NHÀ MINH ĐỔI QUỐC HIỆU NƯỚC TA THÀNH

     
toàn bộ Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

Nhà Minh sẽ đổi Quốc hiệu của việt nam thành quận của trung quốc đó là quận gì?

A. Quận Cửu Châu.

Bạn đang xem: Nhà minh đổi quốc hiệu nước ta thành

B. Quận Nhật Nam.

C. Quận Giao Chỉ.

D. Quận hòa hợp Phố.


*

*

Câu 35: Ý nào dưới đây không phải cơ chế cai trị ở trong nhà Minh đối với nhân dân ta?

A. Xóa vứt quốc hiệu nước ta, biến thành quận Giao chỉ xác nhập vào Trung Quốc.

B. Giữ nguyên cỗ máy chính quyền và chế độ cai trị như thời bên Hồ.

C. Thi hành chính sách đồng hóa và bóc tách lột nhân dân ta. Cưỡng bách nhân dân ta đề xuất bỏ phong tục tập tiệm của mình.

D. Đặt ra hàng trăm ngàn thứ thuế, bắt thanh nữ và trẻ em sang china làm nô tì.

mọi fan giúp mình nha cảm ơn

 


ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP GIỮA KÌ II

MÔN SỬ 7

 

 

Câu 1: Trình bày chính sách cai trị của nhà Minh.

Gợi ý trả lời:

- Xoá bỏ quốc hiệu của nước ta, đổi thành quận Giao Chỉ sáp nhập vào Trung Quốc.

- Thi hành chế độ đồng hoá và bóc lột dân chúng tàn bạo.

- Đặt ra hàng ngàn thứ thuế nặng nề, bắt phụ nữ và trẻ em về china làm nô tì.

- Thiêu hủy phần lớn sách quý của nước ta và có về Trung Quốc.

Câu 2:Tình hình kinh tế thời Lê sơ có gì giống và khác với thời Lý – Trần?

Gợi ý trả lời:

*Giống Nhau: Nông nghiệp:

+ Thực hiện chính sách khai khẩn mở rộng diện tích trồng trọt.

+Chăm lo đắp đê phòng lụt, đào vét kênh mương chuyển nước vào ruộng.

Xem thêm: Trong Các Hiện Tượng Nào Dưới Đây Là Hiện Tượng Vật Lý ? Hiên Tượng Nào Sau Đây Là Hiện Tượng Vật Lý A

+ Cấm diết hại trâu bò để bảo vệ sức kéo mang lại nông nghiệp.

- Thủ công nghiệp phát triển nghề thủ công cổ truyền. Yêu mến nghiệp: Mở chợ, mở cửa biển buôn bán với người nước ngoài.

* Khác nhau:

- Thời Lý – Trần:

+ Thời Lý, tổ chức Lễ cày tịch điền. Thời Trần, vua cho vương hầu, công chúa, phò mã lập điền trang

-Thời Lê sơ:

+ Thực hiện phép quân điền. Các xưởng thủ công vì chưng nhà nước quản lý gọi là Cục bách tác.

+ Khuyến khích lập chợ mới và họp chợ. ->Thời Lê sơ, ghê tế phát triển mạnh mẽ hơn.

Câu 3 : Nhận xét về việc Lê Lợi ý kiến đề xuất tạm hoà với quân Minh vào ngày hè năm 1423?

Gợi ý trả lời:

- Trong quy trình tiến độ đầu cuộc khởi nghĩa, quân ta gặp gỡ rất các khó khăn, gian khổ, trong khi đó kẻ thù lại rất mạnh. Nếu như cứ tiếp tục tuyên chiến đối đầu và cạnh tranh ta đã chịu nhiều tổn thất.

- vày vậy Lê Lợi phải đề xuất tạm hoà hoãn với quân địch để bảo toàn lực lượng, tranh thủ thời gian hoà hoãn nhằm củng nỗ lực và phát triển thế lực của mình.

Câu 4 : Trình bày đa số biện pháp phát triển nông nghiệp của nhà Lê sơ.

Gợi ý trả lời:

- Vua Lê đến hơn 2/3 quân sĩ quê làm ruộng, số còn lại luân chuyển về quê sản xuất.

- Nhà Lê kêu gọi quần chúng phiêu tán trở về quê làm ruộng.

- Đặt một số chức chuyên lo về nông nghiệp: Khuyến nông sứ, Hà đê sứ, Đồn điền sứ.

- Lập phép quân điền, cấm giết trâu bò bừa bãi, cấm điều động dân phu trong vụ mùa cấy, gặt.

Câu 5 : Chỉ ra sự khác biệt giữa tình hình phát triển nông nghiệp của Đàng vào và Đàng ngoài?

Gợi ý trả lời:

* Điều kiện tự nhiên:

+ Đàng trong đất đai màu mỡ, thuận lợi đến phát triển nông nghiệp rộng Đàng Ngoài.

* Chính sách của nhà nước:

- Ở Đàng Ngoài: 

+ bởi vì chiến tranh liên miên, nhà nước Lê-Trịnh ít vồ cập đến nền ghê tế nông nghiệp.

+ Thiên tai mất mùa, tình trạng đói kém liên tiếp sảy ra, ruộng đất bị bỏ hoang hoặc bị cường hào chiếm đoạt.

+ bên cạnh đó là chế độ sơn thuế, binh dịch nặng nề khiến nền khiếp tế nông nghiệp không có điều kiện phát triển.

- Ở Đàng Trong: Chúa Nguyễn khuyến khích quần chúng khai hoang, mở rộng diện tích đất canh tác, phát triển sản xuất bắt buộc năng suất tăng cao.

Câu 6 : Phân tích vì sao thắng lợi của cuộc khởi nghĩa Lam đánh (1418-1427).

Gợi ý trả lời:

- quần chúng ta gồm lòng yêu thương nước nồng nàn, ý chí bất khuất, quyết chổ chính giữa giành tự do tự vày cho đất nước.

- toàn bộ các tầng lớp quần chúng. # ko biệt lập già trẻ, nam nữ, những thành phần dân tộc đều kết hợp đánh giặc, hăng hái tham gia cuộc khởi nghĩa.

Xem thêm: Tính Chất Vật Lý Của Lưu Huỳnh Là Gì? Tính Chất Vật Lí, Tính Chất Hóa Học

- Nhờ mặt đường lối chiến lược, giải pháp đúng đắn, sáng chế của bộ tham mưu, cầm đầu là Lê Lợi, Nguyễn Trãi.