Một Bầy Tang Tình Con Xít

     
Tình bởi có cái trống cơm Khen ai khéo vỗ Ố mấy bông mà phải bông Ố mấy bông mà buộc phải bông Một đàn tang tình con xít Một đàn tang tình con xít Ố mấy lội, lội, lội sông Ố mấy đi tìm, em nhớ thương ai Đôi nhỏ mắt ố mấy lim dim Đôi nhỏ mắt ố mấy lim dim Một bạn bè tang tình con nhện Ô ố ô ô mấy giăng tơ Giăng tơ ô mấy đi tìm, em thương nhớ ai Duyên nợ khách tang bồng Duyên nợ khách tang bồng...


Bạn đang xem: Một bầy tang tình con xít


Update Required to play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.

Update Required khổng lồ play the truyền thông media you will need lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.

Update Required lớn play the truyền thông you will need to either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to lớn play the truyền thông media you will need lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to lớn play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.


Xem thêm: Trắc Nghiệm Địa 11 Trung Quốc Tiết 1 1 Bài 10, Trắc Nghiệm Địa Lí 11 Bài 10 Tiết 1 (Có Đáp Án)

Update Required khổng lồ play the truyền thông you will need to lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông media you will need to either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông you will need to lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông you will need lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the media you will need lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the media you will need to lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the media you will need lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông you will need to either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the media you will need to either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.


Xem thêm: Tính Chất Hóa Học Của Flo (F) Brom Tác Dụng Với Kim Loại Hay Phi Kim

Update Required to play the truyền thông you will need to lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.