SỐ CẶP ĐỒNG PHÂN CẤU TẠO ANKEN Ở THỂ KHÍ

     

(4) & (3) xem qua có vẻ tạo ra 3 ancol nhưng thực chất cả 2 chỉ tạo được 2 ancol là (OH)-C-C-C-C và C-C(OH)-C-C
Bạn đang xem: Số cặp đồng phân cấu tạo anken ở thể khí

Câu trả lời này còn có hữu ích không?


0
0

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ


Câu 1:


Cho 3,36 lít tất cả hổn hợp etan cùng etilen (đktc) đi lừ đừ qua qua dung dịch brom dư. Sau phản nghịch ứng khối lượng bình brom tạo thêm 2,8 gam. Số mol etan với etilen trong tất cả hổn hợp lần lượt là


Câu 2:


Khi mang đến but-1-en tính năng với dung dịch HBr, theo qui tắc Maccopnhicop sản phẩm nào sau đó là sản phẩm chính


Câu 3:


Một hỗn hợp X bao gồm ankan A cùng một anken B tất cả cùng số nguyên tử C và rất nhiều ở thể khí ởthể khí ở đktc. Cho các thành phần hỗn hợp X trải qua nước Br2 dư thì thể tích khí Y còn lại bằng nửa thể tích X, còn cân nặng Y bởi 15/29 khối lượng X. CTPT A, B với thành phần % theo thể tích của tất cả hổn hợp X là


Câu 4:


Anken C4H8 gồm bao nhiêu đồng phân khi tác dụng với dung dịch HCl chỉ mang lại một sản phẩm hữu cơ duy nhất


Câu 5:


X là hỗn hợp bao gồm 2 hiđrocacbon mạch hở (thuộc dãy đồng đẳng ankin, anken, ankan). Cho 0,3 mol X làm mất đi màu vừa đủ 0,5 mol brom. Phát biểu nào tiếp sau đây đúng


Câu 6:


Áp dụng quy tắc Maccopnhicop vào trường thích hợp nào sau đây


Câu 7:


Cho 28,2 gam hỗn hợp X tất cả 3 ankin đồng đẳng tiếp nối qua một lượng dư H2 (to, Ni) để phản ứng xảy ra hoàn toàn. Sau làm phản ứng thể tích thể tích khí H2 sút 26,88 lít (đktc). CTPT của 3 ankin là
Xem thêm: Hướng Dẫn Cách Lấy Lại Mật Khẩu Shub Classroom, Cách Lấy Lại Mật Khẩu Shub Classroom Cho Học Sinh

Câu 8:


Dẫn 3,36 lít (đktc) các thành phần hỗn hợp X có 2 anken là đồng đẳng tiếp đến vào bình nước brom dư, thấy khối lượng bình tăng thêm 7,7 gam. Yếu tắc phần % về thể tích của hai anken là


Câu 9:


2,8 gam anken A làm mất màu đầy đủ dung dịch đựng 8 gam Br2. Hiđrat hóa A chỉ chiếm được một ancol duy nhất. A mang tên là


Câu 10:


Cho những chất: xiclobutan, 2-metylpropen, but-1-en, cis-but-2-en, 2-metylbut-2-en. Dãy gồm các chất sau thời điểm phản ứng với H2 (dư, xúc tác Ni, to), mang đến cùng một thành phầm là


Câu 11:


Cho phản ứng giữa buta-1,3-đien và HBr sinh hoạt 40oC (tỉ lệ mol 1:1), sản phẩm chính của bội phản ứng là


Câu 12:


Đun nóng hỗn hợp khí có 0,06 mol C2H2 cùng 0,04 mol H2 cùng với xúc tác Ni, sau một thời gian thu được hỗn hợp khí Y. Dẫn toàn thể hỗn hợp Y lội lỏng lẻo qua bình đựng hỗn hợp brom (dư) thì sót lại 0,448 lít tất cả hổn hợp khí Z (ở đktc) bao gồm tỉ khối đối với O2 là 0,5. Cân nặng bình hỗn hợp brom tăng là


Câu 13:


Ankin C6H10 tất cả bao nhiêu đồng phân phản bội ứng với dung dịch AgNO3/NH3


Câu 14:


Hai chất X, Y tất cả CTPT C3H6 vàC4H8 và đều tính năng được cùng với nước brom. X, Y là


Câu 15:


Cho hỗn hợp X gồm CH4, C2H4 với C2H2. đem 8,6 gam X công dụng hết với hỗn hợp brom (dư) thì cân nặng brom bội phản ứng là 48 gam. Khía cạnh khác, nếu cho 13,44 lít (ở đktc) tất cả hổn hợp khí X chức năng với lượng dư hỗn hợp AgNO3 vào NH3, thu được 36 gam kết tủa. Xác suất thể tích của CH­4 có trong X là


Hỏi bài bác


Xem thêm: Cách Để Làm Quen Với Bạn Mới Quen, Cách Làm Quen Bạn Mới Trong Lớp Tự Nhiên Nhất

*

Tầng 2, số nhà 541 Vũ Tông Phan, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, Việt Nam