ký hiệu độ nhám bề mặt trên bản vẽ

1. Ký Hiệu Nhám Bề Mặt

– Nhám mặt phẳng được ký hiệu bên trên phiên bản vẽ cho tới toàn bộ những mặt phẳng của thành phầm được thiết kế theo gót phiên bản vẽ tê liệt, ký hiệu nhám mặt phẳng ko tùy thuộc vào cách thức gia công, trừ những mặt phẳng có tính nhám ko xác lập vị những đòi hỏi của kết cấu.– Cấu trúc của ký hiệu nhám mặt phẳng được trình diễn bên trên hình– Khi bên trên ký hiệu nhám mặt phẳng chỉ có mức giá trị một thông số kỹ thuật thì dùng vệt không tồn tại lối gạch men ngang.– Nhám mặt phẳng chỉ được sử dụng một trong mỗi ký hiệu ở hình

 • Chiều cao h nên vị độ cao của số lượng độ dài rộng người sử dụng bên trên phiên bản vẽ:
 • Chiều cao H vị (1,5 – 3)h;
 • Chiều rộng lớn những đường nét của vệt nên ngay sát vị 50% chiều rộng lớn của đường nét ngay lập tức đậm người sử dụng bên trên phiên bản vẽ.

– Nếu người design ko quy tấp tểnh cách thức gia công, thì người sử dụng vệt ở hình 2a nhằm ký hiệu nhám mặt phẳng. Nếu mặt phẳng của thành phầm được thiết kế bằng phương pháp hạn chế vứt một tờ vật tư, thí dụ: Tiện, phay, khoan, trau, tiến công bóng, bào mòn v. v… thì người sử dụng vệt ở hình 2b nhằm ký hiệu nhám mặt phẳng. Nếu mặt phẳng của thành phầm được thiết kế bằng phương pháp hạn chế vứt lớp vật tư này chuồn, thí dụ: đúc, nghiền, cán, dập, kéo v. v… người sử dụng vệt ở hình 2c nhằm ký hiệu nhám mặt phẳng.– Các mặt phẳng ko được thiết kế theo gót phiên bản vẽ cho tới trước, được sử dụng vệt ở (hình 2c) nhằm ký hiệu Bề mặt mày được ký hiệu vị vệt ở hình 2c nên thỏa mãn nhu cầu những đòi hỏi của những xài chuẩn chỉnh đem tương quan hoặc những quy tấp tểnh về đòi hỏi nghệ thuật, bên cạnh đó bên trên phiên bản vẽ tê liệt nên chú thích về vật tư.– Trị số của thông số kỹ thuật nhám mặt phẳng theo gót TCVN được đã cho thấy vô ký hiệu nhám mặt phẳng. Đối với thông số kỹ thuật Ra, ko ghi ký hiệu thông số kỹ thuật, ví: 0, 5. Đối với những thông số kỹ thuật còn sót lại ghi sau ký hiệu ứng những thông số kỹ thuật tê liệt, ví dụ Rmax 6,3; Sm 0, 63; t50 70; S0,032; Rz32.– Khi quy tấp tểnh những khoảng chừng trị số của thông số kỹ thuật nhám mặt phẳng, những độ quý hiếm gia hạn của thông số kỹ thuật được ghi trở nên nhị sản phẩm như sau:

Bạn đang xem: ký hiệu độ nhám bề mặt trên bản vẽ

1,00RZ0,080Rmax0, 80T5050v. v…
0, 630,0320, 3270v. v…

– Trị số ở sản phẩm bên trên ứng với mặt phẳng có tính nhám thô rộng lớn.– Khi quy tấp tểnh những trị số danh nghĩa của thông số kỹ thuật nhám mặt phẳng, những trị số này được ghi với sai chéo số lượng giới hạn theo gót TCVN 2511-78Ví dụ: 1 ± 20%; Rz80 -10%; Sm 0, 63 +20% t5070 ± 40% v. v…– Khi quy tấp tểnh nhị hoặc nhiều thông số kỹ thuật nhám mặt phẳng, những trị số của thông số kỹ thuật sẽ tiến hành ghi kể từ bên trên xuống bên dưới theo gót trật tự sau (hình 3):

 • Thông số chừng cao nhấp nhô của prôfin
 • Thông số bước của chừng nhấp nhô của prôfin
 • Chiều nhiều năm hạ tầng kha khá của prôfin

– Không cần thiết ghi chiều nhiều năm cơ phiên bản vô ký hiệu nhám mặt phẳng nếu như đòi hỏi về nhám mặt phẳng đang được quy tấp tểnh vị những trị số của thông số kỹ thuật Ra hoặc Rz, và việc xác lập những thông số kỹ thuật này được triển khai vô số lượng giới hạn của chiều nhiều năm cơ phiên bản ứng với độ quý hiếm của thông số kỹ thuật ứng với những Lever ma xát không giống nhau và theo gót phụ lục của TCVN 2511-78– Ký hiệu quy ước về phía nhấp nhô nên được ghi ứng theo phía đang được nêu vô bảng.– Ký hiệu quy ước về phía nhấp nhô rất có thể được ghi bên trên phiên bản vẽ Khi quan trọng.

 • Chiều cao vệt của ký hiệu quy ước phía nhấp nhô rất cần phải lấy vị h.
 • Chiều rộng lớn đường nét của vệt ký hiệu nên lấy ngay sát vị nửa chiều dày của đường nét ngay lập tức đậm.

– Phương pháp gia công mặt phẳng chỉ được đã cho thấy vô ký hiệu nhám mặt phẳng, Khi dạng gia công này là có một không hai nhằm đạt được unique mặt phẳng đòi hỏi (hình 4)

– Cho quy tắc người sử dụng ký hiệu giản dị nhám mặt phẳng với ĐK vẫn phân tích và lý giải rõ ràng vấn đề đó vô đòi hỏi nghệ thuật của phiên bản vẽ. Ví dụ coi ở hình 5

– Trong ký hiệu giản dị người sử dụng vệt ở hình 2a và những chữ nhỏ a, b, c,… theo gót trật tự ko được tái diễn.– Nếu phía ma xát mặt phẳng cần thiết lấy không giống với TCVN 9 – 85 thì nên chú quí nó bên trên phiên bản vẽ Xem ví dụ ở hình 6

2. Quy tắc ghi ký hiệu nhám mặt phẳng bên trên phiên bản vẽ

– Ký hiệu nhám mặt phẳng bên trên hình trình diễn của thành phầm được ghi bên trên lối bao, lối gióng. (nếu rất có thể giá bán ngang của lối gióng). Khi thiếu thốn điểm, được cho phép ghi ký hiệu nhám mặt phẳng bên trên lối độ dài rộng, hoặc phần kéo dãn dài của lối độ dài rộng được cho phép ngắt phần đường gióng (hình 7).

Hình 7– Cho quy tắc ghi ký hiệu nhám mặt phẳng bên trên lối bao khuất, vô tình huống đem ghi độ dài rộng cho tới lối bao khuất tê liệt.– Khi ký hiệu nhám mặt phẳng được ghi bên trên giá bán ngang thì giá bán ngang được đặt điều tuy nhiên song với chú thích chủ yếu của phiên bản vẽ) khuông thương hiệu, coi hình 8 và hình 9.

 • Ghi chú: Khi mặt phẳng ở ngang trong những miền gạch men gạch men, ký hiệu nhám mặt phẳng được đặt điều bên trên giá bán ngang của lối gióng.

– Ký hiệu nhám mặt phẳng với vệt không tồn tại giá bán ngang được ghi ứng theo gót khuông thương hiệu (ghi chú chủ yếu của phiên bản vẽ), coi hình 10.

Hình 10

 • Chú thích: Khi mặt phẳng ở trong những miền gạch men gạch men, ký hiệu nhám mặt phẳng được đặt điều bên trên giá bán ngang của lối gióng.

– Khi hình trình diễn của thành phầm vẽ hạn chế ly biệt ký hiệu nhám mặt phẳng được đặt điều vô phần của hình trình diễn đem ghi độ dài rộng, và nên được đặt ngay sát điểm ghi số lượng độ dài rộng, coi hình 11.

– Nếu toàn bộ những mặt phẳng của cụ thể đem và một ma xát thì tránh việc ghi ký hiệu nhám mặt phẳng bên trên hình trình diễn của cụ thể tuy nhiên chỉ ghi ký hiệu nhám mặt phẳng công cộng ở góc cạnh phía bên trên, ở bên phải của phiên bản vẽ, hình 12.

Hình 12– Kích thước và chiều rộng lớn đường nét của tín hiệu nhám mặt phẳng đặt tại góc phía bên trên, ở bên phải của phiên bản được vẽ ngay sát vị 1,5 độ dài rộng và chiều rộng lớn đường nét của vệt ghi bên trên hình trình diễn của cụ thể.– Nếu phần rộng lớn những mặt phẳng của cụ thể đem nằm trong Lever nhám bề mặt; ký hiệu nhám mặt phẳng của những mặt phẳng này được ghi ở góc cạnh phía bên trên ở bên phải của phiên bản vẽ cùng theo với vệt quy ước ở hình 2a đặt điều vô ngoặc đơn coi hình 13. Những mặt phẳng còn sót lại được ghi thẳng bên trên hình biểu diễn

Hình 13– Khi phần rộng lớn những mặt phẳng ko cần thiết gia và tính, vệt ký hiệu nhám mặt phẳng được đặt tại góc phía bên trên, ở bên phải của phiên bản vẽ cùng theo với vệt ký hiệu quy ước đặt điều vô ngoặc đơn, (trước vệt ở hình 2a ghi vệt hình 2c coi hình 14.

Hình 14

Xem thêm: phim hoạt hình bút chì

 • Chú thích: Khi những mặt phẳng của thành phầm không chỉ có rõ ràng Lever nhám mặt phẳng, ký hiệu nhám mặt phẳng hoặc vệt hình 2c ko được đặt điều vô góc phía bên trên, ở bên phải của phiên bản vẽ.

– Nếu những thành phần như là nhau (lỗ, rãnh, răng… ) đem nằm trong Lever nhám mặt phẳng và con số những thành phần này được chứng tỏ bên trên phiên bản vẽ thì chỉ ghi ký hiệu nhám mặt phẳng cho 1 thành phần bên trên một hình trình diễn tuy nhiên ko tùy thuộc vào con số hình trình diễn.– Nếu những phần của một mặt phẳng cụ thể đem Lever nhám mặt phẳng không giống nhau, rất cần phải vẽ lối phân cơ hội vị đường nét ngay lập tức miếng, và ghi độ dài rộng ứng, ghi ký hiệu nhám mặt phẳng riêng biệt cho tới từng phần, (hình 15a).– Đường phân cơ hội ko được vạch qua chuyện vùng ký hiệu vật tư bên trên mặt phẳng cắt (hình 15b).

Hình 15– Nếu bên trên phiên bản vẽ sản xuất ko vẽ prôfin răng của bánh răng, then hoa… , ký hiệu nhám mặt phẳng của những mặt phẳng thao tác làm việc của những cụ thể này được ghi bên trên lối trình diễn, mặt mày phân chia (hình 16a, 16b, 16c). Đối với trục vít glôbôit và bánh răng thi công với nó, được ghi bên trên lối tròn xoe phân chia (hình 16 đ).

Hình 16– Nếu bên trên hình trình diễn đem prôfin ren, ký hiệu nhám mặt phẳng của prôfin ren được ghi theo gót quy tắc công cộng (hình 17a).– Nếu bên trên hình trình diễn không tồn tại prôfin ren, ký hiệu nhám mặt phẳng của prôfin ren được ghi bên trên lối gióng độ dài rộng của ren (hình 17 b, 17c, 17d) hoặc ghi bên trên lối độ dài rộng của ren (hình 17 e, g).– Nếu những mặt mày xung quanh cụ thể đem nằm trong Lever nhám, ký hiệu nhám mặt phẳng của những mặt mày xung quanh tê liệt chỉ được ghi một thứ tự và tất nhiên chữ «bao quanh» đặt điều bên trên giá bán ngang của vệt (hình 18).

Hình 17

Hình 18– Nếu bên trên hình trình diễn của thành phầm mang trong mình một vài ba mặt phẳng fake tiếp đều đều kể từ mặt mày nọ quý phái mặt mày tê liệt, ký hiệu nhám của những mặt phẳng tê liệt ko ghi chữ «bao quanh» (hình 19).

Hình 19– Nếu cụ thể đem những mặt phẳng xung quanh phức tạp, đem và một ma xát mặt phẳng, được cho phép người sử dụng chữ nhằm chỉ ma xát của những mặt phẳng tê liệt, tuy nhiên nên chứng tỏ ma xát của những mặt phẳng tê liệt vô phần đòi hỏi nghệ thuật của phiên bản vẽ. Ví dụ: «nhám mặt phẳng của mặt phẳng A». Trong tình huống này ký hiệu bằng văn bản của mặt phẳng được ghi bên trên giá bán ngang của lối gióng; lối này được kẻ kể từ đường nét chấm gạch men đậm viền xung quanh mặt phẳng, đường nét chấm gạch men vẽ cơ hội lối bao khoảng chừng 0, 8 – 1mm (hình 20).

Hình 20

3. QUY TẮC GHI CÁC CHỈ DẪN VỀ TÍNH CHẤT VẬT LIỆU

– Chi tiết được thiết kế sức nóng hoặc những dạng gia công không giống, nên được ghi rõ ràng bên trên phiên bản vẽ những hướng dẫn về đặc điểm vật tư sau khoản thời gian gia công, ví dụ: chừng cứng (HRC, HRB, HRA, HB, HN), số lượng giới hạn độ tốt (sb), số lượng giới hạn đàn hồi (sy)…– Độ sâu sắc gia công được ký hiệu bằng văn bản h. Trị số chừng sâu sắc gia công và chừng cứng vật tư được ghi vị độ quý hiếm số lượng giới hạn phía trên phiên bản vẽ theo gót kiểu: «từ… đến… »Ví dụ: h 0, 7… 0, 9, HRC 40… 46 (hình 21).

Hình 21– Trong đòi hỏi nghệ thuật, được cho phép ghi trị số danh nghĩa của đại lượng tê liệt với số lượng giới hạn dung sai, ví dụ: h 0, 8 ± 0, 1; HRC 43 ± 3, được cho phép ghi những hướng dẫn về đặc điểm vật tư vị những vệt ≥ hoặc ≤.Ví dụ: sb ≥ 1500 kg/cm2, HV ≥ 70…– Khi quan trọng, vô vùng đòi hỏi chừng cứng nên chứng tỏ điểm demo chừng cứng (hình 22).

Hình 22– Nếu toàn bộ những mặt phẳng của một cụ thể đem và một cơ hội gia công, vô đòi hỏi nghệ thuật bọn chúng được ghi theo gót kiểu: «HRC 40… 50», «Xêmăngtít h 0, 7… 0, 9; HRC 58… 62», hoặc «ram»…– Nếu phần rộng lớn những mặt phẳng của cụ thể đem và một cơ hội gia công và những mặt mày còn sót lại gia công cách tiếp theo hoặc ko gia công, vô đòi hỏi nghệ thuật bọn chúng được ghi theo phong cách «HRC 40… 45 trừ mặt mày A» (hình 23) hoặc «HRC 30… 35, trừ điểm đem ký hiệu riêng» (hình 24).

Hình 23 Hình 24– Nếu chỉ mất một số trong những mặt phẳng của cụ thể được thiết kế, cần thiết ghi rõ ràng những hướng dẫn về đặc điểm vật tư hoặc Khi quan trọng, ghi tăng cách thức gia công bên trên giá bán ngang của lối gióng lối gióng chỉ vô phần được gia công; phần này được vẽ vị đường nét chấm gạch men đậm cơ hội lối bao kể từ 0, 8 cho tới 1mm, và ghi độ dài rộng xác xác định trí phần mặt phẳng gia công tê liệt (hình 25,26).

Hình 25 Hình 26– Nếu những mặt phẳng được thiết kế vẫn xác lập rõ nét bên trên phiên bản vẽ, được cho phép ko cần thiết ghi độ dài rộng xác lập những mặt phẳng tê liệt (hình 27,28).

Xem thêm: tô màu chú bộ đội

Hình 27 Hình 28– Phần mặt phẳng gia công của cụ thể được vẽ vị đường nét chấm gạch men đậm bên trên hình trình diễn này tuy nhiên nó được thể hiện nay rõ nét nhất (hình 29). Nếu bên trên hình trình diễn tê liệt phần mặt phẳng gia công ko thể hiện nay rất đầy đủ cần thiết vẽ tăng đường nét chấm gạch men đậm bên trên hình trình diễn không giống. Nhưng chỉ ghi một thứ tự hướng dẫn về đặc điểm vật tư (hình 30).

Hình 29 Hình 30– Nếu những phần của cụ thể đối xứng nhau, được thiết kế như nhau, những phần này được vẽ vị đường nét chấm gạch men đậm, tuy nhiên chỉ ghi một thứ tự hướng dẫn về đặc điểm vật tư (hình 27, 31).

Hình 31– Nếu ghi những hướng dẫn về đặc điểm vật tư và độ dài rộng của mặt phẳng được thiết kế bên trên hình trình diễn cơ phiên bản thực hiện cho tới phiên bản vẽ khó khăn gọi thì nên vẽ tăng hình trình diễn giản dị theo gót tỷ trọng nhỏ rộng lớn nhằm ghi những hướng dẫn tê liệt.Nguồn: Tiêu chuẩn chỉnh VN TCVN 18:1978 về Tài liệu design – Ghi ký hiệu nhám mặt phẳng, những lớp phủ gia công sức nóng và những loại gia công khác