng Và Phát Triển Của Chim Bồ Câu

5. According to lớn tradition, adults give lucky money khổng lồ children at the beginning of the new year.

Dịch:

1. Nó là phong tục sống nước tôi là mọi tín đồ sẽ gói bánh Chưng, bánh Tét cùng nhau vào ngày Tết. 

2. Shop chúng tôi phá vỡ truyền thống lâu đời bằng bài toán không trang trí nhà vào dịp nghỉ lễ Tết. 

3. Đây là truyền thống cuội nguồn trong mái ấm gia đình tôi chiếc mà trẻ nhỏ sẽ mời tín đồ lớn trước lúc ăn.

4. Chúng tôi có phong tục đi chợ hoa vào hầu hết ngày cuối năm. 

5. Theo truyền thống, người lớn vẫn mừng mở hàng cho trẻ em vào những ngày đầu xuân năm mới mới.

5. Complete the words under the pictures with spr or str. Then listen và repeat – ngừng những từ bên dưới những album với /spr/ và /str/. Tiếp nối nghe cùng lặp lại.

*

1. straw – ống hút2. street – con đường 3. spring – mùa xuân 4. spray – xịt 
5. Astronaut – phi hành gia 6. Frustrated – giận dữ 7. Espresso – cà phê 8. Newsprint – Báo in 

Từ vựng phải nhớ trong bài:

Straw (n): Ống hút

Spray (v): Xịt

Astronaut (n): Phi hành gia 

Frustrated (adj): Giận dữ 

Newsprint (n): Báo in

6. Listen & circle the words with /spr/ và underline the words with /str/. Then say the sententences – Nghe cùng khoanh tròn số đông từ cùng với /spr/ cùng gạch dưới hầu hết từ cùng với /str/. Sau đó đọc những câu.

1. In my family, all the traditions of our ancestors are strictly followed – Trong mái ấm gia đình tôi toàn bộ truyền thống của tổ tiên shop chúng tôi đều được tuân theo nghiêm khắc.

2. The custom of saying hello to lớn strangers has spread through our community – Phong tục nói lời chào với những người lạ Zã trải rộng lớn khắp cộng đồng chúng tôi.

3. In our district, it’s the custom for residents khổng lồ sweep the streets on Saturday mornings – Ở quận bọn chúng tôi, bao gồm phong tục là bạn dân quét đường vào sáng vật dụng Bảy.

Xem thêm: Vẽ Tạo Dáng Và Trang Trí Lọ Hoa Lớp 7 Đơn Giản, Tạo Dáng Và Trang Trí Lọ Hoa Đơn Giản

4. That filmstrip really highlighted our customs & traditions – Đoạn phim thật sự làm trông rất nổi bật phong tục và truyền thống của chúng tôi. 

5. Parents usually want their offspring to follow the family traditions – Ba bà bầu thường muốn con cháu theo truyền thống gia đình.