lisp vẽ trắc dọc trắc ngang

Lisp vẽ cắt theo đường ngang, dọc kênh mương kể từ tệp tin text

Link download:

Bạn đang xem: lisp vẽ trắc dọc trắc ngang

- File Lisp (VLX):  http://www.mediafire.com/download/1t0xr4z6kzg04ip/CN_CN2_CD_cat_doc,_ngang.VLX

- Text kiểu mẫu nhằm cắt theo đường ngang hiện nay trạng: http://download1255.mediafire.com/uar2reider4g/obip26ar1eesg18/File+text+Cat+ngang+mau.txt  

- Text kiểu mẫu vẽ chẻ dọc thiết kế: http://download643.mediafire.com/rvcvm9hn2m0g/ow3l5bxxx83qd6o/File+text+Cat+doc+thiet+ke+mau.txt

- Text kiểu mẫu vẽ chẻ dọc hiện nay trạng: http://download650.mediafire.com/ebv2zkl17kdg/c8ixdirx7ta9zo8/File+text+Cat+doc+hien+trang+mau.txt

- Hướng dẫn: http://download939.mediafire.com/hrth7a3m37sg/m1s541p3t67347s/Huong+dan+su+dung.doc  

- Kết trái khoáy trắc dọc:   http://www.mediafire.com/download/pbnehv2s8f81oc2/Ket_qua_trac_doc.dwg

- Kết trái khoáy trắc ngang: http://www.mediafire.com/download/c964z26wnnk7o1d/Ket_qua_trac_ngang.dwg             

* Hướng dẫn dùng lisp:

- Gõ mệnh lệnh AP nhằm apload lisp : công nhân CN2 CD cát doc, ngang.VLX

1. Vẽ cắt theo đường ngang kể từ tệp tin text:

* Cấu trúc tệp tin text hạn chế ngang

- Dòng 1 : Số lượng mặt mũi cắt

- Dòng 2 : Tên mặt phẳng cắt TAB Mức đối chiếu (m)

- Dòng 3 : Khoảng cơ hội của mặt phẳng cắt (m)

- Dòng 4 : Cao chừng của mặt phẳng cắt (m)

- Dòng 5 : Tên mặt phẳng cắt tiếp sau TAB Mức đối chiếu (m)

- Dòng : ……….

Lưu ý: Lisp coi vết chấm và vết phẩy nhập tệp tin text là như nhau;

          - Đơn vị ở trên đây tính vày m

* Kiểu 1 : Lệnh : CN

- Nhập tỷ trọng ngang 1/ :

- Nhập tỷ trọng đứng 1/ :

- Nhập độ cao chữ, nếu như nhằm đem toan thì Enter

Xem thêm: cach ve dong vat

-: Sử dụng vết chấm hoặc vết phẩy, nếu như vết chấm thì nhập nhập là  . 

- Chọn tệp tin text tài liệu cắt theo đường ngang theo đuổi cấu tạo trên

Chờ nhập phút, lisp tiếp tục hiện thị lên bảng thông tin Lúc thực hiện xong

* Kiểu 2 : Lệnh : CN2 (Cho phép tắc lựa chọn nơi đặt địa điểm cọc xài, lựa chọn bờ mô tả, lòng kênh, bờ hữu nhằm xuất tệp tin text thực hiện tài liệu vẽ trắc dọc)

-:Nhập tỷ trọng ngang 1/ :

- Nhập tỷ trọng đứng 1/ :

- Nhập độ cao chữ, nếu như nhằm đem toan thì Enter

- Sử dụng vết chấm hoặc vết phẩy, nếu như vết chấm thì nhập nhập là  . 

- Chọn tệp tin text tài liệu cắt theo đường ngang theo đuổi cấu tạo trên

- Chọn điểm lưu tệp tin sản phẩm trắc dọc

- Chọn điểm bờ mô tả kênh, lựa chọn điểm lòng kênh (trong mặt phẳng cắt đang được với 1 điểm thấp nhất, khêu gợi ý nhằm lựa chọn thực hiện điểm lòng kênh), lựa chọn điểm bờ hữu kênh, Chọn nơi đặt cọc tiêu

Chờ nhập phút, lisp tiếp tục hiện thị lên bảng thông tin Lúc thực hiện xong

2. Vẽ chẻ dọc kể từ tệp tin text:

Cấu trúc tệp tin text vẽ trắc dọc :

  • Dòng 1 : Mức đối chiếu Min TAB Mức đối chiếu Max (m)
  • Dòng 2: Tên cọc TAB Khoảng cơ hội cho tới cọc tiếp sau TAB Cao chừng bờ mô tả cũ TAB Cao chừng bờ hữu cũ TAB Cao chừng lòng cũ TAB Cao chừng bờ mô tả TK TAB Cao chừng bờ hữu TK TAB Cao chừng lòng TK TAB Mực nước TK
  • Dòng 3: Cọc tiếp sau ….

Lưu ý: Lisp coi vết chấm và vết phẩy nhập tệp tin text là như nhau;

          - Đơn vị ở trên đây tính vày m

          - Nếu cao chừng này không tồn tại thì nhằm rỗng, lisp tiếp tục tự động hóa bỏ dở đàng tê liệt (ví dụ không tồn tại cao chừng đàng lòng kênh cũ nhập tệp tin text thì lisp sẽ không còn vẽ đàng lòng kênh cũ)

* : Lệnh : CD

- Nhập tỷ trọng ngang 1/ :

- Nhập tỷ trọng đứng 1/ :

- Nhập độ cao chữ, nếu như nhằm đem toan thì Enter

Xem thêm: tranh ve de tai lao dong

-Sử dụng vết chấm hoặc vết phẩy, nếu như vết chấm thì nhập nhập là  . 

- Chọn tệp tin text tài liệu chẻ dọc theo đuổi cấu tạo trên

Chờ nhập phút, lisp tiếp tục hiện thị lên bảng thông tin Lúc thực hiện xong