SƠ ĐỒ TƯ DUY BÀI 1 SINH 11

     

Contents

Tóm tắt chương 1: Chuyển hóa vật chất và năng lượngSƠ ĐỒ TƯ DUY CHƯƠNG I : SỰ CHUYỂN HÓA VẬT CHẤT VÀ NĂNG LƯỢNG

Tóm tắt chương 1: Chuyển hóa vật hóa học và năng lượng

I. MỐI quan lại HỆ DINH DƯỠNG Ở THỰC VẬT

Quá trình sinh sống của thực vật bao hàm rất nhiều quá trình sống : quá trình lấy vật chất và năng lượng từ môi trường thiên nhiên ngoài vào khung hình thực đồ vật ; quy trình chuyển hóa vật chất và năng lượng lấy được thành vật chất của chúng…

*

a. CO₂ khuếch tán qua khí khổng vào lá

b. Quang thích hợp trong lục lạp của lá

Bạn đang xem: Sơ đồ tư duy Sinh học tập 11 chương 1

c. Mạch rây vận chuyển những chất cơ học từ lá xuống rễ


d. Mạch gỗ di chuyển nước và muối khoáng tự rễ lên lá

e. Thoát tương đối nước qua khí khổng với cutin trên lớp biểu phân bì lá

– cái vận đưa nước, muối hạt khoáng và chất hữu cơ sẽ hỗ trợ nguyên liệu mang lại quang hợp với hô hấp sinh hoạt thực vật. Thoát khá nước có tác dụng mở khí khổng, góp CO₂ khuếch tán vào lá và O₂ khuếch tán ra môi trường thiên nhiên ngoài.

Bạn đang xem: Sơ đồ tư duy bài 1 sinh 11

II. MỐI quan lại HỆ GIỮA quang đãng HỢP VÀ HÔ HẤP Ở THỰC VẬT

*

Quang hợp cùng hô hấp ở thực vật có mối quan hệ gắn bó, dựa vào lẫn nhau, thành phầm của quang hòa hợp là nguyên liệu cho hô hấp và ngược lại.

III. TIÊU HÓA Ở ĐỘNG VẬT

Bảng: Các quá trình tiêu hóa ở đụng vật

Quá trình tiêu hóa

Tiêu hóa ở động vật đơn bào

Tiêu hóa ở động vật hoang dã có túi tiêu hóa

Tiêu hóa ở động vật có ống tiêu hóa

Tiêu hóa cơ học    

x

Tiêu hóa hóa học

x

x

x

– hấp thụ thức ăn uống ở động vật đơn bào là tiêu hóa nội bào (tiêu hóa bên trong tế bào)

– Ở động vật hoang dã có túi tiêu hóa, thức ăn uống được tiêu hóa ngoại bào (tiêu hóa trong thâm tâm túi tiêu hóa, bên ngoài tế bào) và tiêu hóa nội bào (tiêu hóa bên phía trong các tế bào trên thành túi tiêu hóa)

– vào ống tiêu hóa, thức ăn uống được tiêu hóa ngoại bào nhờ chuyển động cơ học của ống tiêu hóa với nhờ tác dụng của dịch tiêu hóa.

IV. HÔ HẤP Ở ĐỘNG VẬT

– cơ quan hô hấp

+ Cơ quan đàm phán khí sinh sống thực vật là khí khổng

+ Cơ quan bàn bạc khí ở động vật hoang dã là : mặt phẳng cơ thể, mang, khối hệ thống ống khí, phổi.

Bảng: đối chiếu sự hội đàm khí ở cơ thể thực trang bị và động vật

 

Trao thay đổi khí ở thực vật

Trao đổi khí ở rượu cồn vật

Giống nhau

Hấp thụ O₂ và giải phóng CO₂

Khác nhau Thực vật điều đình khí qua quy trình quang hợp và hô hấp Động vật hiệp thương khí qua quá trình quang hợp cùng hô hấp: mặt phẳng cơ thể, mang, hệ thống ống khí, phổi

V. HỆ TUẦN HOÀN Ở ĐỘNG VẬT

– Ở thực vật

+ khối hệ thống vận đưa : cái mạch mộc (quản bào cùng mạch gỗ), cái mạch rây (ống rây, tế bào kèm)

+ Động lực của chiếc mạch mộc là lực đẩy của rễ, lực hút bởi thoát khá nước làm việc lá, lực links giữa những phân tử nước với nhau với với thành mạch gỗ.

+ Động lực của loại mạch rây là sự việc chênh lệch áp suất thẩm thấu giữa cơ sở nguồn có áp suất thấm vào cao và ban ngành chứa gồm áp suất thẩm thấu thấp.

– Ở cồn vật

+ Hệ tuần hoàn động vật gồm gồm tim cùng hệ mạch (động mạch, mao mạch, tĩnh mạch)

+ Động lực của việc vận chuyển máu là nhờ việc co bóp của tim. Tim teo bóp tạo áp lực đè nén đẩy tiết đi trong vòng tuần hoàn.

Xem thêm: Viết Lại Câu: John Only Understood Very Little Of What The Teacher Said

– cơ thể sống dàn xếp chất với môi trường thiên nhiên sống bằng cách: rước O₂ , nước cùng chất bồi bổ từ môi trường vào cơ thể để duy trì sự sống và thải ra môi trường CO₂ , nước tiểu, các giọt mồ hôi và nhiệt.

– mối quan hệ về chức năng của các hệ cơ quan

+ Hệ tiêu hóa mừng đón chất dinh dưỡng và gửi vào hệ tuần hoàn

+ Hệ hô hấp mừng đón O₂ / CO₂ và đưa vào hệ tuần hoàn.

+ Hệ tuần hoàn tải O₂ / CO₂ và hóa học dinh dưỡng đi cung cấp cho tất cả các tế bào của cơ thể. O₂ với chất bổ dưỡng tham gia vào chuyển hóa nội bào tạo thành CO₂ và chất bài tiết. Hệ tuần hoàn đi lại chất bài tiết đến thận và chuyển vận CO₂ đến phổi để thải ra ngoài.

*

VI. CƠ CHẾ DUY TRÌ CÂN BẰNG NỘI MÔI

*

Cơ chế duy trì cân bởi nội môi tất cả sự tham gia của thành phần tiếp nhấn kích thích, thành phần điều khiển và phần tử thực hiện.

– phần tử tiếp dấn kích say mê là thụ thể hoặc cơ sở thụ cảm. Thành phần này chào đón kích yêu thích từ môi trường xung quanh (trong với ngoài) và ra đời xung thần tởm truyền về thành phần điều khiển.

– bộ phận điều khiển là tw thần kinh hoặc con đường nội tiết. Bộ phận này có chức năng điều khiển hoạt động vui chơi của các cơ quan bằng phương pháp gửi đi các tín hiệu thần kinh hoặc hoocmôn.

Xem thêm: Unit 2 Lớp 11: Language Focus Unit 2: Personal Experiences Trải Nghiệm Cá Nhân

– thành phần thực hiện nay là các cơ quan tiền như thận, gan, phổi, tim, mạch máu,… phần tử này dựa vào tín hiệu thần kinh hoặc hoocmôn (hoặc tín hiệu thần kinh và hoocmôn) nhằm tăng tốt giảm chuyển động nhằm đưa môi trường trong quay trở lại trạng thái cân đối và ổn định định.