TRƯỜNG HỌC TOÁN PITAGO

     
tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1


Bạn đang xem: Trường học toán pitago

*

Mẹ sinh con năm mẹ 28 tuổi . Hiện thời , tuổi mẹ vội vàng 5 lần tuổi con . Vậy hiện tại nạy mẹ .... Tuổi bé .... Tuổi


*

*

Mẹ luôn hơn nhỏ 28 tuổi

Sơ vật dụng (bạn từ vẽ nhé)

Mẹ 5 phần

Con 1 phần

* Hiệu 28 tuổi 

Hiệu số phần đều bằng nhau là

5-1=4(phần)

Tuổi con là

28/4=7(tuổi)

Tuổi bà mẹ là 

28-7=21(tuổi)

ĐS chị em 21 tuổi nhỏ 7 tuổi


Vì lứa tuổi không biến hóa theo thời hạn nên hiện thời mẹ vẫn hơn bé 28 tuổi.

Tuổi của mẹ hiện nay là :

28 : ( 5-1) *5 = 35 ( tuổi)

Tuổi con bây giờ là :

35 - 28 = 7 ( tuổi)

Đ/s : chị em : 35 tuổi

bé : 7 tuổi


vãi dễ mà đắn đo làm

vì tuổi bà bầu gấp 5 lần tuổi con đề nghị tuổi mẹ bằng 5/1 tuổi con

hiệu số phần đều nhau là

5 - 1 =4 ( phần )

số tuổi của con là

28 : 4 x 1 = 7 ( tuổi )

số tuổi của bà mẹ là

24 : 4 x 5 = 35 ( tuổi )

đáp số ; chị em : 35 tuổi

: nhỏ : 7 tuổi
Xem thêm: Giải Tập Bản Đồ 9 Bài 35 : Vùng Đồng Bằng Sông Cửu Long, Giải Tập Bản Đồ Địa Lí 9 Bài 35: Vùng Đồng Bằng

 Mẹ sinh bé năm 28 tuổi. Bây chừ tuổi bà mẹ gấp 5 lần tuổi con. Vậy tuổi của mẹ hiện nay là:

Lời giải rõ ràng


Mẹ sinh con năm 28 tuổi. Hiện tại nay, tuổi bà mẹ gấp 3 lần tuổi con.

Vậy hiện tại nay, bà bầu ...................... Tuổi và nhỏ ............ Tuổi


Mẹ hơn bé 28 tuổi . Năm nay mẹ vội vàng 5 lần tuổi con.Hỏi . A: tuổi mẹ,tuổi con bây chừ là bao nhiêu tuổI ?B: mấy năm nữa tuổi chị em gấp 3 lần tuổi con?


Mẹ hơn nhỏ 28 tuổi . Năm nay mẹ cấp 5 lần tuổi con .Hỏi :

a. Tuổi bà mẹ tuổi bé hiện nay

b. Mấy năm nữa tuổi bà mẹ gấp 3 lần tuổi con


Mẹ hơn con 28 tuổi trong năm này tuổi bà bầu gấp 5 lần tuổi conA) tra cứu tuổi từng người hiện nay B )sau mấy năm nữa thì tuổi người mẹ gấp 3 lần tuổi con


mẹ hơn bé 28 tuổi năm nay tuổi người mẹ gấp 5 lần tuổi bé a tìm kiếm tuổi của mỗi người hiện giờ b sau mấy năm nữa thì tuổi người mẹ gấp 3 lần tuổi bé


Xem thêm: Câu Hỏi Tiêu Hóa Là Quá Trình Biến Đổi Các Chất Dinh Dưỡng

 1, hiện nay tuổi bà mẹ gấp 4 lần tuổi con. Biết sau 5 năm nữa tuổi bà mẹ gấp 3 lần tuổi con. Tính tuổi nhỏ hiện nay

2, bây chừ tổng số tuổi của hai mẹ con là 48 tuổi. Biết trước đây 3 năm tuổi bà mẹ gấp 5 lần tuổi con. Tính tuổi mẹ hiện nay

3, bây giờ tuổi chị em gấp 4 lần tuổi con. Biết 4 năm kia đây tuổi mẹ gấp 6 lần tuổi con. Tính tuổi bà mẹ hiện nay

Các bạn nhớ viết lời giải chi tiết cho bản thân nhé

Ai chấm dứt trước cùng đúng độc nhất thì mình vẫn tick cho


tổng số tuổi hai người mẹ con hiện thời la 28 tuổi, sau 4 năm nữa tuổi bà bầu gấp 5 lần tuổi con. Hỏi tuổi mẹ hiện giờ là bao nhiêu?