Nghiệm Của Pt Sinx 4Cosx=2 Sin2X

     

(Leftrightarrowleft

Tìm nghiệm của phương trình sin 2 x + 2 cos 2 x + 4 cos x − sin x − 1 = 0 .Bạn đã xem: Nghiệm của pt sinx 4cosx=2 sin2x

A. X = ± π 3 + k π

B. X = ± π 3 + k 2 π

C. X = ± π 6 + k π

D. X = ± π 6 + k 2 π

Số điểm biểu diễn nghiệm của phương trình sin 2 x + 4 cosx − sinx = 4 trê tuyến phố tròn lượng giác là

A.

Bạn đang xem: Nghiệm của pt sinx 4cosx=2 sin2x

2

1

C. 4

D.

Xem thêm: Hướng Dẫn Giải Bài Tập Gdcd 9 Trang 5 Sgk Gdcd 9, Bài 1 Trang 5 Sgk Gdcd 9

3

sin2x+cos2x=1+sinx-4cosx

Số nghiệm nằm trong của pt bên trên là?

Các các bạn giải tay giúp mình với, mình biết bấm máy...

Xem thêm: Nêu Cảm Nhận Của Em Về Bài Thơ Tự Tình 2 Của Hồ Xuân Hương, Cảm Nhận Về Bài Thơ Tự Tình 2 Của Hồ Xuân Hương

Cơ mà giải tay hoài ko ra... Hepl me!!!

Gọi S là tâp hợp toàn bộ các nghiệm thuộc khoảng (0;2018) của phương trình lượng giác 3 ( 1 - cos 2 x ) + sin 2 x - 4 cosx + 8 = 4 ( 3 + 1 ) sinx .Tính tổng tất cả các bộ phận của S là

A. 310408 3 π

B. 102827 π

C. 312341 3 π

D. 104760 π

a)(y=sqrt3sinx+cosx=2left(dfracsqrt32sinx+dfrac12cosx ight))(=2left(sinx.cosdfracpi6+cosx.sindfracpi6 ight))(=2sinleft(x+dfracpi6 ight))

Có(-1le sinleft(x+dfracpi6 ight)le1)(Leftrightarrow-2le2sinleft(x+dfracpi6 ight)le2)

(Leftrightarrow-2le yle2)

miny=-2(Leftrightarrow sinleft(x+dfracpi6 ight)=-1)(Leftrightarrow x+dfracpi6=-dfracpi2+2kpileft(kin Z ight))(Leftrightarrow x=-dfrac2pi3+k2pileft(kin Z ight))

maxy=2(Leftrightarrow sinleft(x+dfracpi6 ight)=1)(Leftrightarrow x+dfracpi6=dfracpi2+k2pileft(kin Z ight))(Leftrightarrow x=dfracpi3+k2pileft(kin Z ight))

b)(y=sin2x-cos2x=sqrt2sinleft(2x-dfracpi4 ight))

Có(sqrt2gesqrt2sinleft(2x-dfracpi4 ight)ge-sqrt2)

(Leftrightarrowsqrt2ge yge-sqrt2)

miny=(-sqrt2)(Leftrightarrow sinleft(2x-dfracpi4 ight)=-1)(Leftrightarrow2x-dfracpi4=-dfracpi2+k2pileft(kin Z ight))(Leftrightarrow x=-dfracpi8+kpileft(kin Z ight))

maxy=(sqrt2Leftrightarrow sinleft(2x-dfracpi4 ight)=1)(Leftrightarrow x=dfrac3pi8+kpileft(kin Z ight))

c)(y=3sinx+4cosx=5left(dfrac35sinx+dfrac45cosx ight))

Đặt(cosa=dfrac35)và(sina=dfrac45)(vì cos2a+sin2a=1)

(y=5left(sinx.cosa+cosx.sina ight))(=5sinleft(x+a ight))

(Rightarrow-5le yle5)

miny=-5 (sinleft(x+a ight)=-1)(Leftrightarrow x=-dfracpi2-arc.sina+k2pileft(kin Z ight))

maxy=5 (sinleft(x+a ight)=1)(Leftrightarrow x=dfracpi2-arc.sina+k2pileft(kin Z ight))

(P/s1:cái x sinh hoạt câu c ấy trông nó ngây ngô ngu??P/s2:sau lúc load lại câu hỏi ở 1 tab khác ,thấy 1 câu vấn đáp nhưng vẫn đăng bởi vì cảm thấy bỏ đi hơi mức giá :?)