Nhận xét nào sau đây không

     

A. Biên độ xấp xỉ cưỡng bức đạt cực đại khi tần số của lực chống bức bởi tần số giao động riêng của vật




Bạn đang xem: Nhận xét nào sau đây không

*
Giải vày Vietjack

Đặt điện áp xoay chiều u=U0cosωtV(với U0 cùng ω) không đổi vào nhị đầu đoạn mạch chỉ đựng tụ điện gồm điện dung C. Cường độ loại điện hiệu dụng qua tụ năng lượng điện là


Đặt năng lượng điện áp u = U0cos(100πt + π6) (V) vào hai đầu đoạn mạch mắc tiếp liền gồm điện trở thuần, cuộn cảm thuần cùng tụ năng lượng điện thì cường độ mẫu điện qua mạch là i = I0cos(100πt +π6) (A). Hệ số hiệu suất của đoạn mạch bằng


Một mạch giao động điện từ LC bao gồm cuộn dây thuần cảm bao gồm độ từ cảm ko đổi và tụ điện gồm điện dung thay đổi được. Điện trở của dây dẫn không xứng đáng kể với trong mạch có xấp xỉ điện trường đoản cú riêng. Khi năng lượng điện dung có giá trị C1 thì tần số giao động riêng của mạch là f1. Khi điện dung có mức giá trị C2 = 4/9 C1 thì tần số xấp xỉ điện từ riêng rẽ trong mạch là


Ở mặt nước tất cả hai nguồn phối kết hợp A, B giao động theo phương trực tiếp đứng cùng với phương trình uA= uB = 4cos(ωt) (mm). Tốc độ truyền sóng cùng biên độ sóng không thay đổi khi sóng truyền đi. Bộ phận M ở khía cạnh nước thuộc vân giao thoa cực tiểu bao gồm biên độ dao động là


Tại khía cạnh nước gồm hai mối cung cấp sóng phối hợp S1, S2 cách nhau 12 cm, xấp xỉ đồng trộn nhau với tần số đôi mươi Hz. Điểm M phương pháp S1, S2 lần lượt 4,2 centimet và 9 cm. Biết tốc độ truyền sóng xung quanh nước là 32 cm/s. Để M trực thuộc vân cực tiểu thì phải di chuyển S2 theo phương S1S2 ra xa S1 một khoảng tối thiểu bằng


Đặt điện áp u = U0cosωt V vào nhị đầu đoạn mạch RLC nối tiếp, cuộn dây thuần cảm tất cả độ từ cảm thay đổi được. Lúc L = L0 hoặc L = 3L0 thì điện áp hiệu dụng nhị đầu tụ điện đều nhau và bởi UC. Khi L = 2L0 hoặc L = 6L0 thì năng lượng điện áp hiệu dụng nhì đầu cuộn cảm cân nhau và bởi UL. Tỉ số ULUCbằng


Một vật giao động điều hòa trên trục Ox với biên độ A = 4 centimet và chu kì T = 2s. Chọn gốc thời gian là dịp vật đi qua vị trí có li độ x = 2 centimet theo chiều dương. Phương trình xê dịch của trang bị là




Xem thêm: Cuộc Thi Đồng Nai Quê Hương Em, Đồng Nai Quê Hương Em

Một sợi dây bọn hồi AB tất cả chiều lâu năm 15 centimet và hai đầu cụ định. Khi chưa xuất hiện sóng thì M với N là hai thành phần trên dây với AM = 1,5 centimet và BN = 8,5 cm. Khi tạo thành sóng dừng thì quan gần kề thấy trên dây gồm 5 bụng sóng và bề rộng của bụng là 4 cm. Khoảng cách lớn tốt nhất giữa hai thành phần M, N dao động bằng


Một nhỏ lắc lò xo giao động điều hòa cùng với tần số 3 Hz. Động năng của bé lắc phát triển thành thiên theo thời gian với tần số


Trong thí nghiệm I-âng về giao bôi ánh sáng, mối cung cấp sáng gồm những bức xạ đơn sắc có bước sóng theo thứ tự là λ1 = 720 nm, λ2 = 540 nm, λ3 = 432 nm cùng λ4 = 360 nm. Trên điểm M vào vùng giao bôi trên màn mà lại hiệu khoảng cách đến nhì khe bởi 1,08 µm có vân sáng


Một nhỏ lắc đơn xấp xỉ điều hòa với chu kì T = 4 s, thời gian ngắn độc nhất vô nhị để nhỏ lắc đi trường đoản cú vị trí cân bằng đến địa điểm biên là


Con lắc lò xo giao động điều hòa với biên độ A = 10 cm. Khi trải qua li độ x = 5 cm thì vật gồm động năng bằng 0,3 J. Độ cứng của lốc xoáy là


Một máy trở thành áp lý tưởng bao gồm cuộn sơ cấp cho được mắc vào năng lượng điện áp chuyển phiên chiều có mức giá trị hiệu dụng U không thay đổi thì tỉ số năng lượng điện áp hiệu dụng ở nhị đầu cuộn sơ cấp và thứ cấp để hở là k. Ví như từ máy biến chuyển áp lúc đầu đồng thời sút 2x vòng dây sinh sống cuộn sơ cấp và 3x vòng dây ngơi nghỉ cuộn thứ cấp thì tỉ số năng lượng điện áp hiệu dụng ở nhị đầu cuộn sơ cấp và thứ cấp để hở vẫn bởi k. Giả dụ từ máy đổi thay áp thuở đầu đồng thời tăng y vòng dây hoặc đồng thời bớt z vòng dây nghỉ ngơi cả cuộn sơ cấp và thứ cấp cho thì năng lượng điện áp hiệu dụng ở hai đầu cuộn thứ cấp cho để hở đều đổi khác một lượng bởi 0,1U. Tỷ số yzlà


Đặt vào hai đầu đoạn mạch bao gồm điện trở thuần R mắc tiếp liền với tụ điện bao gồm điện dung C một năng lượng điện áp chuyển phiên chiều u = U2cos2πft (V) (trong đó U không đổi, tần số f thay đổi được). Khi tần số của điện áp bằng 60 Hz thì năng suất của đoạn mạch là 156,6 W. Điều chỉnh tần số bằng 30 Hz thì hiệu suất đoạn mạch là 52,2 W. Lúc tần số của điện áp bằng trăng tròn Hz thì công suất đoạn mạch gần quý giá nào nhất sau đây?




Xem thêm: Cái Gì Của Chồng Mà Vợ Thích Cầm Nhất (Không Nghĩ Lung Tung)?Đáp Án:

*

Tầng 2, số bên 541 Vũ Tông Phan, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, Việt Nam