SỐ 15 ĐỔI SANG DÃY NHỊ PHÂN LÀ

     
tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1


Bạn đang xem: Số 15 đổi sang dãy nhị phân là

*

*

*

Dãy số "01000001" khi biểu diễn thông tin được gọi là:

a. Những bit thập phân 0 cùng 1

b. Những bit nhị phân 0 với 1

c. Những số ngẫu nhiên

d. Mã hóa thập phân
Xem thêm: Word Usage - I Never Go There Before

: Dãy số “01000001” lúc biểu diễn thông tin trong laptop được điện thoại tư vấn là

A. Những bit thập phân 0 với 1

B. Các số ngẫu nhiên

C. Mã hoá thập phân

D. Các bit nhị phân 0 và 1


10

Thông tin trong máy tính xách tay được trình diễn dưới dạng:

 

 

A. Văn bản

B. Hình ảnh

 

 

C. Âm thanh

D. Dãy bit (dãy nhị phân)

 

11

Trong các khả năng sau, đâu không phải là khả năng của sản phẩm tính?

 

 

A. Giám sát và đo lường nhanh

B. Năng lượng tư duy

 

 

C. Làm việc không mệt mỏi

D. Lưu trữ lớn

 

12

Một KB giao động bao nhiêu byte?

 

 

A. Một tỉ byte

B. Một ngàn tỉ byte

 

 

C. Một triệu byte

D. Một ngàn byte


 

Với hai số nhị phân 0 và 1, em hoàn toàn có thể biểu diễn được hai quý giá khác nhau. Nếu còn muốn biểu diễn tứ giá trị khác nhau, lấy ví dụ 0, 1, 2 với 3, chúng ta cũng có thể sử dụng các dãy bao gồm hai chữ số nhị phân (tức những dãy nhị phân có độ nhiều năm hai chữ số). Chẳng hạn: 00 -> 0, 01 -> 1, 10 -> 2 và 11 ’->3. Để màn biểu diễn tám giá trị khác nhau, em đề xuất sử dụng các dãy nhị phân tất cả độ dài buổi tối thiểu là bao nhiêu?


Trong những câu sau đây, câu làm sao đúng?

1. Trong thứ tính, từng kí tự là 1 dãy bit, nhì kí tự khác nhau thì hai hàng bit biểu diễn chúng không giống nhau. 

2. Một bit là một trong những dãy gồm nhiều số 0 và hàng đầu ghép lại để màn biểu diễn chữ cái.

3. Số hóa dữ liệu là chuyển tài liệu thành những số.

4. Ảnh số là công dụng số hóa tài liệu ảnh. 

5. Văn phiên bản số là trang in bao gồm toàn những số. 

6. Âm thanh số là kết quả số hóa tài liệu âm thanh. 
Xem thêm: Động Vật Nào Dưới Đây Có Tập Tính Chăn Nuôi Động Vật Khác Là Của

Câu 4:Dữ liệu trong máy tính được mac hóa sang hàng bit vì:

A. Dãy bit an toàn và đáng tin cậy hơn

B. Dãy bit được xử lí dễ ợt hơn

C. Dãy bit chỉ chiếm ích dung lượng nhỏ tuổi hơn

D. Laptop chỉ thao tác với 2 kí hiệu o với 1

 


Câu 1: Số đếm trình diễn bằng hàng bit 111 có bởi với số 111 nghỉ ngơi hệ thập phân không? bởi vì sao?

Câu 2: Có các bạn nói:" Trong máy tính điện tử, các số được màn trình diễn như vào hệ thập phân chúng ta quen dùng, vì bạn ta vẫn nhập những số thập phân vào máy tính xách tay để tính toán". Em có đồng ý với chủ kiến đó không? bởi vì sao?