Mặt Phẳng Cắt Mặt Cầu Theo Giao Tuyến Là

     
toàn bộ Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1

Mặt phẳng cắt mặt cầu theo giao tuyến là 1 trong những đường tròn lúc ?

A. Khoảng cách từ trung khu đến khía cạnh phẳng bằng chào bán kính

B.

Bạn đang xem: Mặt phẳng cắt mặt cầu theo giao tuyến là

khoảng cách từ trung khu đến khía cạnh phẳng bé dại hơn chào bán kính

C. khoảng cách từ trọng điểm đến phương diện phẳng lớn hơn bán kính

D. phương diện phẳng là tiếp diện của phương diện cầu


*

Đáp án B

Hướng dẫn giải:

Theo triết lý cơ bạn dạng thì cụ thể là B chưa phải lăn tăn gì cả đúng không?Cho hình cầu đường kính 2a 3 . Phương diện phẳng (P) cắt hình cầu theo thiết diện là hình tròn có nửa đường kính bằng a 2 . Tính khoảng cách từ trung tâm hình ước đến mặt phẳng (P).

A. A

B. A 2

C. a 10

D. a 10 2


Cho mặt ước (S) trọng điểm O bán kính R và một khía cạnh phẳng (P). Kí hiệu h là khoảng cách từ O đến mặt phẳng (P). Phương diện phẳng (P) có rất nhiều hơn một điểm tầm thường với mặt mong (S) nếu:

A. h ≤ R

B. h ≥ R

C. h > R

D. h


Cho phương diện phẳng (P) cắt mặt cầu S(I;R) theo giao tuyến đường là đường tròn có nửa đường kính r=3cm khoảng bí quyết từ I mang đến (P) bởi 2cm. Diện tích s mặt cầu S(I;R) bằng

*

*

*

*


cho mặt ước (s) chổ chính giữa o và có thể tích là 288π. Mặt phẳng (P) giảm (S) tại (C) và khoảng cách từ trọng điểm (S) mang đến (P) là 2 căn 5 thì bán kính của đường tròn (C) là


Cho khối nón tròn xoay gồm đường cao h = trăng tròn cm, nửa đường kính đáy r = 25 cm. Một phương diện phẳng (P) đựng đỉnh S cùng giao đường với phương diện phẳng lòng là AB. Khoảng cách từ tâm O của đáy mang đến mặt phẳng (P) là 12 cm. Khi đó diện tích s thiết diện của (P) với một khối nón bằng:

A. 500 c m 2

B.

Xem thêm: Logo - Don'T Lend Him Money

475 c m 2

C. 450 c m 2

D. 550 c m 2


Cho mặt cầu (S) tâm O bán kính R với một phương diện phẳng (P). Kí hiệu h là khoảng cách từ O cho mặt phẳng (P). Khía cạnh phẳng (P) với mặt ước (S) tất cả điểm bình thường nếu còn chỉ nếu:

A. h

B. h = R

C. h ≤ R

D. h ≥ R


Cho mặt ước tâm O nửa đường kính r. điện thoại tư vấn ( α ) là mặt phẳng giải pháp tâm O một khoảng chừng h (0 α ) giảm mặt cầu tại một điểm B. Gọi CD là đường kính di đụng của (C). Với địa chỉ nào của CD thì diện tích s tam giác BCD lớn nhất?


Cho mặt ước S(0;R) cùng mặt phẳng ( α ). Hotline d là khoảng cách từ O cho tới ( α ). Khi d

A. R 2 + d 2 B. R 2 - d 2

C. R d d.  R 2 - 2 d 2


Trong không khí Oxyz, đến mặt cầu (S1) gồm tâm I(2;1;1) có bán kính bằng 4 và mặt ước (S2) có tâm J(2;1;5) có nửa đường kính bằng 2. (P) là mặt phẳng chuyển đổi tiếp xúc với nhì mặt cầu (S1) (S1) Đặt M, m theo lần lượt là giá bán trị mập nhất, giá trị nhỏ dại nhất của khoảng cách từ điểm O cho (P). Giá trị M + m bằng?

A. 8 3

B. 9

C.

Xem thêm: Sự Kỳ Diệu Của Mùa Xuân Cây Cối Đâm Chồi Nảy Lộc Xuân, Sự Kỳ Diệu Của Mùa Xuân

8

D. 15


Cho mặt mong S(O; r), nhì mặt phẳng (α) cùng (β) có khoảng cách đến trọng tâm O của mặt mong đã mang lại lần lượt là a với b (0