SGK TOÁN 6 TRANG 19 TẬP 2

     

Luyện tập bài §5. Quy đồng chủng loại số các phân số, sách giáo khoa toán 6 tập hai. Nội dung bài bác Giải bài 32 33 34 35 36 trang 19 đôi mươi sgk Toán 6 tập 2 bao hàm tổng phù hợp công thức, lý thuyết, phương thức giải bài bác tập phần số học gồm trong SGK toán sẽ giúp các em học sinh học giỏi môn toán lớp 6.

Bạn đang xem: Sgk toán 6 trang 19 tập 2

Lý thuyết

1. Quy đồng mẫu hai phân số

Xét nhị phân số (frac-35) và (frac-58). Ta thấy 40 là một bội thông thường của 5 cùng 8. Ta vẫn tìm hai phân số gồm mẫu là 40 cùng lần lượt bằng (frac-35) và (frac-58)

Ta có: (frac-35=frac-3.85.8=frac-2440) và (frac-58=frac-5.58.5=frac-2540) . Phương pháp làm này được điện thoại tư vấn là quy đồng mẫu mã hai phân số.

Hai phân số (frac-35) cùng (frac-58) cũng có thể được quy đồng mẫu với các mẫu phổ biến khác ví dụ điển hình như: 80, 120, 1600,….

Để cho đơn giản và dễ dàng khi quy đồng mẫu hai phân số ta thường lấy mẫu phổ biến là BCNN của các mẫu.

2. Quy đồng mẫu nhiều phân số

Vì đa số phân số đầy đủ viết được bên dưới dạng phân số với chủng loại dương buộc phải ta tất cả quy tắc:

Muốn quy đồng mẫu những phân số với mẫu mã dương ta làm như sau:

– bước 1: tra cứu một bội chung của các mẫu (thường là BCNN) để triển khai mẫu chung

– cách 2: tra cứu thừa số phụ của mỗi mẫu (bằng giải pháp chia mẫu chung cho từng mẫu).

Xem thêm: Sách Bài Tập Tiếng Anh 8 Lưu Hoằng Trí, Bài Tập Tiếng Anh 8

– bước 3: Nhân tử và mẫu mã của mỗi phân số với thừa số phụ tương ứng

Ví dụ: Quy đồng mẫu những phân số: (frac715) và (frac136)

Bài giải:

Tìm BCNN: BCNN (15,6)=30

Tìm thừa số phụ: 30:15=2, 30:6=5

Nhân tử và chủng loại với vượt số phụ tương ứng

Vậy: (frac715=frac7.215.2=frac1430) ; (frac136=frac13.56.5=frac6530)

Dưới đấy là Hướng dẫn Giải bài 32 33 34 35 36 trang 19 20 sgk Toán 6 tập 2. Chúng ta hãy đọc kỹ đầu bài trước khi giải nhé!

Luyện tập

caodangmo.edu.vn giới thiệu với các bạn đầy đủ phương pháp giải bài bác tập phần số học tập 6 kèm bài giải cụ thể bài 32 33 34 35 36 trang 19 20 sgk toán 6 tập 2 của bài luyện tập bài § 5 Quy đồng chủng loại số các phân số trong chương III – Phân số cho chúng ta tham khảo. Nội dung chi tiết bài giải từng bài tập các bạn xem bên dưới đây:

*
Giải bài bác 32 33 34 35 36 trang 19 20 sgk Toán 6 tập 2

1. Giải bài xích 32 trang 19 sgk Toán 6 tập 2

Quy đồng mẫu các phân số:

a) (frac – 47,frac89,frac – 1021)

b) (frac52^2.3,frac72^3.11)

Bài giải:

a) Tìm BCNN của $7, 9, 21$ để gia công MSC

Do đó MSC của tía phân số là $63$

Tìm thừa số phụ của mỗi mẫu mã rồi nhân tử và mẫu mã của mỗi phân số với vượt số phụ tương xứng ta được:

Vậy: (frac – 47) =(frac – 3663), (frac89) = (frac5663), (frac – 1021) = (frac – 3663)

b) Tìm BCNN của (2^2.3,2^3.11) để gia công MSC

Do đó MSC của bố phân số là $264$

Tìm quá số phụ của mỗi mẫu mã rồi nhân tử và chủng loại của từng phân số với vượt số phụ tương xứng ta được:

Vậy: (frac52^2.3 = frac110264 ,frac72^3.11 = frac21264)

2. Giải bài 33 trang 19 sgk Toán 6 tập 2

Quy đồng mẫu những phân số:

a) (frac3 – 20,frac – 11 – 30,frac715)

b) (frac – 6 – 35,frac27 – 180)

Bài giải:

a) Đổi đầy đủ phân số gồm mẫu âm thành phần đa phân số gồm mẫu dương rồi rút gọn gàng phân số chưa tối giản.

Tìm BCNN của $20, 30, 15$ để làm MSC

Do đó MSC của ba phân số là $60$

Tìm quá số phụ của mỗi mẫu mã rồi nhân tử và chủng loại của từng phân số với thừa số phụ khớp ứng ta được:

Vậy: (frac3 – 20 = frac – 960,frac – 11 – 30 = frac2260,frac715 =frac2860)

b) Đổi phần đông phân số bao gồm mẫu âm thành đông đảo phân số có mẫu dương rồi rút gọn gàng phân số chưa về tối giản ( (frac27 – 180 = frac – 320) )

Tìm BCNN của $35, 20$ để gia công MSC

Do kia MSC của cha phân số là $140$

Tìm vượt số phụ của mỗi mẫu mã rồi nhân tử và mẫu mã của mỗi phân số với quá số phụ khớp ứng ta được:

Vậy: (frac – 6 – 35 = frac24140,frac27 – 180 = frac – 21140)

3. Giải bài bác 34 trang trăng tròn sgk Toán 6 tập 2

Quy đồng mẫu các phân số:

a) (frac – 55,frac87)

b) (3,frac – 35,frac – 56)

c) (frac – 97,frac – 1915, – 1)

Bài giải:

a) vì (frac – 55 = – 1) buộc phải (frac – 55 = frac – 77)

b) Vì (3 = frac 31 = frac3.301.30 = frac9030)

Nên áp dụng công thức quy đồng mẫu số 3 phân số ta có:

(3 = frac31 = frac3.301.30 = frac9030,frac – 35 = frac – 3.65.6 = frac – 1830,frac – 56 = frac – 5.56.5 = frac – 2530)

c) Làm tựa như như câu b) ta có:

(frac – 97 = frac – 9.157.15 = frac – 135105;frac – 1915 = frac – 19.715.7 = frac – 133105, – 1 = frac – 105105)

4. Giải bài 35 trang đôi mươi sgk Toán 6 tập 2

Rút gọn rồi quy đồng mẫu các phân số:

a) (frac – 1590;frac120600;frac – 75150)

b) (frac54 – 90;frac – 180288;frac60 – 135)

Bài giải:

a) Rút gọn:

(frac – 1590 = – frac16;frac120600 = frac15;frac – 75150 = frac – 12)

$BCNN (6,5,2) =30$

Do đó:

(eginarraylfrac – 1590 = – frac16 = – frac1.56.5 = frac – 530\frac120600 = frac15 = frac1.65.6 = frac630\frac – 75150 = frac – 12 = frac – 1.152.15 = frac – 1530endarray)

b) Rút gọn:

(frac54 – 90 = frac – 35;frac – 180288 = frac – 58;frac60 – 135 = frac4 – 9)

$BCNN (5,8,9) = 360$

Do đó:

(eginarraylfrac54 – 90 = frac – 35 = frac( – 3).725.72 = frac – 216360\frac – 180288 = frac – 58 = frac( – 5).458.45 = frac – 225360\frac60 – 135 = frac – 49 = frac( – 4).409.40 = frac – 160360endarray)

5. Giải bài xích 36 trang trăng tròn sgk Toán 6 tập 2

Đố vui: nhị bức ảnh dưới phía trên chụp di tích nào?

*

Cho những dãy phân số sau:

(N.1 over 4,3 over 10,2 over 5, ldots ) (M.2 over 3,3 over 4,5 over 6, ldots)

(H.1 over 6,1 over 4,1 over 3, ldots ) (S.2 over 9,5 over 18,1 over 3, ldots)

(Y.1 over 20,1 over 8,1 over 5, ldots ) (A.1 over 7,5 over 14,4 over 7, ldots)

(O.1 over 20,1 over 8,1 over 5, ldots ) (I.1 over 18,2 over 9,7 over 18, ldots )

Hãy quy đồng mẫu các phân số của từng hàng rồi đoán dấn phận số thứ bốn của dãy đó; viết nó bên dưới dạng về tối giản rồi viết vần âm ở dãy đó vào ô tương xứng với phân số ấy ngơi nghỉ hình 6. Khi đó, em sẽ biết được hai địa điểm của nước ta được UNESCO thừa nhận là di sản văn hóa quả đât vào năm 1999.

Chẳng hạn, ở hàng đầu tất cả ghi chữ N, quy đồng mẫu ta được (2 over 10,3 over 10,4 over 10) yêu cầu phân số thứ tứ là (5 over 10). Nó gồm dạng tối giản (1 over 2) , vì thế ta điền chữ N vào hai ô ứng với số (1 over 2) bên trên hình 6.

Xem thêm: Tập Làm Văn Lớp 2: Viết 4-5 Câu Tả Chú Gấu Bông Lớp 2 : Viết 4

*

Bài giải:

Ta đề xuất viết tiếp vào hàng số như sau:

(N ldots ,1 over 2;) (M ldots ,11 over 12) (H ldots ,5 over 12) (S ldots ,5 over 18)

(Y ldots ,1 over 2;) (A ldots ,11 over 12) (O ldots ,5 over 12) (I ldots ,5 over 18)

*

Hai di tích được UNESCO thừa nhận là di sản văn hoá trái đất là: Hội An, Mỹ Sơn.

Bài trước:

Bài tiếp theo:

Chúc các bạn làm bài xuất sắc cùng giải bài xích tập sgk toán lớp 6 cùng với Giải bài bác 32 33 34 35 36 trang 19 20 sgk Toán 6 tập 2!