Nêu kết luận sự nở vì nhiệt của chất lỏng

     
toàn bộ Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

kết luận về sự co giãn vi nhiệt của những chất rắn lỏng khí. đối chiếu sự giãn nở vì nhiệt của các chất rắn lỏng khí


*

*

nêu kết luận sự nở vị nhiệt của chất khí . So sánh sự nở bởi vì nhiệt của hóa học rắn , hóa học lỏng , hóa học khí .

Bạn đang xem: Nêu kết luận sự nở vì nhiệt của chất lỏng


Chất khí nở ra khi nống lên, thu hẹp khi rét mướt đi. Những chất khí khác biệt nở vì nhiệt tương tự nhau

Só sánh sự nỏ vì nhiệt của chất rắn, chất lỏng, hóa học khi:

Chất khí nở vày nhiệt những nhất, chất rắn nở vày nhiệt ít nhất. Hóa học khí nở bởi nhiệt nhiều hơn thế chất rắn


Chất khí nở ra khi nóng dần lên co lại khi lạnh đi .Các hóa học khí khác biệt thì nở về nhiều giống nhau.Châ khí nở nhiều nhất đến chất lỏng đến chất rắn

 


1,a,nêu các kết luận về sự nở vị nhiệt của hóa học khí B, sự nở bởi nhiệt của chất khí bao gồm gì không giống so với sự nở vị nhiệt của chất rắn và lỏng2,a, nguyên nhân khi đun nước sôi ta không nên đổ nước đầy ấm.B,tại sao không khí nóng khối lượng nhẹ hơn không khí lạnh


C âu 1

a,

Chất khí nở ra lúc nóng len co lai lúc lạnh đi những chất khí không giống nhau thì nở về nhiệt tương đương nhau.

b

a. đối chiếu sự nở vì nhiệt của chất rắn, chất lỏng và hóa học khí:

* giống nhau: những chất gần như nở ra thì nóng dần lên và co lại thì rét đi. 

* khác nhau:

- chất khí: những chất không giống nhau nở vị nhiệt giống nhau.

- chất rắn, lỏng: những chất khác nhau nở vì chưng nhiệt khác nhau.

- hóa học khí: nở vì nhiệt nhiều hơn chất lỏng, nhiều hơn chất rắn.

Câu 2 

a, vì chưng khi nấu ăn nước, nước trong ấm sẽ nở ra, đến một thời điểm nước đang vượt vượt thể tích của nóng (vì chất lỏng nở vì chưng nhiệt nhiều hơn chất rắn, nước nở ra cấp tốc hơn ấm), làm nước tràn ra ngoài.

b, Các chất phần đông nở ra khi nóng lên và co hẹp khi giá buốt đi, lúc nóng thì bầu không khí nở ra làm trọng lượng riêng biệt giảm, còn lúc lạnh, không khí co hẹp làm trọng lượng riêng rẽ tăng. Vì chưng vậy, không khí nóng khối lượng nhẹ hơn không khí lạnh.

 


Đúng 1
comment (0)

a) Nêu các tóm lại về sự nở bởi nhiệt của hóa học rắn 

b) trong số chất rắn lỏng khí chất nào nở vì chưng nhiệt nhiều nhất , hóa học nào nở vì nhiệt ít nhất 


Lớp 0 Ngữ văn
5
0
Gửi hủy

chất rắn nở ra khi nóng dần lên và thu hẹp khi rét đi

chất khí nở những nhất rắn không nhiều nhất

cho hỏi tất cả đúng ko


Đúng 0

bình luận (0)

các kết luận về nở bởi vì nhiệt của chất rắn nha bạn

 


Đúng 0
phản hồi (0)

mà đây câu hỏi lớp mấy


Đúng 0
comment (1)

? nêu tóm lại sự nở vì nhiệt của hóa học rắn

? nêu tóm lại sự nở vày nhiệt của chất lỏng 

? nêu kết luận sự nở vày nhiệt của hóa học khí


Lớp 6 trang bị lý
6
0
Gửi hủy

_Các chất rắn, lỏng nở vì nhiệt không giống nhau._Các hóa học khí khác biệt nở vị nhiệt tương đương nhau._Chất khí nở vì nhiệt nhiều hơn chất lỏng, chất lỏng nở vì nhiệt nhiều hơn chất rắn._Các hóa học rắn, lỏng, khí nở ra lúc nóng lên, co lại khi lạnh đi.


Đúng 0

bình luận (0)

bn nói theo cách khác cụ thể đc ko


Đúng 0
comment (0)

- những chất rắn, lỏng, khí nở ra khi nóng dần lên và co hẹp khi rét mướt đi.

- những chất rắn, lỏng không giống nhau thì nở bởi vì nhiệt không giống nhau.

- các chất khí không giống nhau nỏ vì nhiệt giống nhau.


Đúng 0
comment (0)

Hãy so sánh về việc dãn nở do nhiệt của các chất Rắn,lỏng, khí?


Lớp 6 đồ dùng lý
5
0
Gửi bỏ

- giống như nhau: các chất rắn, lỏng, khí hồ hết nở ra khi nóng lên và co hẹp khi lạnh lẽo đi

- không giống nhau: các chất rắn, lỏng không giống nhau thì nở vì nhiệt khác nhau

Các hóa học khí khác biệt nở vị nhiệt tương tự nhau

- chất khí nở vày nhiệt nhiều hơn chất lỏng, hóa học lỏng nở vị nhiệt nhiều hơn thế chất rắn


Đúng 2

comment (0)

Trong các chất rắn lỏng khí thì chất rắn giản nở bởi nhiệt ít nhất 

còn chất khí giản nở do nhiệt nhiều nhất


Đúng 0
comment (0)

https://caodangmo.edu.vn/hoi-dap/tim-kiem?id=35568&q=So%20s%C3%A1nh%20s%E1%BB%B1%20d%C3%A3n%20n%E1%BB%9F%20v%C3%AC%20nhi%E1%BB%87t%20c%E1%BB%A7a%20ch%E1%BA%A5t%20r%E1%BA%AFn%2C%20l%E1%BB%8Fng%2C%20kh%C3%AD%20%3F

bn tham khảo trang kia nha


Đúng 0
phản hồi (0)

Khi nói về sự việc dãn nở vày nhiệt của các chất, câu tóm lại nào tiếp sau đây không đúng?

 A.

Các chất rắn khác biệt nở vì nhiệt không giống nhau

 B.

Xem thêm: Câu Hỏi Tiếng Anh Về Gia Đình ", 10 Phút Học Tiếng Anh Hỏi Và Trả Lời Về Gia Đình

Hầu hết các chất nở ra khi nóng lên

 C.

Các hóa học khí khác biệt nở vị nhiệt khác nhau

 D.

Các hóa học lỏng khác nhau nở vì chưng nhiệt không giống nhau


Lớp 6 đồ dùng lý
1
0
Gửi hủy

C


Đúng 1

bình luận (0)

Phát biểu tóm lại về sự nở vị nhiệt của cha chất: rắn, lỏng, khí. So sánh tài năng nở bởi vì nhiệt của chúng


Lớp 6 thứ lý Chương II- Nhiệt học tập
2
0
Gửi bỏ

Sự nở bởi nhiệt của các chất: các hóa học rắn, lỏng với khí nở ra khi nóng lên, co lại khi rét đi. 

So sánh kỹ năng nở bởi vì nhiệt của 3 chất rắn, lỏng và khí là:

- hóa học khí nở bởi vì nhiệt nhiều hơn thế chất rắn và chất lỏng

- hóa học lỏng nở vì nhiệt nhiều hơn nữa chất rắn.


Đúng 3

comment (0)

chất khí nở bởi vì nhiệt nhiều hơn nữa chất lỏng , chất lỏng vì chưng nhiệt nở nhiều hơn nữa chất rắn

-so sánh:

+giống: 3 hóa học rắn lỏng khí nở khi nóng lên co lại lúc lạnh

+khác: - hóa học khí nở nhiều hơn chất lỏng , chất lỏng nở bởi nhiệt nhiều hơn thế chất rắn

- các chất rắn cùng lỏng khác nhau nở bởi nhiệt khác biệt còn những chất khí không giống nhau nở vị nhiệt tương tự nhau


Đúng 1
phản hồi (0)

Phát biểu kết luận về sự nở vày nhiệt của bố chất: rắn, lỏng, khí. So sánh tài năng nở vày nhiệt của chúng


Lớp 6 đồ dùng lý Chương II- Nhiệt học
3
0
Gửi diệt

Sự nở vì nhiệt của những chất: các hóa học rắn, lỏng với khí nở ra khi nóng lên, co hẹp khi giá đi. 

So sánh kĩ năng nở vì nhiệt của 3 hóa học rắn, lỏng và khí là:

- chất khí nở bởi vì nhiệt nhiều hơn thế chất rắn và chất lỏng

- hóa học lỏng nở vì chưng nhiệt nhiều hơn thế nữa chất rắn.


Đúng 2

comment (0)

chất khí nở vì chưng nhiệt nhiều hơn chất lỏng , chất lỏng do nhiệt nở nhiều hơn nữa chất rắn.

-so sánh:

+giống: 3 hóa học rắn lỏng khí nở khi nóng dần lên co lại lúc lạnh.

+khác: - hóa học khí nở nhiều hơn chất lỏng , hóa học lỏng nở vì chưng nhiệt nhiều hơn thế chất rắn.

- các chất rắn và lỏng không giống nhau nở do nhiệt không giống nhau còn những chất khí không giống nhau nở vị nhiệt giống như nhau.


Đúng 0
comment (0)

-so sánh:

+giống: 3 hóa học rắn lỏng khí nở khi nóng dần lên co lại lúc lạnh

+khác: - hóa học khí nở nhiều hơn thế nữa chất lỏng , chất lỏng nở bởi nhiệt nhiều hơn thế chất rắn

- các chất rắn với lỏng khác nhau nở vì chưng nhiệt không giống nhau còn những chất khí không giống nhau nở bởi nhiệt tương tự nhau


Đúng 0
phản hồi (0)

a) nêu tóm lại về sự nở vày nhiệt của chất rắn

b) đối chiếu sự khác nhau về sự nở vày nhiệt của chất rắn và chất khí. 

Vật lí nha! ^Δ^


Lớp 6 Toán
4
0
Gửi hủy

Chất rắn nở ra khi nóng dần lên co lại khi lạnh đi

Chất khí dễ nở vị nhiệt hơn chất rắn

K MÌNH NHÉ


Đúng 0

phản hồi (0)

a) Kết luận: hóa học rắn nở ra khi nóng dần lên và co lại khi giá đi

- không giống nhau: 

+ các chất rắn không giống nhau nở ra bởi vì nhiệt cũng khác nhau.

Xem thêm: Hãy Biến Tôi Thành Đứa Trẻ Hư Hỏng, Ghim Trên Đam Mỹ

+ các chất khí khác nhau nở ra bởi nhiệt tương tự nhau.


Đúng 0
bình luận (0)

a,chất rắn nở ra lúc nóng lên,co lại lúc lạnh đi

các hóa học rắn không giống nhau nở vày nhiệt không giống nhau

b,chất rắn không giống nhau nở vị nhiệt không giống nhau

chất khí khác biệt nở vị nhiệt không giống nhau

chất khí nở nhiều hơn thế chất rắn


Đúng 0
comment (0)
olm.vn hoặc hdtho
caodangmo.edu.vn