1

     

Suggest là một cấu trúc câu phổ cập trong giờ đồng hồ Anh được áp dụng khi chúng ta muốn đề xuất làm nào đấy hay khuyến cáo cái gì đó.

Bạn đang xem: 1

cấu trúc suggest là kết cấu quan trọng áp dụng trong ngữ pháp giờ Anh.

Vậy trong nội dung bài viết dưới đây mời chúng ta cùng khám phá về khái niệm, cách sử dụng cấu tạo suggest và bài bác tập suggest rất đầy đủ nhất nhé. Chúc các bạn học tốt


1. Định nghĩa Suggest

Suggest là một cấu tạo câu phổ biến trong giờ đồng hồ Anh được sử dụng khi chúng ta muốn đề xuất làm gì đó hay khuyến cáo cái gì đó.

2. Giải pháp dùng cấu trúc suggest


– thiết bị nhất: Suggest được áp dụng khi ta muốn nhắc nhở một ý tưởng/ hành động/ kế hoạch

Suggest là một kết cấu câu thông dụng trong giờ Anh được áp dụng khi chúng ta muốn đề xuất làm nào đấy hay khuyến cáo cái gì đấy nên những mẫu câu tất cả sử dụng cấu tạo suggest được dùng khi ta muốn đề xuất một ý tưởng, một kế hoạch, hành động để bạn khác coi xét.

thứ hai: Suggest được áp dụng khi ta hy vọng nếu quan điểm

Khi chúng ta muốn nêu quan điểm, đưa ra ý kiến của bản thân thì thờ ta có thể sử dụng kết cấu suggest. Chú ý là họ sử dụng kết cấu này khi ý kiến của chúng ta đưa ra mang ý nghĩa cá nhân, không có luận điểm hay vật chứng logic, rứa thể.

Ví dụ: Her attitude suggests a lost of interest in her relationship with Ben. = thể hiện thái độ của cô ấy cho biết cô ấy đang mất dần đi hứng thu trong quan hệ với Ben.

3. Công thức thành lập câu với cấu trúc suggest

Cấu trúc suggest + + (to somebody)


Ý nghĩa: Đề xuất cái gì đấy (cho ai đó)

Ví dụ:

Ann: There is a Vietnamese restaurant in Tran Phu street. I suggest it to lớn you. = có một nhà hàng Việt phái mạnh ở mặt đường Trần Phú. Mình lời khuyên là chúng ta nên tới đó.

 Cấu trúc suggest +

Ý nghĩa: Đề xuất làm gì đó.

 Lưu ý: cấu tạo suggest ko đi với to lớn + verb (động từ). Ví như ngay sau suggest là cồn từ thì bọn họ sẽ đề xuất chuyển bọn chúng thành dạng V-ing hoặc dạng danh cồn từ.

Ví dụ: My PT (personal trainer) suggests eating less sugar và exercising more. = đào tạo và giảng dạy viên của tớ đề xuất là ăn ít đường đi và bầy đàn dục các hơn.

Cấu trúc suggest + (that) +

Ý nghĩa: Đề xuất rằng ai kia nên làm cái gi đó.

Lưu ý: Trong cấu trúc suggest, mệnh đề sau that luôn luôn có động từ phân chia ở dạng nguyên thể. Đây là quy tắc được lao lý trong tiếng Anh. Các chuyên gia ra đề thi TOEIC hay thầy gia sư ra đề thi học tập sinh giỏi thường siêu thích đưa kết cấu suggest that + này vào để “thử thách” học sinh. Hãy để ý điều này đừng để bị tiến công lừa trong các bài kiểm soát nhé. Không tính ra, giả dụ suggest chia ở thì vượt khứ (suggested) thì ngơi nghỉ mệnh đề sau that bạn cũng có thể dùng trợ động từ should trước cồn từ chính.


Ví dụ:

I know a very famous restaurant in town. I suggest we have dinner there. = Tớ biết một nhà hàng rất danh tiếng ở quanh vùng này đó. Tớ lời khuyên là tụi mình đề nghị tới đó ăn uống tối.

Cấu trúc suggest +

Ý nghĩa: Ở đây, câu hỏi wh- đó là các trường đoản cú như who, what, where, when, how…. Khi các từ để hỏi này đi cùng với suggest, chúng có nghĩa là gợi ý làm như thế nào, nghỉ ngơi đâu, thế nào đó…

Ví dụ:

Can you suggest where I might buy a good English book? = bạn có thể gợi ý đến tớ cài sách giờ Anh sinh sống đâu xuất sắc không?

4. Bài tập vận dụng

I. Supply the correct size of the verbs in brackets

1. I suggest (collect) old books & notebooks.

2. I suggest that you (work) __________harder on your pronunciation.

3. I suggest (collect) __________unused clothes.

4. I suggest that you (listen) __________to English programmes on the radio or on TV.

5. I suggest (organize) __________a show lớn raise money.

6. I suggest that you (practice) __________writing English sentences.

7. I suggest (play) soccer after school.

8. I suggest that you (use) __________English with friends in class.

9. I suggest (take) _________a xe taxi home

10. I suggest that you (practice) __________listening to English lessons on tapes.

11. I suggest (help) __________poor families with their chores.

Xem thêm: Bài Bánh Trôi Nước Thuộc Thể Thơ Nào, Bài Thơ Có Mấy Câu, Mỗi Câu Có Mấy Chữ

12. I suggest that you (join) __________English speaking clubs.

13. I suggest (give) __________lessons to lớn poor children.

14. I suggest that you (have) __________a good English dictionary.

15. She suggests (help) _________street children.

II. Choose the most appropriate answer.


1. My teacher suggested I _____ harder lớn pass the exam.

A. Studies

B. Study

C. Studying

2. The professor suggested he _____ the research before March.

A. Summit

B. Summiting

C. Summits

3. Her leader suggested _____ on time.

A. Being

B. Be

C. Is

4. Linh suggests they _____ a meeting every week.

A. Should have

B. Have

C. Both are correct

5. The coacher suggested that they _____ a Facebook group.

A. Have

B. Has

C. Having

6. Her parents suggest she _____ married as soon as possible.

A. Get

B. Gets

C. Got

7. We have suggested _____ lớn London for this winter vacation.

A. Going

B. Go

C. Should go

8. My older brother suggests that I _____ tennis to have good health.

A. Should play

B. Playing

C. Plays

9. We suggest _____ a postcard to our grandmother.

A. Send

B. Sending

C. Sent

10. I suggested that we _____ Peter khổng lồ the party.

A. Should invite

B. Invite

C. Both are correct

11. It’s so cold outside. We suggest _____ the window.

A. Should close

B. Close

C. Closing

12. My mom suggests that I _____ for some part-time jobs lớn earn more money.

A. Look

B. Looking

C. Looks

13. Henry has suggested _____ lớn the park for a walk.

A. Went

B. Goes

C. Going

14. The government suggests _____ by bus lớn reduce the environmental pollution.

A. Travel

B. Traveling

C. Travelled

15. My roommate suggested that we _____ more vegetables and fruit.

A. Should eat

B. Eating

C. Ate

III. Rewrite the sentences

1. Why don’t you ask her yourself?

2. “Why don’t you put a better lock on the door, Barry?” said John

3. “Why don’t you put your luggage under the seat?” he asked.

Xem thêm: Văn 12 Thực Hành Về Hàm Ý Tiếp Theo ), Thực Hành Về Hàm Ý (Tiếp Theo)

4. Why don’t you meet Mr. Lewis lớn discuss the pay offer?

5. “You’d better go to lớn the doctor if you’ve got a pain in your back, Anna.” Henry said.