LỊCH SỬ 8 BÀI 29 TIẾT 2

     

Bài học tập hôm nay, chúng ta cùng tò mò về “Chính sách khai thác thuộc địa của thực dân Pháp với những chuyển biến về kinh tế , thôn hội sinh hoạt Việt Nam” lịch sử vẻ vang 8. Trải qua bài học bọn họ sẽ năm được chế độ chính trị, khiếp tế, văn hoá, GD của thực dân Pháp.Hiểu được mục đích, phương thức khai thác trực thuộc địa của thực dân Pháp. Sau đây, bọn họ cùng mang đến với bài bác học.


*

A.Kiến thức trọng tâm

I. Cuộc khai thác thuộc địa lần đầu tiên của thực dân Pháp (1897 – 1914)

1. Tổ chức bộ máy Nhà nước.

Bạn đang xem: Lịch sử 8 bài 29 tiết 2

Năm 1897 ra đời Liên bang Đông Dương có : Việt Nam, Cam-pu-chia với Lào do toàn quyền Đông Dương đứng đầu.Sơ đồ máy bộ thống trị của Pháp sống Đông Dương

*

2. Chế độ kinh tế.

Nông nghiệp :Đẩy bạo gan cướp đoạt ruộng đất.Bóc lột nông dân theo kiểu phát canh thu tô.Công nghiệp :Tập trung khai thác mỏ than cùng kim loại.Sản xuất xi măng, gạch, ngói, điện, nước, bào chế gỗ .Giao thông vận tải đường bộ : bức tốc xây dựng hệ thống giao thông.Thương nghiệp :Nắm độc quyền thị trường.Đánh thuế nặng những mặt hàng, đặc biệt là muối, rượu cùng thuốc phiện.

3. Cơ chế văn hoá, giáo dục.

Xem thêm: Hạn Chế Của Tài Nguyên Nước Ở Nước Ta Có Hạn Chế Là, Hạn Chế Của Tài Nguyên Nước Ở Nước Ta Là:

Giai đoạn đầu: vẫn bảo trì nền giáo dục đào tạo Hán học.Năm 1905: hệ thống giáo dục gồm 3 bậc học : Ấu học, tè học cùng Trung học. được mở thêm trường, tăng lên tiếng Pháp.Năm 1907: Mở ngôi trường Đại học Đông Dương để huấn luyện và giảng dạy người phiên bản xứ giao hàng việc cai trị.

=> mục tiêu của chính sách này là nô dịch và ngu dân.

II. Những biến đổi của xóm hội Việt Nam

1.Các vùng nông thôn

Giai cấp cho địa công ty phong kiếnGiai cấp cho địa công ty phong kiến đang đầu hàng, làm vị trí dựa, tay sai mang lại thực dân Pháp.Tuy nhiên, có một phần tử địa nhà vừa và nhỏ có niềm tin yêu nước.Giai cung cấp nông dânGiai cung cấp nông dân, số lượng đông đảo, bị áp bức tách lột nặng nằn nì nhấtHọ chuẩn bị hưởng ứng, tham gia cuộc chiến đấu giành tự do dân tộc.Một bộ phận bé dại mất ruộng khu đất vào thao tác trong các hầm mỏ, đồn điền.

Xem thêm: Để Ngắt Trang Ta Thực Hiện Lệnh, Để Ngắt Trang, Ta Thực Hiện Lệnh

2. Đô thị phạt triển, sự xuất hiện thêm các giai cấp, tầng lớp mới

Cuối TKXIX đầu TKXX, đô thị ra đời và cải tiến và phát triển ngày càng nhiềuCác ách thống trị mới, tầng lớp bắt đầu xuất hiện.Tầng lớp tư sản: bắt đầu từ các nhà thầu khoán, công ty xí nghiệp, xưởng thủ công, công ty hãng buôn... Bị cơ quan ban ngành thực dân kìm hãm, tư bạn dạng Pháp chèn ép.Tầng lớp tứ sản: Tiểu tứ sản thành thị, bao gồm chủ các xưởng thủ công bằng tay nhỏ, cơ sở bán buôn nhỏ, viên chức thấp cấp và những người làm nghề từ bỏ do.Đội ngũ công nhân: Công nhân nhiều phần xuất thân từ nông dân, thao tác trong các đồn điền, hầm mỏ, đơn vị máy, xí nghiệp, lương thấp nên đời sống khổ cực, có ý thức đấu tranh trẻ khỏe chống giới công ty nhằm nâng cao đời sống.

3. Xu hướng mới trong cuộc di chuyển giải phóng dân tộc

Người khởi xướng: những nhà trí thức Nho học yêu nước tiến bộ.Con con đường cứu nước: cứu nước theo tuyến phố dân chủ tứ sản.