TAM QUỐC DIỄN NGHĨA: NHỮNG TRẬN ĐƠN ĐẤU KINH ĐIỂN CỦA CÁC MÃNH TƯỚNG ĐƯƠNG THỜI

     

Từ những trận trước lúc cục diện Tam Quốc hình thành như Đồng Quan, Hổ Lao Quan cho tới những trận phân định thiên hạ như quan lại Độ, Xích Bích, Di Lăng bước vào sử sách, lẫn cả về quy mô, mưu trí cũng tương tự sự dũng mãnh phi thường của các dũng tướng lịch sử một thời một thời. Tất cả đã tạo ra một thời đại anh hùng, huy hoàng thi thoảng có. 

1. Trận Hổ Lao quan – Tam anh chiến Lã Bố

Trận Hổ Lao quan tiền là trận chiến giữa Đổng Trác – Lã bố và kết hợp 18 lộ chư hầu quan liêu Đông do Viên Thiệu làm minh chủ vào năm 190. Đó là trận chiến đã tự khắc họa hình hình ảnh hào hùng của các vị tướng. Đặc biệt là trận đọ mức độ trực tiếp lừng danh giữa Lã Bố chống lại cha anh em Lưu Bị, quan tiền Vũ, Trương Phi, nói một cách khác là Tam anh chiến Lã Bố đã đi vào lịch sử, văn hóa Trung Quốc.Bạn sẽ xem: phần đông trận đánh kinh điển trong "tam quốc diễn nghĩa"

Sau khi Quan Vũ chém Hoa Hùng, quân Đổng Trác thua chạy dài. Đổng Trác đích thân dẫn 15 vạn quân tiến ra giữ Hổ Lao quan. Riêng biệt Lã cha lĩnh 3 vạn quân ra trước quan tiền ải, đóng góp một trại béo làm chi phí quân còn Đổng Trác thì đóng góp đồn trên cửa ngõ quan.

Bạn đang xem: Tam quốc diễn nghĩa: những trận đơn đấu kinh điển của các mãnh tướng đương thời


*

Đổng Trác và con rể Lý Nho trên thành nhìn xuống trận chiến chuẩn bị xảy ra.

Bên kia, Viên Thiệu họp các tướng lại bàn, cử binh tiến liền kề cửa Hổ Lao vây đánh. Tào cởi cũng dẫn quân tiếp ứng. Những chư hầu đều phải sở hữu mặt. Lã tía đem 5000 quân thiết kỵ lại khiêu chiến, làm tan quân tiền bộ của vương Khuông, thường xuyên đánh bại những danh tướng của quân hợp thể như Phương Duyệt, Mục Thuận, Vũ An Quốc…

Lã Bố, được ca tụng là “chiến thần”, gan góc khác thường.

Lã tía lại kéo quân mang lại thách đánh. Các tướng chư hầu ai nấy đều sợ hãi trước sự dũng mãnh của Lã Bố. Công Tôn Toản vác ngọn giáo dancing ra đánh Lã Bố, new được vài ba hiệp thì thua trận chạy. Lã tía thúc con ngữa xích thố sấn lại đuổi, chiến mã này chạy nhanh như bay. Lã ba gần đuổi kịp Toản thì ở mặt rìa đường, Trương Phi quát tháo lớn: “Thằng nô lệ ba họ kia chớ chạy nữa! tất cả Trương Phi fan đất yên ổn đây!” Lã ba thấy thế vứt Công Tôn Toản, chiến đấu với Trương Phi.


*

Trương Phi xuất chiến tấn công Lã Bố.

Trương Phi hăng hái cố đánh Lã Bố. Hai fan đánh nhau được rộng 50 hiệp chưa rõ mặt nào thua bên nào được. Quan lại Vũ đứng không tính thấy cụ cầm thanh long yển nguyệt đao phi ngựa đến thuộc đánh. 3 con chiến mã đứng dàn loại chữ đinh, pk được 30 hiệp nữa hai tín đồ cũng vẫn không hạ được Lã Bố. Giữ Bị bấy giờ đồng hồ cũng cầm song kiếm thúc ngựa chiến chạy vào tiến công giúp hai bạn em của mình. Cha người vây tròn đem Lã bố đánh chẳng khác gì quân đèn cù.

Lã cha cố sức kháng đỡ ko nổi, bèn nhắm giữa mặt lưu lại Bị phóng vờ một ngọn kích, Bị tránh được, cha mở góc của trận, cắp đao ngược kích, phi con ngữa chạy về. Cha người thúc ngựa chiến sấn vào, quân mã 8 xứ rất nhiều reo ầm lên, xô cả ra đánh. Quân Lã bố chạy về trên cửa ngõ Hổ Lao, tía người theo sau đuổi mãi.

3 đồng đội Lưu – quan liêu – Trương cùng Lã cha trọng trận Hổ Lao Quan. (Ảnh: Internet)

Điển cầm cố “Tam anh chiến Lã Bố” trong đái thuyết Tam Quốc diễn nghĩa được reviews là trong những câu chuyện truyền kỳ, khiến cho “chiến thần” Lã bố vang danh thiên hạ.

Thế nhưng mà không mấy bạn biết rằng, trong cuộc chiến Hổ Lao Quan, Lã bố đã nói: “Đánh nhau kịch liệt không phân thắng bại, trước trận chỉ sầu óc trước quan Vân Trường. Thanh Long Bảo Đao tỏa nắng trong sương tuyết, Chiến bào Anh Vũ cất cánh như cánh bướm”. Quan tiền Vân ngôi trường được diễn tả có khuôn phương diện đỏ như gấc, đôi mắt phượng mày tằm, râu nhiều năm hai thước, tay ráng Thanh Long Yển Nguyệt Đao cưỡi trên ngựa chiến Xích Thố, dáng vóc oai phong lẫm liệt đó đã đi sâu vào trái tim của biết bao người.


*

Quan Vũ được mệnh danh là ‘võ thánh’ trong lịch sử vẻ vang Trung Hoa. (Ảnh: Internet)

Sau trận chiến này, chư hầu 8 xứ cùng mời 3 bạn bè Lưu – quan liêu – Trương mang lại mừng công rồi sai tín đồ về trại Viên Thiệu cung cấp thông tin mừng.

2. Trận quan liêu Độ – Tào túa đại phá Viên Thiệu

Trận quan liêu Độ là trận đánh ra mắt trong lịch sử Trung Quốc vào khoảng thời gian 200 tại quan lại Độ trực thuộc bờ phái mạnh Hoàng Hà giữa Tào toá và Viên Thiệu là 2 thế lực quân sự vượt trội nhất trong thời gian tiền Tam Quốc. Tào tháo dỡ mượn danh thiên tử để chăm quyền và đã chiếm lĩnh toàn thể khu vực Trung Nguyên. Các lực lượng trái lập đều bị đè bẹp, chỉ duy Viên Thiệu là kẻ thù lớn nhất cùng đáng gờm duy nhất của Tào Tháo. Viên Thiệu chẳng đều đất rộng lớn binh cường nhưng danh vọng trong thôn hội lại rất to lớn với mẫu danh “ba đời có tác dụng Tam Công”.


*

Tào túa và Viên Thiệu, 2 lực lượng mạnh nhất thời bấy giờ.

Trận quan tiền Độ năm 220, là trận đưa ra quyết định vận mệnh của Tào toá và Viên Thiệu, cũng mở ra một thời kỳ mới. Vào nỗ lực bất đắc dĩ, Tào tháo đành cần dùng kế “lấy ít địch nhiều”, cần sử dụng 7 vạn quân tinh nhuệ để rất có thể chống cự cùng với 70 vạn đại quân của Viên Thiệu.

Chiến dịch Bạch Mã – Diên Tân

Ban đầu, với quân team đông đảo, Viên Thiệu vẫn ra tay đánh đậy đầu trước. Tháng 2 năm Kiến An thứ năm đời Hán Hiến đế (200 sau Công nguyên), Thiệu chuyển quân tới Lê Dương, không đúng đại tướng mạo Nhan Lương lấy quân đánh thành Bạch Mã, tiếp đó, không đúng tướng Văn Xú tiến tấn công Diên Tân, tuy vậy quyết chiến điểm vẫn là tại Bạch Mã. Mon Ba, lưu Diên quân không nhiều không kháng cự nổi, đưa thư cấp cho cứu Tào Tháo. Tháo lập tức tiếp viện mang đến Bạch Mã, cơ mà Tuân Du khuyên Tháo phải tiếp viện cho Diên Tân. Tháo lập tức hiểu ý Tuân Du, thi hành phương án “giương đông kích tây”, làm nên vẻ chuẩn bị vượt Hoàng Hà tấn công vào hậu phương Viên Thiệu.


*

Quan Vũ ra trận 1 đao chém chết Nhan Lương giữa chốn đông người.

Tháng 4 năm 200, Tào cởi dẫn 2 tướng Trương Liêu với Quan Vũ đi cứu Bạch Mã với cũng phân tách quân ra Diên Tân để phân tán sự để ý của Thiệu. Quả nhiên Thiệu trúng kế, tăng cường thêm quân đến Diên Tân nhưng mà không để ý Bạch Mã. Tào tháo dỡ nhân đó bất thần thúc quân đánh khỏe mạnh ở Bạch Mã, không nên Quan Vũ ra trận giết chết mãnh tướng mạo của Thiệu là Nhan Lương, giải vây thành Bạch Mã.

Tháng 5 năm 200, Tào cởi cùng quan tiền Vũ và Trương Liêu đi men theo Hoàng Hà về phía tây mang lại cứu Diên Tân. Hành quân đến nam Diên Tân thì đụng trán với quân Thiệu vừa sang sông, Viên Thiệu cùng Lưu Bị và Văn Xú sở hữu quân tới, một cuộc tiết chiến là quan trọng tránh khỏi. Khi đó quân Tào sống trên gò cao, quân Thiệu tiến công tới. Tiêu binh báo cáo: “Khoảng năm trăm kỵ binh của Thiệu vẫn tới“. Lát sau lại báo: “Kỵ binh đã những lên, cỗ binh thì đếm không xuể“. Tào toá bảo: “Không cần report nữa“. Tức thời lệnh cho quân sĩ tháo yên ổn ngựa, nghỉ ngơi tại chỗ. Các tướng ngớ ra, nói quân địch đông quá, xin đến vận đưa đồ quân trang quân dụng về doanh trại trước rồi hãy đánh.

Xem thêm: 75 Độ F Bằng Bao Nhiêu Độ C (°F To °C), Chuyển Đổi Độ F Sang Độ C


Chỉ Tuân Du là phát âm ý Tào Tháo, vừa cười cợt vừa bảo: “Đó là mồi dử, chuyển đi làm gì?” dỡ cũng cười, rất là tự tin. Lát sau, Văn Xú thuộc Lưu Bị (khi đó sẽ theo Viên Thiệu) dẫn năm ngàn quân ào tới. Những tướng hỏi: “Bây giờ đồng hồ lên con ngữa được chưa?” – Tào cởi bảo không vội. Trái nhiên, kỵ binh Văn Xú cùng Lưu Bị thấy đồ vật quân dụng ngổn ngang, tức thì xuống con ngữa tranh nhau cướp. Hôm nay Tháo bắt đầu lệnh đến đốt pháo hiệu, chiêng trống rầm trời, 600 thiết kỵ của tháo từ trên đống cao tiến công xuống, quân Thiệu tan vỡ.

Chiến sự quan lại Độ

Sau vài mon ngưng ngủ điều quân, 2 bên tái chiến trong trận sống mái ở quan liêu Độ ngay từ tháng 8 năm đó, kéo dài ra hơn 100 ngày. Bị lose và mất nhị tướng, Viên Thiệu điều đại quân đến Dương Vũ, phía tây-bắc Trung Mâu, men theo đồi cát dọc bờ sông, dựng vài chục doanh trại kéo dãn dài từ đông qua tây, định thực thi hai cánh bao vây quân Tào rồi tiêu diệt.

Tào túa không lui binh, cũng phân tách quân làm những nhóm chống cự, nhưng bởi vì ít quân hơn nhiều bắt buộc không đủ phân ra những vị trí gồm địch. Viên Thiệu sở hữu quân thoát ra khỏi luỹ, giao chiến với quân Tào. Quân Tào chiến bại trận buộc phải lùi lại mấy lần. Tào Tháo sai bảo tướng sĩ cố làm tiếp trận địa, quân thù khiêu chiến nhiều lần tuy thế không ra đánh.


Viên Thiệu cùng với lực lượng áp đảo, hôm mai khiêu chiến Tào Tháo.

Viên Thiệu bèn bày trận trên hàng núi đất, dựng những chòi gỗ, đứng trên đó bắn xuống doanh trại quân Tào. Quân Tào mỗi người phải cần sử dụng thuẫn gỗ bít đỡ thương hiệu bắn. Tiếp đến Tào Tháo sử dụng xe bắn đá, có sức mạnh bắn mọi viên đá mười mấy cân cất cánh ra xa ngoài tía trăm mét, phá nát các chòi mộc của địch.

Viên Thiệu lại cho quân đào những địa đạo vào doanh trại quân Tào. Ông phát hiện nay bèn không đúng quân đào con đường hầm theo chiều ngang ở phục sẵn, hễ quân Viên đến thì bắn chết. Phía hai bên giữ nhau lâu ngày, Tào Tháo sắp đến hết lương, hy vọng rút lui, bèn hỏi chủ ý Tuân Úc đã trấn thủ hứa Xương. Tuân Úc viết thư trả lời, khuyên nhủ Tào Tháo kiên cường giữ, khăng khăng không được rút lui, còn nếu như không hậu quả sẽ khá xấu.

Ông viết: “Tuy nay hoa màu trong quân team khiếm khuyết, nhưng không bằng tình trạng khiếm khuyết lương thực nhị quân Sở với Hán pk tại Huỳnh Dương với Thành Cao. Hiện giờ Lưu Bang và Hạng Võ không có bất kì ai chịu tháo lui cả. Vị kẻ như thế nào rút lui trước thì kẻ đó sẽ ảnh hưởng thiệt sợ to. Ni ngài với một chiến binh yếu yếu hơn, nhưng mà đã phân chia ranh duy trì đất, cố lấy yết hầu của đối phương để chúng chẳng thể tiến lên được. Tình trạng đó đã kéo dài nửa năm rồi, vậy một khi tình hình diễn biến đến mức thuộc cực, thì vớ nhiên sẽ sở hữu được biến động. Đến chừng đó, bọn họ sẽ sử dụng kỵ binh tập kích, chắc chắn rằng sẽ giành được thành công thôi”. Tào tháo dỡ nghe theo, lệnh cho các tướng sĩ cố gắng sức giữ cố trận.


Đánh lâu ngày không hạ được, Viên Thiệu chưa nghĩ ra kế như thế nào khác. Nội bộ của Viên Thiệu lại bộc lộ sự mâu thuẫn. Thiệu sai Thuần Vu Quỳnh mang trong mình một vạn quân đi về nhận lương nhằm chở có mặt trận. Mưu sĩ hứa hẹn Du hiến kế đến Viên Thiệu khiến cho ông ta nhân thời gian Hứa Đô bảo vệ lỏng lẻo, phái một cánh binh đi vòng qua quan liêu Độ tập kích hứa hẹn Đô. Viên Thiệu ko nghe. Đúng thời gian đó hẹn Du có fan nhà bị tội vào ngục, xin Viên Thiệu tha ko được phải bất mãn, bỏ sang hàng Tào Tháo. Hứa hẹn Du bất mãn cũng có thể có phần do là vì nhắc nhở Viên Thiệu tránh việc sử dụng Thuần Vu Quỳnh là tín đồ nóng tính, nghiện rượu. Viên Thiệu đa nghi, thiếu tín nhiệm Hứa Du.

Được tin báo của hứa hẹn Du về bài toán Thuần Vu Quỳnh, Tào tháo đích thân sở hữu 5.000 quân mã đuổi mang lại kho lương của Viên Thiệu sống Ô Sào. Đang đêm, quân Tào bất ngờ tập kích, Nhạc Tiến chém chết Quỳnh. Tào dỡ đốt sạch sẽ kho lương của Viên Thiệu. Trong rộng 1 vạn quân của Quỳnh thì hơn 1.000 bị giết, số còn lại đầu hàng. Tào túa sai giảm hết mũi xác chết, lưỡi của bò ngựa giao mang lại quân đầu hàng mang đến doanh trại Viên Thiệu nhằm uy ức hiếp tinh thần, làm nhụt ý chí quân địch.


Tào túa đốt cháy kho lương lớn số 1 của Viên Thiệu tại Ô Sào, bằng lòng xoay gửi 180 độ viên diện trận chiến.

Viên Thiệu thấy lửa cháy tự xa, đọc tin Ô Sào bị đánh, một phương diện điều quân cứu vãn Quỳnh, ngoài ra sai Trương Cáp, Cao Lãm đi giật doanh trại Tào. Mà lại Tào tháo dỡ đã bố trí quân phòng bị trước, đúng thật dự liệu của Cáp và Lãm. Cáp cùng Lãm không hạ được trại Tào, lại nghe tin Tào Tháo phá vỡ Ô Sào trở về, bèn ra quyết định đầu hàng Tào.

Viên Thiệu liên tiếp nghe tin chiến bại trận, kho lương bị mất, tướng sĩ náo loạn, kéo nhau quăng quật chạy. Tào cởi thừa cơ dẫn quân tập kích khiến cho quân Thiệu thua trận tan nát. Thiệu hốt hoảng, cùng con là Viên Đàm dẫn 800 quân kỵ chạy một mạch, qua sông Hoàng Hà new dám tạm dừng nghỉ.


Tào túa đứng trước chiêu tập của Viên Thiệu nhắc lại cuộc chiến giữa song bên, ko ngừng ca tụng Thiệu.

Trận quan liêu Độ ghi lại sự suy yếu và từ kia đi tới chấm dứt hoàn toàn quyền lực của tập sum họp Thiệu, mở đường mang lại Tào Tháo thống trị cả miền bắc Trung Quốc, chiếm nạm thượng phong trong cục diện “quần hùng tranh thực” lúc đó.

Viên Thiệu sau thường xuyên thất bại làm việc Thương Đình, hai năm sau thì mất. 3 người con của Viên Thiệu là Viên Thượng, Viên Hy, Viên Đàm tranh giành quyền lực đánh nhau, thứu tự bị Tào toá tiêu diệt. Trận quan liêu Độ còn cho biết tài năng quân sự hoàn hảo và tuyệt vời nhất của Tào túa và sự yếu yếu về khả năng lãnh đạo và quân sự chiến lược của Viên Thiệu. Đồng thời, nó để lại bài học lớn về lấy ít kháng đông, rước yếu chiến thắng mạnh.

Sách Tam Quốc Chí, Ngụy Vũ Đế phiên bản kỷ chép:

Đời vua hoàn Đế, sao Hoàng tinh mọc sáng thân ranh giới nhị nước Tống, Sở. Ân Quỳ, một bên thiên văn ở khu đất Liêu Đông đoán rằng: năm mươi năm về sau tất sẽ có Chân Nhân khởi nghiệp trên vùng Lương Bái, sức mạnh như sấm sét. Trái nhiên đúng 50 năm, thì Tào phá Viên Thiệu, thế to chẳng ai bằng“.

Xem thêm: Tóm Tắt & Review Sách Đừng Cười Để Vừa Lòng Người ", Review Đừng Cười Để Vừa Lòng Người


Các cố lão trong vùng nghe tiếng Tào toá đại phá Viên Thiệu, mang rượu tột đỉnh núi chúc mừng túa và kể về lời tiên tri từ thời điểm cách đó 50 năm về trước, giờ sẽ ứng nghiệm, bóc hết sức vui.

Vậy là thuận theo sự cốt truyện của bánh xe kế hoạch sử, của thời thế, Tào cởi sẽ vươn lên là một ngôi sao nổi lên giữa bầu trời đêm như một định mệnh đã làm được dự báo từ trước. Việc Viên Thiệu không lấy được thiên hạ mà lại là Tào tháo âu cũng có thể có lý vị của nó!