MỘT XE MÁY ĐI TỪ A LÚC 8 GIỜ 37 PHÚT

     
Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1

Bạn vẫn xem: Một xe lắp thêm đi tự a lúc 8 giờ 37 phút




Bạn đang xem: Một xe máy đi từ a lúc 8 giờ 37 phút

*

Một xe đồ vật đi từ A thời điểm 8 giờ đồng hồ 37 phút với gia tốc 36km/giờ .Đến 11 giờ đồng hồ 7 phút một ô tô cũng chạy từ bỏ A đi theo xe vật dụng với gia tốc 54km/giờ .Hỏi xe hơi đi kịp xe pháo máy dịp mấy giờ đồng hồ ?




Xem thêm: Biểu Thức Đúng Của Lực Hướng Tâm Tác Dụng Vào Vật:, Lực Hướng Tâm

*

Thời gian xe đồ vật đi trước xe hơi là

11 giờ đồng hồ 7 phút - 8 giờ đồng hồ 37 phút = 2 tiếng đồng hồ 30 phút

= 2,5 giờ

Quãng con đường xe vật dụng đi trước ô tô là

36 x 2,5 = 90 ( km )

Hiệu gia tốc của nhì xe là

54 - 36 = 18 ( km/giờ )

Thời gian nhị xe gặp mặt nhau là

90 : 18 = 5 ( giờ )

Ô tô đuổi kịp xe máy thời điểm :

11 giờ đồng hồ 7 phút + 5 tiếng = 16 tiếng 7 phút

Đáp số 16 giờ đồng hồ 7 phút




Xem thêm: Phim Nữ Tướng Phàn Lê Huê Full 36/36 Trọn Bộ, Phim Nữ Tướng Phàn Lê Huê Trọn Bộ Thuyết Minh

*

Thời gian của 2 thời điểm là :

11 tiếng 7 phút - 8 giờ 37 phút =2 giờ 1/2 tiếng =2,5 giờ

Quãng đường bạn đó nên đi là :

2,5 x36=90 (km)

Ô tô theo kịp xe trang bị sau :

90 : (54-36)=5 giờ

ĐS :5 giờ

Một xe thứ đi từ bỏ A thời điểm 8 giờ đồng hồ 37 phút với gia tốc 36km/giờ. Đến 11 giờ đồng hồ 7 phút một xe hơi cũng đi từ bỏ A xua đuổi theo xe thứ với gia tốc 54km/giờ. Hỏi ô tô đuổi theo kịp xe máy lúc mấy giờ?

một xe sản phẩm công nghệ đi từ A thời gian 8 tiếng 37 phút với gia tốc 36km/giờ. đến 11 tiếng 7 phút một xe hơi cũng đi tự A đuổi theo xe vật dụng với tốc độ 54km/giờ. Hỏi ô tô đuổi theo kịp xe máy cơ hội mấy giờ?

Một xe trang bị đi từ bỏ A thời điểm 8 tiếng 37 phút với gia tốc 36km/giờ. Đến 11 giờ 7 phút một xe hơi cũng đi từ bỏ A xua đuổi theo xe vật dụng với vận tốc 54km/giờ. Hỏi ô tô theo kịp xe máy thời gian mấy giờ ?

một xe trang bị đi tự A dịp 8 giờ 37 phút với tốc độ 36km/giờ . Cho 11 tiếng 7 phút một xe hơi cũng đi từ A dduoir theo xe trang bị với gia tốc 54km/giờ . Hỏi xe hơi dduoir kịp xe pháo máy cơ hội mấy giờ

Một xe vật dụng đi tự A thời gian 8 giờ 37 phút với vận tốc 36km/giờ .Đến 11 tiếng 7 phút , một xe hơi cũng đi từ bỏ A xua đuổi theo xe trang bị với gia tốc 54km/giờ .Hỏi ô tô đuổi theo kịp xe máy thời điểm mấy giờ ?

Một xe thứ đi từ bỏ a thời gian 8 tiếng 37 phút với gia tốc 36km/giờ. Đến 11 tiếng 37 phút một ô tô cũng đi từ a đuổi theo xe máy với vận tốc 54km/giờ. Hỏi ô tô theo kịp xe máy cơ hội mấy tiếng ?

Một xe sản phẩm công nghệ đi tự A dịp 8 tiếng 37 phút với gia tốc 36km/h. Đến 11 giờ 7 phút một xe hơi cũng đi trường đoản cú A đuổi theo xe sản phẩm công nghệ với tốc độ 54km/h. Hỏi ô tô đuổi theo kịp xe máy cơ hội mấy tiếng ?

Một xe đồ vật từ đi tự a thời điểm 8 giờ 37 phút cùng với vân tốc 36km/giờ . Đến 11 giờ 7 phút , một xe hơi cũng đi từ bỏ a xua theo xe trang bị với tốc độ 54km/giờ. Hỏi ô tô đuổi theo kịp xe máy cơ hội mấy giờ đồng hồ ?

Một xe sản phẩm công nghệ đi trường đoản cú A lúc 8 giờ 37 phút với tốc độ 36km/giờ . Đến 11 giờ đồng hồ 7 phút một ô tô cũng đi tự A xua theo xe vật dụng với vận tốc 54km/giờ . Hỏi ô tô đuổi theo kịp xe máy cơ hội mấy giờ. (Điền đầy đủ cách giải )