Một tụ điện có điện dung 5uf

     

Hiệu điện nỗ lực giữa nhị điểm M, N làUMN = 2 V. Một điện tích q = –1 C dịch rời từ M mang lại N thì công của lực điện trường là
Bạn đang xem: Một tụ điện có điện dung 5uf

Một tụ điện bao gồm điện dung C, năng lượng điện q, hiệu điện thay U. Ngắt tụ khỏi nguồn, bớt điện dung xuống còn một nửa thì điện tích của tụ


Hai quả mong kim loại nhỏ tuổi tích điệnq1=3 μC và q2=1 μC size giống nhau cho tiếp tục xúc với nhau rồi để trong chân không giải pháp nhau 5 cm. Tính lực hệ trọng tĩnh điện giữa chúng sau đó.


Hai quả ước kim loại kích thước giống nhau sở hữu điện tích thứu tự làq1 và q2, cho chúng tiếp xúc nhau rồi bóc tách ra thì từng quả mong mang năng lượng điện là


Hai điện tích vị trí đặt trong ko khí phương pháp nhau 12cm, lực can hệ giữa chúng bằng 10N. Đặt chúng nó vào trong dầu biện pháp nhau 8cm thì lực liên can giữa bọn chúng vẫn bằng 10N. Hằng số điện môi của dầu là


Hai năng lượng điện điểm cân nhau đặt trong điện môi lỏngε=81 bí quyết nhau 3 cm chúng đẩy nhau bởi lực 2 μN. Độ lớn các điện tích là


Một prôtôn cùng một một electron thứu tự được tăng speed từ tâm lý đứng yên trong những điện trường đều có cường độ năng lượng điện trường cân nhau và đi được đa số quãng đường đều nhau thì


Hai tấm sắt kẽm kim loại phẳng nằm ngang song song bí quyết nhau 5cm. Hiệu điện cố kỉnh giữa nhị tấm là 50 V. Một electron ko vận tốc ban sơ chuyển rượu cồn từ tấm tích điện âm về tấm tích điện dương. Hỏi khi đến tấm tích điện dương thì electron tất cả động năng bởi bao nhiêu?
Xem thêm: System Of The Body Lets Us Break Down The Food We Eat And Turn It Into Energy

Một tụ điện tất cả điện dung C, điện tích q, hiệu điện rứa U. Tăng hiệu điện núm hai bạn dạng tụ lên gấp đôi thì năng lượng điện của tụ


Hai quả mong kim loại nhỏ tích điệnq1=5μC và q2=-3μC kích thước giống nhau cho tiếp xúc với nhau rồi đặt trong chân không cách nhau 5cm. Tính lực liên can tĩnh năng lượng điện giữa bọn chúng sau đó.


Hai điện tích điểm nằm lặng trong chân không tương tác với nhau một lực F. Thay đổi các điện tích­ thì lực liên can đổi chiều mà lại độ lớn không đổi. Hỏi các yếu tố trên đổi khác như thay nào?


Điện tích điểm q = –3 μC để ở điểm gồm cường độ năng lượng điện trường E =12000 V/m, bao gồm phương trực tiếp đứng chiều từ trên xuống dưới. Khẳng định phương chiều cùng độ to của lực tính năng lên năng lượng điện q.


Hiệu điện ráng giữa nhì điểm M, N làUMN = 2 V. Một điện tích q = –1 C dịch chuyển từ M cho N thì công của lực điện trường là


Khi một năng lượng điện tíchq=-2.10-6 C dịch rời từ điểm M đến điểm N trong điện trường thì lực năng lượng điện sinh công-18.10-6 J. Hiệu điện cố gắng giữa M cùng N là
Xem thêm: Tổng Hợp Bài Giảng Sơ Đồ Tư Duy Toán 10 Đại Số Lớp 10, Tổng Hợp Bài Giảng Sơ Đồ Tư Duy Các Môn Lớp 10

*

Tầng 2, số nhà 541 Vũ Tông Phan, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, tp Hà Nội, Việt Nam