Một hình chữ nhật có nửa chu vi là

     

Trong nội dung bài viết dưới đây, shop chúng tôi sẽ chia sẻ lý thuyết nửa chu vi hình chữ nhật và cách làm tính nửa chu vi hình chữ nhật kèm theo bài xích tập tất cả lời giải cụ thể từ A – Z để chúng ta cùng tìm hiểu thêm nhé


Nửa chu vi hình chữ nhật là gì?

Nửa chu vi hình chữ nhật là một nửa độ lâu năm đường bao bọc hình chữ nhật, bởi tổng chiều dài với chiều rộng lớn của hình chữ nhật.

Bạn đang xem: Một hình chữ nhật có nửa chu vi là

*


Công thức tính nửa chu vi hình chữ nhật

Nửa chu vi hình chữ nhật bởi chu vi hình chữ nhật chia 2 hoặc bởi chiều dài cùng với chiều rộng.

P = C/2 = a +b 

Trong đó:

P: là nửa chu vi hình chữ nhậtC: Chu vi hình chữ nhậta: chiều lâu năm hình chữ nhậtb: chiều rộng hình chữ nhật

Bài thói quen nửa chu vi hình chữ nhật

Ví dụ: Một hình chữ nhật tất cả nửa chu vi bởi 16cm, chiều dài hơn nữa chiều rộng 4cm. Hỏi diện tích s của hình chữ nhật đó bởi bao nhiêu?

Lời giải:

Nửa chu vi của hình chữ nhật đó là tổng chiều dài cùng chiều rộng.

Chiều nhiều năm của hình chữ nhật : (16 + 4) : 2 = 10cm

Chiều rộng lớn của hình chữ nhật : 16 – 10 = 6cm

Diện tích hình chữ nhật 10 x 6 = 60 cm

Ví dụ 2: cho hình chữ nhật tất cả chiều rộng bằng 6cm với chiều dài gấp đôi chiều rộng. Tính nửa chu vi hình chữ nhật trên.

Lời giải:

Chiều dài của hình chữ nhật là: 6 x 2 = 12 (cm).

Xem thêm: Bản Đồ Hành Chính Tỉnh Cà Mau Có Bao Nhiều Huyện Của Cà Mau, Tỉnh Cà Mau Có Bao Nhiêu Thành Phố, Huyện

Nửa chu vi hình chữ nhật là:6 + 12 = 18 (cm).

Ví dụ 3:

Tính chu vì và ăn diện tích hình chữ nhật tất cả chiều rộng bằng 15cm, nửa chu vi hình chữ nhật bởi 40cm?

Lời giải:

Chu vi hình chữ nhật: 40 x 2 = 80cm

Chiều lâu năm hình chữ nhật : 40 – 15 = 25cm

Diện tích hình chữ nhật: 15 x 25 = 375cm2

Ví dụ 4:

Tính nửa chu vi hình chữ nhật. Biết diện tích hình chữ nhật là 400cm2 với chiều nhiều năm hình chữ nhật là 25cm.

Lời giải:

Chiều rộng của hình chữ nhật là 400 / 25 = 8 (cm).

Nửa chu vi hình chữ nhật là 25 + 8 = 33 (cm).

Xem thêm: Dãy Các Chất Đều Tác Dụng Koh, Dung Dịch Koh Phản Ứng Với Dãy Oxit Nào Sau Đây

Ví dụ 5: Một hình chữ nhật bao gồm chiều dài gấp 3 lần chiều rộng. Tăng chiều dài với chiều rộng lớn lên 2m thì diện tích tăng lên 436m2. Tính nửa chu vi ban đầu của hình chữ nhật đó.

Lời giải

Gọi chiều dài, chiều rộng, diện tích ban đầu và diện tích sau khoản thời gian tăng lên của hình chữ nhật là d, r, S, S’

Vì lúc tăng chiều dài và chiều rộng lớn lên 2m thì diện tích tạo thêm 436 m2

Nên S’ = S + 436

⇔ (d+ 2).(r + 2) = (d.r) + 436

⇔ dr + 2 chiều + 2r + 4 = (d.r) + 436

⇔ 3r.r + 3.3r +2r + 4 = 3r.r + 436 ( vì chiều dài gấp 3 lần chiều rộng)

⇔ 8r = 432

⇔ r = 54 cm

⇔ d = 3.54 = 162 cm

⇒ Nửa chu vi hình chữ nhật là

54 + 162 = 216 cm

Hy vọng với những kiến thức mà công ty chúng tôi vừa chia sẻ có thể giúp chúng ta nhớ được bí quyết tính nửa chu vi hình chữ nhật để áp dụng vào làm bài xích tập nhé