Soạn Anh Lớp 9 Unit 9 Skills 2

     

1. Listen to four different people talking about speaking và learning languages. Match the summaries (A-E) khổng lồ each speaker. There is one extra summary.

Bạn đang xem: Soạn anh lớp 9 unit 9 skills 2

(Nghe đoạn nói chuyện của bốn người nói chuyện khác nhau về vấn đề nói với học ngôn ngữ. Nối các đoạn tóm tắt (A-E) vào mỗi cá nhân nói. Ở đây có một tóm tắt thừa.)  

1. Speaker 1

(Người nói 1)

2. Speaker 2

(Người nói 2)

3. Speaker 3

(Người nói 3)

4. Speaker 4

(Người nói 4)

A. She can speak Spanish, French, & English fluently.

(Cô ấy có thể nói thành thuần thục tiếng Tây Ban Nha, Pháp với Anh.)

B. He decided to learn English properly after a holiday in England.

(Anh ấy ra quyết định học tiếng Anh đúng cách dán sau một kỳ nghỉ mát ở Anh.)

C. A friend advised her khổng lồ come lớn England lớn learn English.

(Một người các bạn khuyên cô ấy mang lại Anh để học giờ Anh.)

D. She had khổng lồ learn English because she works for a multinational company.

(Cô ấy nên học giờ đồng hồ Anh bởi vì cô ấy thao tác cho một doanh nghiệp đa quốc gia.)

E. The reason why he is good at German is that he lives near the border.

(Lý vị mà anh ấy xuất sắc tiếng Đức vì anh ấy sinh sống ở ngay gần biên giới.)

*

Phương pháp giải:

Audio script:

Speaker 1 (male): My first language is French, but I live near the border, so I"m reasonably good at German. I can also get by in Italian. We went to Rome last summer & I picked up the basics.

Speaker 2 (female): My mother is Spanish và my father is French so I"m bilingual. I"m also fluent in English which I need for my job. I can have a conversation in Italian, but it"s a bit rusty. 

Speaker 3 (male): I used to lớn be quite bad at English. I knew a few words of everyday English that I learned at school, but I couldn"t speak a word of anything else. Last summer, I went to England on holiday. While I was traveling around the country, I picked up enough words và phrases lớn get by. I was told that my pronunciation was quite good, so when I got trang chủ I decided to lớn learn English properly.

Speaker 4 (female): Last year, I got a job in a multinational company, so I had khổng lồ learn English. A friend recommended an English center và I have been going there for six months. I always enjoy the lessons & the language is taught in a communicative way. I think that I"ve learned a lot since I started. It"s not all fun, though - at the moment I"m studying for my first exam!

Dịch bài bác nghe:

Người nói 1 (nam): Ngôn ngữ người mẹ đẻ của mình là tiếng Pháp, nhưng mà tôi sống ngay sát biên giới, do vậy tôi khá tốt tiếng Đức. Tôi cũng rất có thể giao tiếp được bằng tiếng Ý. Chúng tôi đến Rome vào ngày hè năm ngoái với tôi đã học phần nhiều điều cơ bản.

Người nói 2 (nữ): Mẹ tôi là bạn Tây Ban Nha và thân phụ tôi là fan Pháp phải tôi là người song ngữ. Tôi cũng thông thạo tiếng Anh nhưng mà tôi bắt buộc cho các bước của tôi. Tôi hoàn toàn có thể có một cuộc truyện trò bằng tiếng Ý, nhưng nó khá cơ bản.

Người nói 3 (nam): Tôi đã từng có lần khá là dốt giờ Anh. Tôi biết một vài từ giờ đồng hồ Anh từng ngày mà tôi sẽ học làm việc trường, nhưng tôi quan trọng nói được một điều gì khác. Ngày hè năm ngoái, tôi đã đi Anh vào kỳ nghỉ. Trong những khi tôi đi du ngoạn khắp đất nước, tôi đã tích lũy được đủ từ và cụm từ nhằm sử dụng. Tôi được nghe và nói buộc phải phát âm của tớ khá tốt, vì vậy lúc tôi về bên tôi đã quyết định học giờ Anh đúng cách.

Người nói 4 (nữ): Năm trước, tôi được trao làm công việc tại một doanh nghiệp đa quốc gia, vì vậy tôi đã buộc phải học tiếng Anh. Một fan bạn ra mắt một trung trung tâm tiếng Anh với tôi đã đến đó sáu tháng. Tôi luôn luôn thích thú với những bài học và ngôn ngữ được dạy dỗ trong giao tiếp. Tôi cho là tôi vẫn học được vô cùng nhiều kể từ thời điểm tôi bắt đầu. Mặc dù nhiên, không phải là tất cả, lúc này tôi sẽ làm bài xích kiểm tra đầu tiên của mình!

Lời giải bỏ ra tiết:

1. E

2. A

3. B

4. D

1. Speaker 1: E. The reason why he is good at German is that he lives near the border.

(Lý bởi mà anh ấy tốt tiếng Đức do anh ấy sinh sống ở ngay gần biên giới.)

2. Speaker 2: A. She can speak Spanish, French, và English fluently.

(Cô ấy có thể nói rằng tiếng Tây Ban Nha và Tiếng Anh thuần thục.)

3. Speaker 3: B. He decided lớn learn English properly after a holiday in England.

(Anh ấy đã ra quyết định học giờ đồng hồ Anh một cách đúng đắn sau kì nghỉ dịp ở Anh Quốc.)

4. Speaker 4: D. She had to lớn learn English because she works for a multinational company.

(Cô ấy cần học giờ đồng hồ Anh bởi cô ấy thao tác cho một công ty đa quốc gia.)


2. Listen to lớn the extracts again and answer the questions.

(Nghe các đoạn thu thanh một lần nữa và vấn đáp các câu hỏi.)

1. What did Speaker 1 vày last summer?

(Người nói số 1 đã làm những gì mùa hè năm ngoái?)

2. How can Speaker 2 speak Italian?

(Người đồ vật 2 nói theo cách khác tiếng Ý như thế nào?)

3.

Xem thêm: Mã Vùng Phú Yên, Đầu Số 0257 Là Mạng Gì, Tra Thông Tin Đầu Số 0257 Ở Đâu

 What was Speaker 3"s màn chơi of English in the past?

(Trong quá khứ trình độ chuyên môn tiếng Anh của người thứ 3 là gì?)

4. What did Speaker 3 vị while travelling around England?

(Người vật dụng 3 làm gì trong khi sẽ đi phượt ở nước Anh?)

5. What did Speaker 4 think of her English learning?

(Người thiết bị 4 nghĩ về gì về câu hỏi học giờ Anh của cô ý ấy?)

Lời giải bỏ ra tiết:

1. He went lớn Rome.

(Anh ấy đã đi vào Rome.)

2. She can have a conversation in Italian, but it"s a bit rusty.

(Cô ấy nói cách khác một cuộc truyện trò bằng tiếng Ý, nhưng hơi lúng túng.)

3. He used lớn be quite bad at English.

(Anh ấy đã từng khá yếu tiếng Anh.)

4. He picked up enough words and phrases lớn get by.

(Anh ấy học tập lỏm đầy đủ từ và những cụm từ để du lịch.)

5. She thinks that she has learned a lot since she started an English course at an English centre.

(Cô ấy nghĩ cô ấy sẽ học được rất nhiều kể từ bỏ khi ban đầu một khóa huấn luyện và đào tạo tiếng Anh tại 1 trung tâm.)


3. Mark notes of four uses of English in your daily life & give an explanation/example for each of them. Then compare your các mục with a partner. 

(Ghi chú bốn chức năng của tiếng Anh trong nhật ký hàng ngày vfa đưa ra ví dụ hoặc giải mã thích cho từng công dụng đó. Kế tiếp so sánh danh sách của công ty với bạn.) 

 

What I use English for

Explanation

1.

 

 

2.

 

 

3.

 

 

4.

 

 

Lời giải chi tiết:

What I use English for

(Tôi sử dụng tiếng Anh để)

Explanation

(Giải thích)

1. Study (học)

English is a mandatory subject in my school.

(Tiếng Anh là một trong môn học yêu cầu ở trường tôi.)

2. English club (câu lạc bộ tiếng Anh)

I take part in an English club once a week.

(Tôi tham gia vào 1 câu lạc bộ tiếng Anh một tuần 1 lần.)

3. Communication (giao tiếp)

I talk khổng lồ my friends & my teacher in English.

(Tôi rỉ tai với đồng đội và thầy cô bởi tiếng Anh.)


4.a Use your notes in 3 khổng lồ write about what you use English for in your daily life.

(Sử dụng ghi chú của người tiêu dùng trong bài bác 3 để viết về phần đông gì bạn thực hiện tiếng Anh trong cuộc sống đời thường hàng ngày.)

Lời giải đưa ra tiết:

I use English for different purposes in my everyday life. Firstly, English helps me communicate with people all over the world. I have made friends with some students from the UK and Australia. I use English khổng lồ chat with them about many things. Secondly, English helps me get information và improve my knowledge. Because almost any information is available in English, it is easy for me lớn get access to lớn all sources of information with my English. Finally, English is useful when I want to lớn go abroad to study. A lot of schools & universities in different countries which provide scholarships & courses in English. I am learning English hard lớn get an IELTS score of 6.5 so that next year I can go to australia to study. In conclusion, English is useful for me in various ways.

Xem thêm: Lon Nào Sau Đây Là Ion Đa Nguyên Tử Là Gì? Ion Nào Sau Đây Là Ion Đa Nguyên Tử

Tạm dịch:

Tôi sử dụng tiếng Anh cho những mục đích khác biệt trong cuộc sống thường ngày hàng ngày của tôi. Máy nhất, giờ Anh giúp tôi giao tiếp với mọi bạn trên khắp cầm giới. Tôi sẽ kết chúng ta với một số sinh viên từ Anh với Úc. Tôi sử dụng tiếng Anh để trò chuyện với chúng ta về rất nhiều thứ. Thiết bị hai, giờ Anh góp tôi khám phá thông tin và nâng cấp kiến thức của tôi. Do hầu như ngẫu nhiên thông tin nào cũng đều có sẵn bởi tiếng Anh, tôi rất thuận tiện truy cập vào toàn bộ các nguồn thông tin bằng giờ đồng hồ Anh của tôi. Cuối cùng, tiếng Anh rất bổ ích khi tôi mong muốn đi du học. Không ít trường học tập và những trường đh ở các quốc gia khác nhau cung cấp học bổng và các khóa học bằng tiếng Anh. Tôi đang học giờ đồng hồ Anh cần mẫn để đã có được điểm IELTS là 6.5 nhằm năm cho tới tôi rất có thể đến Úc để học tập. Cầm lại, giờ Anh rất có lợi cho tôi bằng rất nhiều cách khác nhau. 


Bài 4b

4.b Swap your writing with a partner and nhận xét each other"s drafts. Make revisions corrections if necessary. Then present final writing to lớn the class.

(Trao đổi nội dung bài viết của các bạn với các bạn bề với xem những bài viết khác. Tạo bản chính xác khác nếu như cần. Kế tiếp trình bày nội dung bài viết hoàn chỉnh đối với tất cả lớp.)