Một nguồn điện được mắc với một biến trở

     
tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

Một nguồn điện áp được mắc vào một biến trở. Khi kiểm soát và điều chỉnh biến trở cho 14 thì hiệu điện thay giữa hai cực của nguồn điện áp là 10,5 V với khi năng lượng điện trở của phát triển thành trở là 18 thì hiệu điện gắng giữa hai cực của mối cung cấp là 10,8 V. Nguồn điện tất cả suất điện cồn và năng lượng điện trở trong lượt lượt là

A. 12 V; 2

B. 11,25 V; 1

C. 0,08 V; 1

D. 8 V; 0,51


*

*


Người ta mắc hại rất của nguồn đện cùng với một đổi mới trở có thể biến hóa từ 0 cho vô cựC.

Bạn đang xem: Một nguồn điện được mắc với một biến trở

Khi quý hiếm của biến đổi trở rất to lớn thì hiệu điện ráng giữa hai rất của mối cung cấp hiệu điện cụ giữa hai cực của nguồn điện áp là 4,5 V. ưu đãi giảm giá trị của phát triển thành trở đến khi cường độ chiếc điện vào mạch là 2 (A) thì hiệu điện cầm giữa hai rất của nguồn điện là 4(V). Suất điện cồn và điện trở vào của điện áp nguồn là:

A. E = 4 , 5 V , r = 4 , 5 Ω

B.  E = 4 , 5 V , r = 2 , 5 Ω

C.  E = 4 , 5 V , r = 0 , 25 Ω

D.  E = 9 V , r = 4 , 5 Ω


Lớp 0 đồ vật lý
1
0

Người ta mắc hai cực của nguồn điện với một biến hóa trở có thể đổi khác giá trị trường đoản cú 0 mang đến vô cực. Khi quý hiếm của biến trở không hề nhỏ thì hiệu điện cầm cố giữa hai cực của nguồn điện áp là 4,5 V. Giảm ngay trị của biến trở cho đến khi cường độ mẫu điện trong mạch là 2 A thì hiệu điện chũm giữa hai cực của điện áp nguồn là 4 V. Suất điện động và điện trở vào của nguồn điện là

A. E = 4,5 V; r = 4,5 Ω.

B. E = 4 V; r = 2,5 Ω

C. E = 9 V; r = 4,5 Ω

D. E = 4,5 V; r = 0,25 Ω.


Lớp 0 đồ lý
1
0

Người ta mắc hai cực của nguồn tích điện với một trở nên trở gồm thể thay đổi từ 0 cho vô cực. Khi quý giá của biến trở rất lớn thì hiệu điện cầm cố giữa hai cực của nguồn tích điện là 4,5V. Giảm ngay trị của biến đổi trở đến lúc cường độ dòng điện vào mạch là 2A thì hiệu điện thế giữa hai rất của nguồn điện áp là 4 V. Suất điện động và điện trở trong của điện áp nguồn là:

A. E = 4,5 V; r = 4,5 Ω.

B. E = 4,5 V; r = 2,5 Ω.

C.

Xem thêm: Một Hình Chữ Nhật Có Diện Tích 630Cm2, Một Tấm Bìa Hình Chữ Nhật Có Diện Tích 630Cm^2

E = 4,5 V; r = 0,25 Ω.

D. E = 9 V; r = 4,5 Ω.


Lớp 0 thứ lý
1
0

Người ta mắc hai rất của điện áp nguồn với một biến trở có thể chuyển đổi từ 0 mang lại vô cực. Khi giá tị của đổi thay trở rất to lớn thì hiệu điện cố gắng giũa hai cực của ngồn điện là 4,5 V. Giảm ngay trị của biến chuyển trở cho đến lúc cường độ dòng điện trong mạch là 2A thì hiệu điện cầm giữa hai cực của nguồn điện là 4V. Suất điện động và năng lượng điện trở vào của điện áp nguồn là

A. E = 4 , 5 V ; r = 0 , 25 Ω

B. E = 9 V ; r = 4 , 5 Ω

C. E = 4 , 5 V ; r = 4 , 5 Ω

D. E = 4 , 5 V ; r = 2 , 5 Ω


Lớp 0 đồ vật lý
1
0

Một nguồn điện mắc cùng với mạch ngoài là 1 biến trở sinh sản thành một mạch kín. Điều chỉnh để cực hiếm của đổi thay trở là R 1 =14Ω thì hiệu điện cố gắng giữa hai cực của nguồn tích điện là U 1 =28V, điều chỉnh để quý giá của phát triển thành trở là Ω thì hiệu điện ráng giữa hai cực của nguồn điện áp là U 2 =29V. Suất điện rượu cồn của nguồn điện có giá trị là

A. 24V

B. 30V

C. 20V

D. 36V


Lớp 0 vật dụng lý
1
0

Một nguồn điện gồm điện trở trong 0,1 Ω được mắc với điện trở 4,8 Ω thành mạch kín. Lúc ấy hiệu điện nỗ lực giữa hai cực của nguồn tích điện là 12 V. Suất điện hễ của điện áp nguồn là:

A. E = 12,00 V

B. E = 11,75 V

C. E = 14,50 V

D. E = 12,25 V


Lớp 0 vật lý
1
0

Cho ba điện trở giống nhau cùng cực hiếm 8 Ω. Mang hai năng lượng điện trở mắc song song thành một nhiều và nhiều đó mắc tiếp liền với điện trở còn lại. Đoạn mạch này được nối cùng với nguồn có điện trở vào 2Ω thì hiệu điện chũm giữa hai rất nguồn là 12 V. Cường độ dòng điện vào mạch và suất điện rượu cồn của điện áp nguồn đó theo thứ tự là 

A. 1 A và 14 V 

B. 0,5 A cùng 13 V

C.

Xem thêm: Uống Nước Cây Nhọ Nồi Có Tác Dụng Gì? Gì? 10 Bài Thuốc Chữa Bệnh Từ Cây Nhọ Nồi

0,5 A và 14 V 

D. 1 A cùng 13 V 


Lớp 0 đồ lý
1
0

Cho tía điện trở tương tự nhau cùng giá trị 8 Ω . Lấy hai năng lượng điện trở mắc song song thành một cụm và nhiều đó mắc tiếp nối với năng lượng điện trở còn lại. Đoạn mạch này được nối cùng với nguồn tất cả điện trở vào 2Ω thì hiệu điện nỗ lực giữa hai rất nguồn là 12 V. Cường độ dòng điện vào mạch cùng suất điện đụng của điện áp nguồn đó lần lượt là

A. 0,5 A với 14 V

B. 0,5 A với 13 V

C. 1 A và 14 V

D. 1 A với 13 V


Lớp 0 vật lý
1
0

Một nguồn điện một chiều tất cả điện trở vào r = 0 , 1 Ω , được mắc với điện trở R = 4 , 8 Ω sản xuất thành một mạch kín. Làm lơ điện trở của dây nối, lúc ấy hiệu điện cố giữa hai rất của điện áp nguồn là 12 V. Suất điện cồn của nguồn là: