MỘT BỂ CÁ DẠNG HÌNH HỘP CHỮ NHẬT

     

một bể kính nuôi cá hình dáng hộp chữ nhật cóchiều dài 1,2m,chiều rộng lớn 60cm,chiều cao 80cm.Bạn đang xem: Một bể cá hình trạng hộp chữ nhật

a> tính diện tích kính cần sử dụng làm bể cá đó.

Bạn đang xem: Một bể cá dạng hình hộp chữ nhật

b> tínhthể tích bể cá đó.

c> mực nước trong bể bởi 3/4c độ cao của bể.tính thể tích nước vào bể đó


*

a) Đổi 1,2 m = 120 cm

Diện tích bao phủ của chiếc bể cá sẽ là :

( 120 + 60 ) x 2 x 80 = 28 800 ( m2)

Diện tích kính dùng làm bể cá đó là :

28 800 + ( 120 x 60 ) = 36 000 ( m2)

b) Thể tích của bể cá chính là :

120 x 60 x 80 = 576 000 ( cm3)

c) Thể tích nước vào bể chính là :

576 000x(frac34)= 432 000( cm3)

Đáp số : a) 36 000 m2

b) 576 000 cm3

c) 432 000 cm3

Tham khảo nha !

Chúc bạn học tốt !

^^


*

Đổi 1,2 m = 120 cm

a ) diện tích s xung quanh của bể cá sẽ là :

( 120 + 60 ) x 2 x 80 = 38800 ( cm2)

Điện tích lòng bể cá là :

120 x 60 = 7200 ( cm2)

Diện tích kính dùng làm bể cá đó là :

38800 + 7200 = 46000 ( cm2)

b ) Thể tích của bể cá đó là :

120 x 60 x 80 = 576000 ( cm3)

c ) Thể tích nước vào bể cá chính là :

576000 x(frac34)= 432000 ( cm3)

Đáp số : . . .

Đổi: 1,2m = 120 cm

a. Chiều nhiều năm mặt mặt của bể cá hình vỏ hộp chữ nhật:

(120 + 60) x 2 = 360 (cm)

Diện tích bao phủ bể cá hình vỏ hộp chữ nhật là:

360 x 80 = 28800 (cm2)

Diện tích dưới đáy của bể cá hình hộp chữ nhật là:

120 x 60 =7200 (cm2)

Vậy, số diện tích kính cần để gia công bể cá hình hộp chữ nhật là:

28800 + 7200 = 36000 (cm2)

b. Thể tích của bể cá hình hộp chữ nhật là:

V = 120 x 60 x 80 = 576000 (cm3)

c. Thể tích nước vào bể kia là:

V = (576000 : 4) x 3 = 432000 (cm3)

Đáp số: a.36000cm2

b.576000cm3

c.432000cm3

Đúng 1 phản hồi (0)

Đổi : 1,2 m = 120 cm

a) diện tích s xung uanh của bể là :

( 120 + 60 ) . 2 . 80 = 28800 ( cm2 )

Diện tích kính có tác dụng bể là :

28800 + 120 . 60 = 36000 ( cm2 )

b) Thể tích của bể cá là :

120 . 60 . 80 = 576000 ( cm3 )

c) Thể tích nước trong bể là :

576000 :4 . 3 = 432000 ( cm3 )

Đáp số : a) 36000 cm2

b) 576000 cm3

c) 432000 cm3

mọi người k cho bạn nha !

Đúng 1
phản hồi (0) Các thắc mắc tương từ một bể kính nuôi cá mẫu thiết kế hộp chữ nhật có chiều dài bằng 1,2m,chiều rộng 60cm, độ cao 80cm.a.tính diện tích kính sử dụng làm bể cá độ bể cá không có nắp đậy .b.tính thể tích bể cá đó.c.mực nước vào bể cá bằng 3phan4 chiều cao của bể.tính thể tích nước vào bể đó độ dày kính không đáng chú ý Lớp 5 Toán 0 0

một bể kính nuôi cá kiểu dáng hộp chữ nhật bao gồm chiều dài bằng 1,2m,chiều rộng lớn 60cm, độ cao 80cm.

a.tính diện tích s kính sử dụng làm bể cá độ (bể cá không có nắp).

b.tính thể tích bể cá đó.

c.mực nước trong bể cá bằng 3phan4 chiều cao của bể.tính thể tích nước vào bể đó (độ dày kính không đáng kể)

Lớp 5 Toán 15 0

Một bể kính nuôi cá có hình trạng hộp chữ nhật bao gồm chiều lâu năm 1m, chiều rộng lớn 50cm, chiều cao 60cm. Tính:

a) diện tích kính dùng làm bể cá kia (không gồm nắp)

b) Thể tích bể cá đó

c) Mực nước trong bể cao bằng 3 4 chiều cao bể. Tính thể tích nước trong bể kia (độ dày kính không đáng kể)


*

Lớp 5 Toán 1 0

a) Tính diện tích kính dùng làm bể cá kia (bể cá không có nắp đậy ).

Xem thêm: Minh Hằng Chia Sẻ Bí Quyết Giảm Cân Của Minh Hằng Trong 3 Tháng Giảm 10Kg

b) Tính thể tích bể cá đó.

c) nấc nước trong bể bằng 3/4 độ cao của bể. Tính thể tích nước trong bể đó ( độ dày kính không đáng chú ý ).

Lớp 5 Toán 3 0

Một bể kính nuôi cá làm nên hộp chữ nhật gồm chiều dài 1,2m chiều rộng lớn 60cm, độ cao 80cm.

a. Tính diện tích kính dùng để làm bể cá đó (bể cá không có nắp)

b. Tính thể tích bể cá đó

c. Mực nước trong bể bằng3/4chiều cao của bể. Tính thể tích nước trong bể đó (độ dày kính không xứng đáng kể).

giup mk nhe

Lớp 5 Toán 1 0

Một bể kính nuôi cá có mẫu thiết kế hộp chữ nhật tất cả chiều lâu năm 1m, chiều rộng lớn 50cm, độ cao 60cm.

Xem thêm: Sinh Học 6 Bài 28: Cấu Tạo Và Chức Năng Của Hoa Sinh 6, Cấu Tạo Và Chức Năng Của Hoa

a) Tính diện tích kính sử dụng làm bể cá kia ( bể không tồn tại nắp)

b) Mực nước vào bể cao bằng 3/4 chiều cao của bể. Tính thể tích nước vào bể đó (độ dày kính không xứng đáng kể)

Lớp 5 Toán 8 0

một bể kính nuôi cá ngoài mặt hộp chữ nhật tất cả chiều lâu năm 1,2m chiều rộng lớn 60cm, chiều cao 80cma)Tính diện tích s kính sử dụng làm bể cá đó(bể cá không tồn tại nắp)B)Tính thể tích bể cá đó.c)Mức nước vào bể cá bằng 3 phần 4 chiều cao của bể. Tính thể tích nước trong bể kia (độ nhiều năm kính không xứng đáng kể)

Lớp 5 Toán 5 0

Một bể nuôi cá làm nên hộp chữ nhật tất cả chiều lâu năm 1,2m, chiều rộng 60cm, độ cao 80cm.

a) Tính diện tích s kính có tác dụng bể cá kia (bể không có nắp)

b) Tính thể tích bể cá đó

c) mức nước trong bể bằng 3/4 độ cao của bể. Tính thể tích nước trong bể đó ( độ dày kính không đáng kể)

Lớp 5 Toán 17 0

1 bể kính nuôi cá những thiết kế hộp chữ nhật bao gồm chiều dài 1,2m chiều rộng lớn 60cm chiều cao80cm a tính S kính dùng làm bể cá đó (bể cá ko tất cả nắp) b tính thể tích bể cá kia mức nước vào bể = 3/4 chiều cao của bể tính thể tích nước vào bể đó ( dộ dày kính không xứng đáng kể

Lớp 5 Toán 0 0

Khoá học tập trên Online Math (olm.vn)

Khoá học trên Online Math (olm.vn)