LƯU HUỲNH TÁC DỤNG VỚI AXIT SUNFURIC ĐẶC NÓNG

     

Lưu huỳnh tác dụng với axit sunfuric đặc, nóng: S + 2H2SO4 → 3SO2 + 2H2O. Trong phản nghịch ứng này, tỉ trọng số nguyên tử sulfur bị khử : số nguyên tử diêm sinh bị thoái hóa là
Bạn đang xem: Lưu huỳnh tác dụng với axit sunfuric đặc nóng

S + 2H2SO4 → 3SO2 + 2H2O

S là hóa học khử, H2SO4 là hóa học oxi hóa

=> tỉ trọng số nguyên tử lưu hoàng bị khử : số nguyên tử diêm sinh bị lão hóa là 2 : 1


*
*
*
*
*
*
*
*

Lưu huỳnh công dụng với axit sunfuric đặc, nóng: S + 2H2SO4 → 3SO2 + 2H2O. Trong làm phản ứng này, tỉ trọng số nguyên tử lưu huỳnh bị khử : số nguyên tử diêm sinh bị lão hóa là


Cho những phản ứng hóa học sau: (a) S + O2 $xrightarrowt^o$SO2; (b) S + 3F2 $xrightarrowt^o$SF6; (c) S + Hg $xrightarrowt^o$HgS; (d) S + 6HNO3 đặc $xrightarrowt^o$H2SO4 + 6NO2 + 2H2O. Số phản nghịch ứng trong số đó S miêu tả tính khử là
Xem thêm: A Dad'S Confess I ______ My Mother With The Housework All Day Yesterday

Đun rét một lếu hợp bao gồm 6,4 gam bột giữ huỳnh cùng 15 gam bột kẽm vào môi trường kín không có không khí. Chất nào còn dư sau bội nghịch ứng và có trọng lượng là bao nhiêu?


Cho 2,8 gam Fe tính năng với S dư, sau phản ứng chiếm được 3,3 gam FeS. Công suất phản ứng thân Fe với S là


Đun nóng láo hợp gồm 28 gam bột sắt với 3,2 gam bột lưu giữ huỳnh cho đến khi phản ứng trọn vẹn thu được tất cả hổn hợp X. Cho hỗn hợp X làm phản ứng hoàn toàn với hỗn hợp HCl thu được hỗn hợp khí Y và dung dịch Z. Thành phần phần trăm theo thể tích của các thành phần hỗn hợp khí Y là
Xem thêm: Nội Dung 6 Câu Đầu Kiều Ở Lầu Ngưng Bích ❤️️10 Mẫu Hay, Kiều Ở Lầu Ngưng Bích

Lưu huỳnh là một trong phi kim phổ biến, không mùi, không vị, nhiều hóa trị. Lưu huỳnh, vào dạng nơi bắt đầu của nó là hóa học rắn kết tinh màu tiến thưởng chanh. Vào tự nhiên, nó hoàn toàn có thể tìm thấy sinh sống dạng solo chất hay trong số khoáng chất sulfua cùng sulfat. Nó là một nguyên tố cần thiết cho sự sống và được kiếm tìm thấy trong nhị axít amin. Sử dụng thương mại của nó công ty yếu trong các phân bón nhưng cũng khá được dùng rộng rãi trong dung dịch súng, diêm, thuốc trừ sâu và thuốc diệt nấm. Trong bội nghịch ứng hóa học, 1 nguyên tử lưu hoàng (S) chuyển thành ion sunfua (S2–) bằng cách :


Để diệt con chuột trong một công ty kho tín đồ ta dùng phương thức đốt lưu huỳnh, đóng bí mật cửa đơn vị kho lại. Loài chuột hít buộc phải khói sẽ ảnh hưởng sưng yết hầu, co giật, cơ liệt ban ngành hô lôi kéo đến bị ngạt cơ mà chết. Chất nào sau đây là nguyên nhân bao gồm gây ra những hiện tượng trên?